S ohledem na bezpečnost a zdraví našich žáků a zaměstnaců školy prosíme rodiče a návštěvy, aby do školy vstupovali pouze s ROUŠKOU Děkujeme za pochopení.

Vestibul školy je přístupný každý všední den v době 7.00-18.00 (pro vyzvedávání a předávání materiálů mezi žáky a učiteli).

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou dne 1. 12. v době 16.00-17.00 pro třídy 1. stupně a 17.00-18.00 pro třídy 2. stupně, a to online v aplikaci Zoom. Třídní učitelé zašlou rodičům přihlašovací údaje.

Opatření od 30. 11. 2020

Od pondělí 30.11. nastoupí do školy na každodenní prezenční výuku také ostatní třídy 1. stupně (3.- 5. ročník) a žáci 9. ročníku. 
Pouze žáci 6.- 8. ročníku budou mít rotační výuku, tzn. budou se střídat - jeden týden budou ve škole a druhý týden budou doma na distanční výuce. 
Od 30.11.- 4.12. v rámci rotační výuky: ve škole budou třídy 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A. Doma na distanční výuce budou třídy 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 8.D. Další týden se to vymění.
Obě tyto formy vzdělávání jsou pro žáky povinné.
 
 

Návrat do školy 18. 11. 2020

Milí žáci a rodiče,
už je to tady - děti 1. a 2. tříd se do školy vrátí ve středu 18.11., a to v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny.
Bude rovněž fungovat školní družina a školní jídelna (nezapomeňte si přihlásit obědy).
Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů.
Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině.
Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách.
Ještě větší apel pak Ministerstvo školství směřuje k větrání tříd, které bude probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu.
Povolen není zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale vítaný.
 
RNDr. Josef Novák, ředitel školy 
 

Volby do školské rady

Byl prodloužen mandát stávajících členů školské rady. Tento mandát skončí tři měsíce ode dne skončení nouzového stavu, takže momentálně by to bylo 12.3.2021. Nic ovšem nebrání tomu, abyste volební komisi nebo vedení školy podávali Vaše návrhy na kandidáty na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických pracovníků. Kandidátem na člena školské rady se může stát zletilá osoba navržená kterýmkoliv zákonným zástupcem žáka školy (zákonný zástupce žáka může navrhnout i sám sebe). O tom, kdy a jak proběhnou volby členů školské rady, budete včas informováni.

Všechny informace o volbách do školské rady najdete zde.

 

Přijímací řízení na střední školy

Informace o přijímacím řízení na stření školy pro školní rok 2021/2022 najdete zde.

 

Ředitelské volno

Ředitelské volno bude v pondělí16.11. 2020. Vzhledem k současné situaci dostanou žáci "úkoly na prázdniny".

 

Ošetřovné

Vzhledem k připravované změně zákona není potřeba žádat školu o potvrzení o uzavření školy. Stačí čestné prohlášení žadatele - viz: https://www.mpsv.cz/osetrovne 

 

Opatření od 14. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády ČR bude od středy 14.10.2020  probíhat na naší škole pouze DISTANČNÍ výuka!
 
ROZVRH online výuky (videovýuky) dostanou rodiče na 1. stupni od třídního učitele.
Na 2. stupni platí ROZVRH online výuky ten, který jste obdrželi v pátek 9.10. ve zprávě v Edupage od paní zástupkyně Vildové.
 
Provoz školní družiny NENÍ.
OBĚDY ve školní jídelně je možné vyzvedávat v době 12.00-12.30 = 1. stupeň, 12.30-13.00 = 2. stupeň, a to pouze do JÍDLONOSIĆŮ - viz příloha!
 
 

Opatření od 12. 10. 2020

Přehled opatření na naší škole od 12. 10. 2020 najdete zde  (doc) nebo v pdf.

 

Opatření od 5. 10. do 18. 10. 2020

Kvlůli omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin  konkrétně na naší škole bude platit následující::
 
1. výuka hudební výchovy na 1. i 2. stupni dále pokračuje, ovšem bez zpěvu.
2. výuka Tv na 1. stupni pokračuje beze změny - sportovní činnosti bez roušek.
3. výuka Tv na 2. stupni pokračuje - jsou zakázány sportovní činnosti, žáci musí mít v hodině Tv nasazenu roušku, hodinu Tv lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem.
 

Opatření od 18. 9. 2020

Od pátku 18.9.2020 platí nově povinnost pro žáky 2. stupně (6.- 9. třída) používat roušky ve všech prostorách školy, takže žáci 2. stupně budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje apod.).

Žáci 1. stupně (1.- 5. třída) musí nosit roušky zatím pouze ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna apod.).
 

Doporučený postup Odborné společnosti (16. 9. 2020)

 

Opatření od 9. 9. 2020

Dne 9. 9. 2020 MZd nařídilo a vydalo mimořádné opatření, kterým je stanovena s účinností od 10. září 2020 (t.j. od zítřka) žákům a zaměstnancům škol povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šála, šátek aj., které brání šíření kapének) ve společných prostorách škol (chodby, toalety, šatny, jídelna,...).
 
Proto Vás žádám, abyste těmito ochrannými prostředky dýchacích cest vybavili své děti!
Děkuji za pochopení nastalé nenadálé situace.
 
RNDr. Josef Novák
ředitel školy
 

Informace o provozu školy od 1.9.2020

 

Informace o zařazení dítěte do projektu "Obědy do škol"

Sdělujeme rodičům, že od 1. 9. 2020 je možnost přihlásit dítě do projektu „Obědy do škol“. Tato pomoc se nabízí rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.
Pro získání podpory je nutno navštívit ÚŘAD PRÁCE, který potvrdí nárok na zapojení dítěte do bezplatného stravování.
Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:
 
 
 

Informace o provozu školy do konce školního roku 2019/2020

 

Doporučení ke snížení rizik nakažení koronavirem

V souvislosti s epidemií koronaviru doporučujeme dodržovat všechna opatření, která riziko nakažení snižují a jsou uvedena v následujících odkazech:

 

Vyzkoušejte si doma:

 

Informace o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů najdete zde

                

Virtuální prohlídka našeho školního hřiště

Zde vás můžeme pozvat na virtuální prohlídku našeho školního hřiště.