Učíme se jazyky

 

Naší škole se podařilo zapojit  do projektu Výzva č. 56 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Během letních prázdnin se několik učitelů z naší školy zúčastnilo zahraničních jazykových pobytů na Maltě, v Irsku a Německu. Učitelé absolvovali čtrnáctidenní intenzivní kurzy anglického nebo německého jazyka. Kurzy byly zaměřeny na rozvíjení jazykových dovedností učitelů a podporu výuky cizích jazyků ve školách a školských zařízeních. Absolventi jazykových kurzů získali certifikát o jeho absolvování. Jazykový kurz byl pro učitele obrovským přínosem, obohatili své jazykové znalosti, navázali nové kontakty s učiteli různých zemí EU a poznávali kulturu navštívených zemí. Všechny nové zkušenosti uplatňují ve své pedagogické práci.

Dále jsme v rámci tohoto projektu  zorganizovali ve spolupráci s CK Školní zájezdy jazykově vzdělávací pobyt v Oxfordu  (Velká Británie) pro 10 žáků 9. tříd v termínu 15. - 21. 11. 2015. V Oxford School of English absolvovali celkem 9 vyučovacích hodin a na závěr obdrželi certifikát této jazykové školy. Kromě toho na ně čekal pestrý program, který zahrnoval návštěvu Londýna, hradu Warwick, Stratfordu nad Avonou (rodiště Williama Shakespeara), megalitické stavby Stonehenge a města Bath s antickými římskými lázněmi. Ubytování v rodinách znamenalo pro žáky další možnost ke konverzaci s rodilými mluvčími. Z pobytu jsme si také přivezli řadu zajímavých fotografií.