Školní vývěska

 

 

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o letních prázdninách budou každou středu od 9:00 do 12.00.

Organizace 1. školního týdne

Čtvrtek  1. září
7.30                 Shromáždění prvňáčků a jejich rodičů před školou
8.00 -  8.45      Slavnostní zahájení nového školního roku
11.45-13.00     Výdej oběda
6.00-17.00       Provoz školní družiny
 
 
Pátek 2. září
Začátek vyučování v 8.00 hodin
1.ročník          8.00 -  9.40
2.- 5. ročníky   8.00 - 11.40-12.10
6.- 9. ročníky   8.00 - 12.20-12.45
 
 
Pondělí 5. září
Výuka dle rozvrhu
 

Informace pro rodiče žáků prvních tříd ve školním roce 2016/2017

Pomůcky pro školní rok 2016/2017

Projekt Hodina pohybu navíc

Projekt Hodina pohybu navíc byl schválen na další dva roky! Více informací u p.uč. Kočvarové.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Od začátku školního roku 2015/2016 jsou na portálu také materiály na procvičování angličtiny. Kurz "Tipy do angličtiny" je přístupný všem žákům 2. stupně.

Výukový portál Proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Naše škola nově vlastní licenci na využití tohoto portálu, žáci obdrželi své přístupové údaje.

Naše webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik projektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.