Shrnutí projektu

Moderní výpočetní technika bývá někdy rodiči zatracována, neboť v ní vidí jen nástroj neaktivního trávení volného času svými potomky hrajícími počítačové hry a bavícími se na sociálních sítích. Na ZŠ Novolíšeňská jsme se naopak rozhodli v rámci projektu Učíme se e-learningem  využít počítačů a internetu k rozšíření znalostí a dovedností našich žáků zajímavým způsobem.

Z finančních prostředků získaných v rámci projektu jsme zakoupili mj. interaktivní tabule do několika učeben na 2. stupni školy.  V předmětech Matematika, Fyzika, Přírodopis a Chemie nyní žáci a vyučující používají materiály zhotovené učiteli zapojenými do projektu.

Tyto materiály – jedná se o 120 prezentací a 40 testů – byly poté umístěny na náš nový internetový výukový portál moodle.zsnovolisenska.cz. Žákům se tak otevřela možnost přístupu k uloženým informacím i v domácím prostředí, což by mělo mít kladný vliv na jejich domácí přípravu a umožnit dostupnost látky v případě absence ve škole. Poutavost prezentací jsme se snažili zvýšit využitím velkého množství obrazového materiálu a zařazením interaktivních cvičení a her, z nichž některé jsou ovšem určeny pouze k využití ve spojení se softwarem pro interaktivní tabule využívané na naší škole.

S obsahem a používáním našeho výukového portálu moodle jsme seznámili pozvané hosty a všechny žáky 1. stupně naší školy na závěrečné prezentaci projektu, která proběhla dne 23. června na ZŠ Novolíšeňská.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu České republiky