Projekt Erasmus+

Zájezd do Švédska s projektem Erasmus+

Ve dnech 12.-18. května 2023 se vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili jazykového pobytu v rámci projektu Erasmus+ ve Švédsku. Cílem projektu je navázání kontaktu se zahraniční školou a strávit s jejími žáky několik dní, ve kterých si děti prohloubí své komunikační schopnosti v angličtině. Kromě toho měli naši žáci možnost poznat švédskou kulturu a zajímavá místa či památky na jihu Švédska. 
Prozkoumali jsme krásnou přírodu druhého největšího švédského ostrova Öland. Zavítali jsme na losí farmu, kde jsme tato krásná zvířata mohli nakrmit a pohladit si je. Navštívili jsme zámek ve městě Kalmar, kde byla ve středověku podepsána Kalmarská unie. Při zpáteční cestě nás čekala ještě prohlídka hlavního města Dánska – Kodaně, kam jsme přejeli přes Öresundský most, jenž patří k nejdelším v Evropě. 
Týden ve Švédsku si všichni velmi užili, navštívili spoustu krásných míst, procvičili si cizí jazyk a také navázali nová přátelství.Vše jsme zachytili na několika fotografiích

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.