S ohledem na bezpečnost a zdraví našich žáků prosíme rodiče a návštěvy, aby do školy vstupovali pouze s ROUŠKOU.

Děkujeme za pochopení. 

 

Od pátku 18.9.2020 platí nově povinnost pro žáky 2. stupně (6.- 9. třída) používat roušky ve všech prostorách školy, takže žáci 2. stupně budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje apod.).

Žáci 1. stupně (1.- 5. třída) musí nosit roušky zatím pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna apod.).
 

Doporučený postup Odborné společnosti (16. 9. 2020)

 

Dne 9. 9. 2020 MZd nařídilo a vydalo mimořádné opatření, kterým je stanovena s účinností od 10. září 2020 (t.j. od zítřka) žákům a zaměstnancům škol povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šála, šátek aj., které brání šíření kapének) ve společných prostorách škol (chodby, toalety, šatny, jídelna,...).
 
Proto Vás žádám, abyste těmito ochrannými prostředky dýchacích cest vybavili své děti!
Děkuji za pochopení nastalé nenadálé situace.
 
RNDr. Josef Novák
ředitel školy

 

Informace o provozu školy od 1.9.2020

 

Seznamy školních pomůcek

 

Informace o zařazení dítěte do projektu "Obědy do škol"

Sdělujeme rodičům, že od 1. 9. 2020 je možnost přihlásit dítě do projektu „Obědy do škol“. Tato pomoc se nabízí rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.
Pro získání podpory je nutno navštívit ÚŘAD PRÁCE, který potvrdí nárok na zapojení dítěte do bezplatného stravování.
Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:
 
 
 

Informace o provozu školy do konce školního roku 2019/2020

 

Doporučení ke snížení rizik nakažení koronavirem

V souvislosti s epidemií koronaviru doporučujeme dodržovat všechna opatření, která riziko nakažení snižují a jsou uvedena v následujících odkazech:

 

Vyzkoušejte si doma:

 

Informace o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde

                

Virtuální prohlídka našeho školního hřiště

Zde vás můžeme pozvat na virtuální prohlídku našeho školního hřiště.