OP JAK - Šablony I pro MŠ a ZŠ

 

Projekt je na naší škole zaměřen na tyto aktivity:

1. personální podpora - školní psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce, dvojjazyčný asistent
2. profesní rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků
3. inovativní vzdělávání žáků
4. spolupráce s rodiči žáků a veřejností-odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.