Výměnný pobyt žáků ze Slovenska:

Čtvrtek 18.5.2017

13:36                     příjezd na hlavní nádraží

                               Zuzka Jordová – vyzvedne je na nádraží a přijede s nimi do Líšně tramvají

                               Alena Mahrová – odveze kufry autem do Líšně

14:05 – 14:45      oběd ve školní jídelně 

14:45 – 14:50      přivítání ve škole, přívítání vedením školy 

15:00 – 15:45      přednáška o zdravé výživě, využívání palmového tuku v potravinách

                               a dopad na životní prostředí – Greenpeace 

15:45 - 16:15       prohlídka školy

Pátek 19.5.2017

8:30                        sraz před školou

8:30 – 9:00           cesta do Zetoru

9:00 – 10:00         exkurze v Zetoru

10:00 – 10:30      cesta zpět do školy

10:45 – 11:45      Co to máme na talíří? - prezentace méně známých, ale zdravých potravin

12:00 – 13:00      oběd ve školní jídelně

13:00 – 14:00      cesta do Lamacentra na Hádech

14:00 – 15:00      program v Lamacentru

15:00 – 16:00      cesta zpátky do školy

16:00                     ukončení programu

Sobota 20.5.2017

7:15                        sraz na tramvajové zastávce Jírova

7:25 – 7:40           tramvají z Jírovy na hlavní nádraží

8:01 – 8:28           vlakem Brno – Blansko

8:30 – 11:15         z Blanska pěšky na Skalní mlýn (infocentrum)

11:30 – 12:10       prohlídka Kateřinské jeskyně

12:10                      procházka v Moravském krasu

15:31                     odjezd z Blanska do Brna vlakem (čas odjezdu se může změnit)

15:59                      příjezd do Brna

16:30                     příjezd do Líšně, konec programu

Neděle 21.5.2017

7:20                        sraz na tramvajové zastávce Jírova

7:35                        odjezd na hlavní nádraží Brno

8:35                        odjezd z hlavního nádraží Brno do Spišské Nové Vsi

 

 

Vážení rodiče,

v tomto souboru najdete nejdůležitější informace k našemu projektu se slovenskou školou a k připravovaným výjezdům do Bratislavy (7. října) a do Spišské Nové Vsi (20. - 23. října).

/files/e-twinning/%C4%8CR%20%2B%20SR%202016-17.docx

Po přečtení informací prosím o vyplnění dotazníku, který najdete pod tímto textem, a jeho zaslání do školy (Váš syn/ Vaše dcera jej předá p. uč. Aleně Mahrové).

/files/e-twinning/Informativn%C3%AD%20dotazn%C3%ADk.docx

O dalších novinkách v našem projektu Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Alena Mahrová, koordinátorka projektu