Žirafa
 

Školní vývěska

Veletrh středních škol 2014

Ve dnech 21. – 22. 11. 2014 vždy od 9:00 do 18:00 se v hale G1 v areálu společnosti Veletrhy Brno uskutční další ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol, který je určen pro žáky posledních ročníků základních škol. Má jim pomoci při rozhodování a výběru zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. 

Návštěvníci mohou zakoupit vstupenky (15,-Kč) před areálem výstaviště - Hlavní vstup, brána č.1 - až ve dny konání veletrhu.

Výletníček

Každý měsíc jednu sobotu proběhne společný výlet dětí z 1. stupně do okolí Líšně a města Brna. 

Nejbližší termín: sobota 22. listopadu vláčkem údolím řeky Svitavy do Adamova přes rozhlednu Alexandrovku do Babic

Sraz: sobota 22. 11. 7.20 u školy, návrat: 12.20 škola

S sebou: teplé zimní sportovní oblečení a boty, svačina, pití, pláštěnka, 2 jízdenky/4-zónová, 3-zónová

Akce se mohou účastnit i rodiče. Prosím o přihlášku dětí, popř. rodičů formou vyplněné návratky vych. Aleně Pleskačové. Na společné chvíle se těší Marie Pospíšilová.

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

Můžete si přečíst  informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016 a časový harmonogram školního roku 2014/2015.

Dále jsme pro vás připravuli přehled osmiletých gymnázií a přehled šestiletých gymnázií v Brně.

Veletrh základních škol

Zveme vás zve k návštěvě prezentačního stánku naší školy na Veletrhu základních škol, který proběhne v CVČ Lužánky, Lidická 50 ve dnech 27.11. od 14:00 do 18:00 a 28.11. od 14:00 do 18:00.

Rekonstrukce školního hřiště

Od 10.4.2014 probíhá v areálu školy rekonstrukce hřiště, která se protáhne do 25.11.2014. Žáci a zaměstnanci školy byli poučeni o vhodném chování a BOZP.

Pro všechny děti i dospělé platí přísný zákaz vstupu a pohybu v prostoru stavby v areálu školy. Děkujeme za pochopení.

Výukový portál Moodle

V  rámci našeho projektu Učíme se e-learningem získali žáci  6. - 9. tříd možnost využívat školní výukový portál  Moodle. (adresa moodle.zsnovolisenska.cz). Jsou jim zde k dispozici prezentace a testy z předmětů Matematika, Fyzika, Chemie a Přírodopis.

Výukový portál Proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu.Naše škola nově vlastní licenci na využití tohoto portálu, žáci obdrželi své přístupové údaje.

Naše webové stránky zaměřené na netradiční fyziku

V rámci projektu Učíme se e-learningem byly jako jeden ze samostatných výstupů naším projektovým týmem vytvořeny stránky Fyzika nás baví (adresa fyzikanasbavi.zsnovolisenska.cz), které doporučujeme všem zájemcům o netradiční fyziku.

Inspirovat se můžete také na již dříve zveřejněných webových stránkách fyzikahrou.cz paní učitelky Věry Pejčochové.

Česko-polský projekt Pokusy přes hranici

Informace o našem česko - polském projektu si můžete přečíst v sekci projekty - Pokusy přes hranici - Vznik projektu, dále Popis projektu a zejména Realizace projektu..

Projekt Čtení pomáhá

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Zapojit do projektu se můžete na stránkách www.ctenipomaha.cz.

Webové stránky Město pro děti

Web Město pro děti (mestoprodeti.cz) byl zřízen  pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje informace z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižní a herní aktuality. Pro větší přehled o kulturním dění v Brně čtěte rubriky: tipy na akce pro děti v Brně, divadelní zpravodaj města Brna, program dětských divadelních představení v Brně, adresář divadel, muzeí a galerií v Brně.