Novolíšeňská v projektu KaPoDaV

 

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.

 

Projekt KaPoDaV si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.

V rámci tohoto projektu se účastníme následujících aktivit: Extra třída, Škola pro udržitelný život, Jedlá zahrada, Rozpočti si to, Dr. Zdědil a pan Zdražil

Hlavním cílem projektu je rozvíjet u žáků jejich tvořivost, kreativitu, samostatnost, spolupráci s ostatními a vlastní iniciativu. V rámci účasti na tomto projektu jsme si mohli zvolit mezi několika krátkodobějšími i dlouhodobějšími produkty. My jsme rozhodli zrealizovat následující aktivity:

Žáci 8.B si vybrali projekt Extra třída, prostřednictvím něhož měli vytvořit takovou aktivitu, díky které by prospěli komukoli ve svém okolí. Žáci si projekt pojmenovali Ve škole jako doma a jejich cílem bylo zpříjemnit ostatním spolužákům prostředí ve škole. V průběhu celého školního roku pracovali na vzniku tzv. Relaxační zóny. Nábytek sami tvořili z použitého materiálu – z palet vznikla sedačka a stolečky, z cívek stoličky na sednutí a z bedýnek knihovna, kterou žáci zaplnili knížkami a časopisy ze sbírky, která na škole proběhla v průběhu května. Relaxační zónu slavnostně otevřeli akcí pojmenovanou Den s knihou, kdy spolužákům ze třetí třídy četli ukázku z knihy a připravili si pro ně různé úkoly vycházející z textu.

Žáci 7.D se zapojili do projektu Škola pro udržitelný život. Jejich úkolem bylo vytvořit procházku po okolí školy, při níž se účastníci seznámí s částmi Líšně a její historií i současností. Na každém stanovišti si načtou do mobilu QR kód, který jim otevře webovou stránku s informacemi a závěrečnou otázkou. Pokud na ni správně odpoví, zobrazí se jim GPS souřadnice dalšího stanoviště. Po projití stanovišť a splnění všech úkolů je čeká poklad v podobě kešky .

Jedlá zahrada představuje další aktivitu projektu KaPoDav, jehož hlavním cílem je zvelebit školní zahradu. V průběhu roku žáci sázeli semínka, pečovali o rostliny a zpracovávali z nich různé produkty. Kromě pěstování se žáci učí na zahradě  rostliny i poznávat.

V rámci projektu KaPoDaV jsme se ještě zapojili do dvou projektů finanční gramotnosti: Rozpočti si to a Dr. Zdědil a pan Zdražil. Do prvního z těchto projektu se zapojili žáci 7. ročníku a do druhého žáci 8. a 9. ročníku. Učili se řídit rodinné finance, hospodařit s určitými příjmy a seznámili se se spoustou pojmů z finanční oblasti.