Školní vývěska

Seznam přijatých a nepřijatých žáků 1. ročníku 2015/2016

Seznam žáků přijatých event. nepřijatých do 1. ročníku naší školy si můžete přečíst zde.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

Nové informace najdete v prezentacích (v pdf)  příjímací řízení pro 9. ročník a přijímací řízení na gymnázia.

3.společenský ples ZŠ Novolíšeňská

Vážení rodiče,

ZŠ Novolíšeňská si Vás dovoluje pozvat na 3. společenský ples ZŠ Novolíšeňská, který se koná dne 14. 3. 2015 od 19 hodin v Dělňáku Líšeň.

Pokud se plesu osobně nezúčastníte, máte možnost tuto akci podpořit pouze zaplacením bílé vstupenky v ceně 100,- Kč jako sponzorský dar na ples školy. Výtěžek z plesu bude použit na financování školních a mimoškolních aktivit žáků.

Pokud se plesu chcete zúčastnit, je nutné si zakoupit modrou vstupenku s místenkou v ceně 150,-Kč ve vestibulu školy a to

16.2.2015: 7:00-8:30 a 14:30-17:00 

18.2.2015: 7:00-8:30 a 14:30-17:00 

20.2.2015: 7:00-8:30 

Taktéž rádi uvítáme finanční příspěvky i věcné dary do tomboly, které přijímají třídní učitelé nebo vedení školy.

Upozorňujeme, že ples je pro dospělé, nikoliv pro žáky naší školy.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Výukový portál Proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.Naše škola nově vlastní licenci na využití tohoto portálu, žáci obdrželi své přístupové údaje.

Naše webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik projektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.

Webové stránky Město pro děti

Web Město pro děti (mestoprodeti.cz) byl zřízen  pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje informace z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižní a herní aktuality. Pro větší přehled o kulturním dění v Brně čtěte rubriky: tipy na akce pro děti v Brně, divadelní zpravodaj města Brna, program dětských divadelních představení v Brně, adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.