Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Podávání přihlášek na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Edukativně stimulační skupinky

(předškolní výchova) 

Předškoláčci,

  • chcete mít jistotu, jaké to bude?
  • chcete si více věřit?
  • chcete jít do 1. třídy beze strachu?
Přijďte s maminkami do našich skupinek!
 
Kdy se budeme scházet? Každé úterý od 15:30 – 16:30 hodin.
1. lekce začíná 31. 1. 2023 na ZŠ Novolíšeňská.
 
Cena: 600 Kč (tj. 60 Kč za lekci)
Přihlášení do ESS je možné do 24. 1. 2023 na emailu: martin.vitek@zsnovolisenska.cz nebo tel. 725 171 835.
 

Exkurze třídy 7.C na FEKT VUT

V úterý 24.1. třída 7.C s panem třídním učitelem Michalem Šťastným navšívili Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického  v Brně. Prošli jsme si prostory školy a navštívili laboratoře. Velký dík patří panu Vítězslavu Novákovi, který nám exkurzi zprostředkoval. Zkusili jsme si výrobu desek plošných spojů a osazování desky. Sledovali jsme mikroskopické techniky na elektronovém mikroskopu a mikroskopu atomárních sil. V laboratoři s rukavicovým boxem, aby se nevznítilo, pro výzkum lithium-iontových akumulátorů, jsme se bavili o výzkumu, testování, jejich výhodách jako zdrojů energie.

další fotografie

Čest pro nás byl výklad a demonstrace od pana profesora s americké univerzity (rodilý Čech) vytvoření elektrochemického článku, proudu. Ukázali jsme si palivový článek, kde zdrojem byl vodík z vody. Na závěr jsme navštívili místnost  Elektrikária, což je expozice zajímavých pokusů pro laickou veřejnost s výkladem. Na chodbách i v učebnách byli kolem nás studenti, vysokoškolskou kantýnu jsme bohužel už nestihli. Děkujeme a třeba se někteří na zmíněná místa za pár roků vrátí.

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 5.1. a 12.1. se na naší škole konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Žáci museli v testu prokázat své zeměpisné znalosti a také dovednost vyhledat potřebné informace v atlase. Celkem se v 6. - 9. ročníku do soutěže zapojilo 38 žáků naší školy.

výsledky školního kola

Školní kolo biologické olympiády 

V pátek 6.1.2023 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Letos se jí zúčastnilo 9 soutěžících a umístění bylo následovné: 
V kategorii žáků 6. a 7. ročníku zvítězil Michal Jelínek ze 7.A,  na děleném 2.-3. místě se umístili se shodným počtem bodů Leontýna Coufalová ze 7.A a Ondřej Lošák ze 7.C.
V kategorii 8. a 9. ročníku zvítězila Linda Jursová z 9.C, která se stala i absolutní vítězkou s největším ziskem 55 bodů, další příčky obsadily žákyně 9.A – 2. místo Anna Fialová a 3.místo Klára Osičková. 
Všem děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů i v dalších soutěžích. 

 

Další aktuální i archivní události z naší školy

 

Videa ZŠ Novolíšeňská 2022

ZŠ Novolíšeňská je aktivní škola - můžete se přesvědčit ve videu naší školy.

Pohyblivé obrázky - video z Výtvarné výchovy žáků třídy 5.C

Zájmové kroužky na školní rok 2022/2023

Zájmové kroužky učitelů

Zájmové kroužky školní družiny

Seznamy školních pomůcek

 Seznamy školních pomůcek pro jednotlivé ročníky

Informace ohledně přijímání ke vzdělávání žáků -  uprchlíků z Ukrajiny ve školním roce 2022/2023

Aktuální informace ohledně přijímání ke vzdělávání žáků -  uprchlíků z Ukrajiny

Informace pro ukrajinské žáky

Jak mluvit s dětmi o válce – materiály pro rodiče

Odkaz na záznam: Jak mluvit s dětmi o válce: https://www.youtube.com/watch?v=gRqvfQnKY-Q

Metodické pokyny, jak mluvit se žáky, dostali také třídní učitelé. Věřím, že společným úsilím snížíme strach a obavy nejen dětí na nejmenší možnou míru.

Odkaz na sdílené dokumenty je zde.

Samozřejmě, kdybyste potřebovali pomoci více, tak se na mě neváhejte obrátit.školní psycholožka Iveta Rebrová

 

S kým spolupracujeme: