Školní vývěska

Informace pro rodiče o organizaci 1. školního týdne

Úterý 1. září
 
7:30                 Shromáždění prvňáčků a jejich rodičů před školou
8:00 - 8:45       Slavnostní zahájení nového školního roku
11:40 - 13:00   Výdej oběda
6:00 - 17:00      Provoz školní družiny
 
Podrobnější informace pro prvňáčky a jejich rodiče  čtěte zde.
Seznamy prvních tříd:

Dále pro rodiče žáků 1. tříd: informace pro rodiče,  dopis rodičům, zdravý vývoj dítěte a pomůcky, které od nás dostanete.

 

Středa 2. září

Začátek vyučování v 8:00 hodin.
1. ročník             8:00 - 9:40
2. - 5. ročníky     8:00 - 11:40 - 12:10
6. - 9. ročníky     8:00 - 12:20 - 12:45
 
 
Čtvrtek 3. září

Výuka dle rozvrhu.

Seznamy pomůcek na školní rok 2015/2016

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Výukový portál Proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.Naše škola nově vlastní licenci na využití tohoto portálu, žáci obdrželi své přístupové údaje.

Naše webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik projektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.