Spolupráce Obce Slovákov v Brne a Základní školy Novolíšeňská

 

V rámci multikulturní výchovy spolupracuje Obec Slovákov v Brne se základními školami Novolíšeňská a Mutěnická. Společně realizujeme projekty zaměřené na poznávání jiných národů, jejich kultury a významné osobnosti, které oba národy spojují. Obec Slovákov v Brne děkuje paní učitelce Kamile Kopecké za velké úsilí a vstřícnost, které věnuje se svými žáky tomuto projektu. Dětem pomáhá vybírat vhodné téma, dodává odvahu i dobré rady. Panu řediteli Novákovi a vedení školy děkujeme za umožnění realizace projektů věnovaným Slovensku a významným Slovákům a těšíme se další spolupráci.
Mgr. Judita Guštafíková, předsedkyně Obce Slovákov v Brne, z.s.
 
 

Výtvarná soutěž 2022/ 2023

Výtvarná soutěž, projekt Obce Slovákov v Brne a Základní školy Novolíšeňská, probíhá už celé desetiletí. Každým rokem se setkáváme s novými žáky a každým rokem nás překvapí nové talenty, které se vnoří do myšlenek a tvorby slovenských malířů.

 

Rok 2022/2023 byl věnovaný slovenské výtvarníci Matildě Čechové, velmi všestranné a plodné umělkyně ve svém oboru. Děti si mohly vybrat z různorodých témat její tvorby, od přírodních scenérií, vesnických námětů, italských a slovenských měst, různých zátiší a grafických obrazů ze slovenského života. Většinou zvítězila příroda, květiny a vesnice. Vznikly krásné obrazy, které stojí za prohlédnutí. Práce to byla náročná. Vybrané téma začínaly děti malovat ve škole s vysvětlivkami paní učitelky Kopecké a dále pokračovaly už samostatně. I samotné pochopení techniky malby nebo kresby je hodně náročné. Vrstvení barev i jejich míchání zvládly všechny ročníky velmi úspěšně. To konečně můžete vidět na vítězných obrázcích. Kdo ví, zda nejsou mezi nimi budoucí výtvarní umělci. Posuďte sami v naší galerii.

 

 

 
Ročník 2021/2022 byl zaměřen na tvorbu slovenského ilustrátora, malíře a grafika Vladimíra Machaje.  Soutěže konané v tomto školním roce se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. ročníku naší školy. Slavnostní vyhlášení výsledků, ze kterého jsme pořídili několik fotografií,  bylo doprovázeno předáním věcných cen.
 
Práce z předchozích ročníků bylo možné si prohlédnout na výstavě v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici od 2. do 29. 5. 2022. Výstava se spolu s vystoupením Souboru lidových písní a tanců Polana Brno stala součástí Brněnské muzejní noci 2022.

Fotogalerie z vernisáže výstavy a vystoupení souboru Polana je k nahlédnutí zde.

 

Osobností, se kterou se  žáci naší školy  seznámili ve školním roce 2019/2020, byl Imro Weiner-Kráľ malíř, grafik, ilustrátor, publicista, ale i účastník francouzského odboje v době druhé světové války. Patřil k průkopníkům slovenské výtvarné moderny. Byl nejoriginálnějším představitelem slovenského výtvarného nadrealizmu (surrealizmu) a secesního expresionizmu.

Proč jsme se zaměřili na dílo Weinera-Kráľa? Rozhodla jeho nesmírná rozmanitost výtvarného vyjadřování a rozsah témat, které zobrazoval. Tím zaujal i naše mladé umělce. Nevybírali si jen jednoduché předlohy, ale také velmi náročné na samotnou myšlenku díla tak i její znázornění. 

Tento ročník byl o to náročnější, že se konal v době pandemie koronaviru a bylo málo prostoru na konzultace, sem tam také na opravy a někdy i na dokončení. O to víc si vážíme práce dětí a jejich poradkyně paní učitelky výtvarné výchovy Mgr. Kamily Kopecké. Zvládli to na jedničku a zase vznikly krásné obrázky.

   

další obrázky ve fotogalerii

 

 
Ve školním roce 2018/2019 se žáci naší školy věnovali Jankovi Alexymu, slovenskému spisovateli, malíři a publicistovi a tím si připomínáme jeho 125. výročí jeho narození. Žáci se zúčatnili výtvarné soutěže, jejíž výsledky přinášíme zde. Část prací jsme zařadili do naší fotogalerie.
 
Rozsáhlé dílo vybraného malíře je inspirováno lidovou tvorbou, legendami a slovenskou krajinou.  Vytvářel také návrhy pro architekturu a tapiserie. Výrazně se zasloužil o rekonstrukci Bratislavského hradu. Stal se jedním ze zakladatelů slovenského moderního výtvarného umění a byl organizátorem kulturního života.

