Žirafa
 

Školní nástěnka

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na dny 2. a 9. května 2014 ředitelské volno.

Rekonstrukce školního hřiště

Od 10.4. do 11.10. 2014 bude v areálu školy probíhat rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny. Žáci a zaměstnanci školy byli poučeni o vhodném chování a BOZP.

Pro všechny děti i dospělé platí přísný zákaz vstupu a pohybu v prostoru stavby v areálu školy. Děkujeme za pochopení.

Jeli jsme do Bulharska

Ve dnech 24. - 28. 3. 2014 se konal další výměnný pobyt v rámci projektu Comenius - Partnerství škol, tentokrát v Bulharsku, v hlavním městě Sofia. Sledujte zprávy ve složce Projekty -> Comenius -> Zpravodaj z Bulharska.

Pokusy přes hranici - zadání druhého úkolu

Zadání druhého úkolu našeho česko-polského projektu Pokusy přes hranici najdete zde.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/2015 

Připravili jsme pro vás  aktuální  informace o přijímacím řízení na střední školy - únor až květen pro školní rok 2014/2015, které jsme již dříve doplnili o časový harmonogram školního roku 2013/2014.

Dále jsou vám k dispozici vzory přihlášek:

Žáci přijatí do 1. ročníku ve školním roce 2014/2015

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ve školním roce 2014(2015 najdete zde.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. Jsou jim zde k dispozici prezentace z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Výletníček

Jedenkát za měsíc  v  sobotu se koná společný výlet dětí z družiny do okolí Líšně a města Brna.

Náš nový projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem novém česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik ptojektu, dále Popis projektu a zejména Zadání a řešení úkolů.

Zapojení naší zahraniční asistentky do výuky

Vše o novém projektu Comenius a naší zahraniční asistentce se dozvíte kliknutím na projekty, dále složka Comenius - Hostitelská škola.

Jak se daří naší asistentce na naší škole, si můžete přečíst ve složce projekty -> Comenius - Hostitelská instituce  -> První měsíc.

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.

Webové stránky Město pro děti

Web Město pro děti (mestoprodeti.cz) byl zřízen  pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje informace z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižní a herní aktuality. Pro větší přehled o kulturním dění v Brně čtěte rubriky: tipy na akce pro děti v Brně, divadelní zpravodaj města Brna, program dětských divadelních představení v Brně, adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.

Fyzika hrou

Doporučujeme vaší pozornosti webové stránky fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Bdinkové.