Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Zájmové kroužky na školní rok 2022/2023

Zájmové kroužky učitelů - aktualizováno

Zájmové kroužky školní družiny

Noc vědců 2022

Srdečně Vás zveme 30. 9. od 18:00 do 24:00 na Noc vědců, na které vystoupí žáci naší školy. Naši expozici s názvem "Matematika netradičně a chuťovky se zrcadly" najdete na Přírodovědecké fakultě MU (Katedra matematiky, posluchárna M2). Těšíme se na Vaši návštěvu.

Evropský školní sportovní den na naší škole

Naše škola se spolu s dalšími školami po celé Evropě zapojila do Evropského školního sportovního dne. V pátek 23. září se všechny třídy prvního ročníku zúčastnily evropského sportovní happeningu, který má za cíl rozhýbat školáky po celé Evropě.
Pro prvňáčky učitelé připravili na první dvě vyučovací hodiny řadu zábavných tradičních i netradičních sportovních stanovišť. Děti za doprovodu mocné pohádkové čarodějky zachraňovaly skrze pohybové aktivity pohádkový svět. To se podařilo ke spokojenosti všech zúčastněných.
Škola se snaží pohyb a zdravý životní styl u žáků podporovat v průběhu celého roku, proto jsme neváhali zapojit se do tohoto projektu. Těšíme se na další ročník a nabízíme několik fotografií k prohlédnutí.

Výukový program Expedice Evropa

Žáci 3. A  se dne 19. září 2022 zúčastnili výukového programu „Expedice Evropa „ spol. EUROPE DIRECT Brno, který se konal v parku kolem hradu Špilberk. Po skupinkách si dle mapy oběhly několik stanovišť, kde si zasoutěžily a dozvěděly se mnoho nových informací  o státech EU, jejich jazyku, vlajkách a typických pokrmech.  

 

Další aktuální i archivní události z naší školy

 

Seznamy školních pomůcek

 Seznamy školních pomůcek pro jednotlivé ročníky

Informace ohledně přijímání ke vzdělávání žáků -  uprchlíků z Ukrajiny ve školním roce 2022/2023

Aktuální informace ohledně přijímání ke vzdělávání žáků -  uprchlíků z Ukrajiny

Informace pro ukrajinské žáky

Jak mluvit s dětmi o válce – materiály pro rodiče

Odkaz na záznam: Jak mluvit s dětmi o válce: https://www.youtube.com/watch?v=gRqvfQnKY-Q

Metodické pokyny, jak mluvit se žáky, dostali také třídní učitelé. Věřím, že společným úsilím snížíme strach a obavy nejen dětí na nejmenší možnou míru.

Odkaz na sdílené dokumenty je zde.

Samozřejmě, kdybyste potřebovali pomoci více, tak se na mě neváhejte obrátit.školní psycholožka Iveta Rebrová

 

S kým spolupracujeme: