Žirafa
 

Školní vývěska

Organizace 1. školního týdne

Pondělí  1. září

7.30                      Shromáždění prvňáčků a jejich rodičů před školou

8.00 -  8.45          Slavnostní zahájení nového školního roku

11.40-13.00          Výdej oběda

6.00-17.00            Provoz školní družiny

 

Úterý 2. září

Začátek vyučování v 8.00 hodin

1.ročník               8.00 -  9.40

2.- 5. ročníky       8.00 - 11.40-12.10

6.- 9. ročníky       8.00 - 12.20-12.45

 

Středa 3. září

Výuka dle rozvrhu

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

připravili jsme pro vás informace o rozdělení žáků do jednotlivých tříd a seznamy tříd:

Dále si můžete přečíst náš dopis rodičům,doporučení pro zdravý vývoj dítěte, seznam pomůcek a informaci o tom, které pomůcky od nás děti dostanou.

vedení školy

Pomůcky pro žáky na školní rok 2014/2015

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Naše nové webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Rekonstrukce školního hřiště

Od 10.4. do 11.10. 2014 bude v areálu školy probíhat rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny. Žáci a zaměstnanci školy byli poučeni o vhodném chování a BOZP.

Pro všechny děti i dospělé platí přísný zákaz vstupu a pohybu v prostoru stavby v areálu školy. Děkujeme za pochopení.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem novém česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik ptojektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.

Webové stránky Město pro děti

Web Město pro děti (mestoprodeti.cz) byl zřízen  pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje informace z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižní a herní aktuality. Pro větší přehled o kulturním dění v Brně čtěte rubriky: tipy na akce pro děti v Brně, divadelní zpravodaj města Brna, program dětských divadelních představení v Brně, adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.