  

 

Slováci očima dětí

Tak jsme pojmenovali výstavu sestávající z posledních tří ročníků výtvarné soutěže Obce Slovákov a ZŠ Novolíšeňská, která púroběhla  v prostorách Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Chceme tímto ukázat i veřejnosti schopnosti a tvořivost našich dětí. Prohlédnout si výstavu bylo možné v době úředních hodin Kraje do poloviny července 2018.

Tak jak je vždy těžké vybírat ty nejlepší práce, bylo těžké vybrat, které vystavit. Výkresů, které si zaslouží být vystavené, bylo hodně, ale prostoru a panelů málo. Tak jen doufáme, že jsme byly spravedlivé.

více fotografií zde

 

Po osobnostech jako byli Dušan Jurkovič, Andy Warhol, Mikuláš Galanda a seznámení se se slovenskými hrady, následoval ve školníím roce 2016/2017 další slovenský malíř Viliam Ruttkay-Nedecký. Právě v letošním roce si připomínáme 50. výročí od jeho úmrtí. 
Ve své tvorbě navazoval malíř na tradice šerosvitu a částečně impresionismu. Maloval portréty, figurální kompozice se sociálními motivy, krajiny a zátiší. Stát se na chvíli uměleckým malířem a vcítit se do jeho pocitů se žákům naší školy podařilo. Bylo těžké hodnotit jednotlivé práce a vybrat ty nejlepší.
 
  
Výsledky soutěže najdete zde. Práce našich žáků jsme zařadili do fotogalerie.
 
 

Ve spolupráci s  Obcí Slovákov v Brne se i ve školním roce 2015/2016 uskutečnila výtvarná soutěž věnovaná kulturně-historickým námětům. Tentokrát to byly „Slovenské hrady“ v rámci projektu „Za historií Slovenska“. Z mnoha vydařených výkresů jsme vybrali 15 nejlepších maleb, které byly odměněny cenami. K nahlédnutí je pro vás výsledková listina a několik fotografií zúčastněných prací.

   

 
 

Na podnět Obce Slovákov v Brne se ve školním roce 2014/2015 uskutečnila na Základní škole Novolíšeňská výtvarná soutěž věnovaná představiteli slovenské moderny -  Mikuláši Galandovi. Právě si připomínáme 120. výročí jeho narození. Narodil se 4. května 1895 a zemřel 5. června 1938. Byl významným slovenským malířem, grafikem a ilustrátorem. Svá díla vystavoval nejenom doma v Československu, ale i v New Yorku, Moskvě a Paříži. Pod vedením paní učitelky Kamily Kopecké  vznikla  velmi zdařená výtvarná dílka našich žáků,  kteří se snažili proniknout do malířových pocitů a jeho techniky malby. Bylo těžké rozhodovat o nejlepších pracích, proto jsme nakonec hodnotily každý ročník samostatně. Vybrali jsme 12 nejlepších následovníků   tohoto malíře, kteří byli za své práce odměněni pěknými cenami, které připravila Obec Slovákov v Brne. 

výsledková listina

další fotografie

 

 

Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnila ve spolupráci s občanským sdružením Obec Slovákov v Brne, výtvarná soutěž pod názvem „Maluji jako Andy Warhol“. Děti naší školy se aspoň na chvíli staly světoznámým malířem a grafikem pop artu Andy Warholem. Tento americký výtvarník  slovenského původu je inspiroval ke ztvárnění kontrastů všedního života výraznými barvami a opakováním motivu. Sami si vyzkoušely jak náročné je dodržování jednolitosti barev a tvarů. Na první pohled jednoduchá technika se ukázala být hodně náročnou. V průběhu soutěže se žáci dozvěděly o životě a díle tohoto umělce. Seznámily se s uměleckým směrem „Pop art“ (zkratka z angl.popular art -populární masové umění), který vznikl v 50. letech minulého století. Podrobnější informace o autorovi najdete zde

Více obrázků si prohlédněte ve fotogalerii.

Výsledková listina:

Kategorie:          6. – 7. ročník

1.místo Michaela Pavlíčková     7.A

2.místo Veronika Jelínková       7.A

3.místo Michaela Vrbová           6.B

 

Kategorie:          8. – 9. ročník

1.místo Martin Boček                      9.B

2.místo Terezie Šíblová                   9.B

3.místo Karolína Fadrná                  8.A

 

Ve školním roce 2012/2013 jsme  realizovali projekt „O Slovácích na Moravě“ podporovaný JMK. Mezi nejznámější osobnosti patří Dušan Samuel Jurkovič, který tady zanechal nezaměnitelnou stopu. Ve spolupráci s paní učitelkou výtvarné výchovy Kamilou Kopeckou jsme se pokusili přiblížit jeho dílo v soutěži o nejlepší kresbu „Dušan Samuel Jurkovič očima dětí“. Nejlepší práce byly vyhodnoceny  a odměněny ve dvou kategoriích (6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník). Práce přihlášené do  soutěže si můžete prohlédnout zde.