Partneři školy    

                        

        

Svačinky pro žirafu

Od pondělí 27. března budeme opět organizovat „Svačinky pro žirafu“. Prodávat budeme vždy v pondělí o velké přestávce před ředitelnou a vedle třídy 8. C. Zveme všechny žáky i učitele, aby si přišli zakoupit sladké i slané dobroty. Cena za 1 kus je 5,- Kč. V pečení se budou postupně střídat rodiče žáků celého 1. stupně, samotné organizace a prodeje svačinek ve škole se ujala třída 7.D.

Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení

Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení platí v průběhu celého  školního vyučování (vyučovací hodiny + přestávky), při výuce v tělocvičnách a na školním hřišti, v průběhu   oběda ve ŠJ a v průběhu docházky do ŠD. Přístroj může být zapnut pouze ve výjimečných situacích po  domluvě s vyučujícím (např. k výukovým účelům apod.).

Platnost: od 1.3. 2017 (do konce března budeme tolerovat drobné přestupky proti tomuto ustanovení, od 1.4. budeme vyžadovat plnění včetně výchovných postihů - viz Sankční řád).

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení krok za krokem pro školní rok 2017/2018

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Informace pro rodiče žáků hlásících se na víceletá gymnázia

Edukativně stimulační skupinky (předškolní výchova)

Celý program edukativně stimulačních skupinek je rozdělen do 10 lekcí. Budeme se  scházet každé úterý od 15:30 – 16:30 hodin (po domluvě je možné od 15:00 – 16:00 hodin).

1.lekce začíná 14. února 2017.

Cena: 500 Kč (tj.50,- za lekci)

Vice informací najdete v našem letáčku, informacích pro rodiče nebo v podrobnějších informacích.

Zájemci o skupinky se mohou přihlásit na e-mail iveta.dykova@zsnovolisenska.cz do středy 8.2.2018.

Vyzkoušejte si:

Virtuální prohlídka našeho školního hřiště

Nově vás můžeme pozvat na virtuální prohlídku našeho školního hřiště.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Od začátku školního roku 2015/2016 jsou na portálu také materiály na procvičování angličtiny. Kurz "Tipy do angličtiny" je přístupný všem žákům 2. stupně.

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.  

Naše webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.