Žirafa
 

Školní vývěska

Třídní schůzky

Třídní schůzky na naší škole proběhnou 16. září 2014 a to pro 2.-5. třídy od 17:00 hodin, pro 2. stupeň od 17:30 hodin a třídní důvěrníci se sejdou od 16:15 hodin.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

Připravili jsme pro vás informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016 a časový harmonogram školního roku 2014/2015.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Naše nové webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Rekonstrukce školního hřiště

Od 10.4. do 11.10. 2014 bude v areálu školy probíhat rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny. Žáci a zaměstnanci školy byli poučeni o vhodném chování a BOZP.

Pro všechny děti i dospělé platí přísný zákaz vstupu a pohybu v prostoru stavby v areálu školy. Děkujeme za pochopení.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem novém česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik projektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.

Webové stránky Město pro děti

Web Město pro děti (mestoprodeti.cz) byl zřízen  pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje informace z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižní a herní aktuality. Pro větší přehled o kulturním dění v Brně čtěte rubriky: tipy na akce pro děti v Brně, divadelní zpravodaj města Brna, program dětských divadelních představení v Brně, adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.