Česko – polský projekt     Pokusy přes hranici

 Czesko-polski projekt   „Doświadczenia przez granice“

                           

 

 Proč vznikl tento projekt?

Projekt je pokračováním neformální spolupráce paní Věry Bdinkové, která vyučuje fyziku na ZŠ Novolíšeňská, s polskou učitelkou Krystynou Raczkowskou-Tomczak, se kterou se poprvé setkala v roce 1998 na Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Od Physics On Stage 1 v CERNu v listopadu 2000 začala výměna nápadů, která se postupně rozvíjí a prohlubuje. Vyměňují si nápady na pokusy i celé projekty, radí se a diskutují o metodických problémech… Pro děti z Centra Nauk Przyrodniczych (CNP) paní Věra Bdinková aktivně vedla dvě tvořivé dílny s výrobou funkčních fyzikálních hraček. Letos pomáhala ve dvou tvořivých dílnách připravených CNP na semináři  JČMF - učitelů fyziky „Jak získat žáky pro fyziku“ ve Vlachovicích. Spolupráce a přátelství se přeneslo i na rodiny a další spolupracovníky z CNP – na Aleksandru Opaskou.

 Jak powstał ten projekt?

Projekt jest kontynuacją nieformalnej współpracy z czeską nauczycielką Věrą Bdinková, z którą spotkałyśmy się  1998 roku  na konferencji „Veletrhu nápadů učitelů fyziky“. Od Physics On Stage 1 w CERNie w listopadzie 2000 rozpoczęła się wymiana naszych projektów, pomysłów na doświadczenia i zabawki fizyczne. Wspólnie omawiamy i rozwiązujemy róznego rodzaju metodyczne problemy.Nasza współpraca przerodziła się w przyjaźń naszych rodzin.Wspólne spotkania na konferencjach i seminariach sprawiły, że grono wspólpracujących osób powiększyło się o niektórych pracowników CNP .

 

Krystyna Raczkowska-Tomczak – polská učitelka fyziky, iniciátorka a spoluautorka projektu na vybudování Centra přírodních věd v Opole, aktivně se podílí na propagaci a popularizaci vědy a techniky mezi dětmi i širokou veřejností , účastnice mnoha polských a mezinárodních konferencí a seminářů, včetně Physics on Stage a Science on Stage

 

 

 

 

Věra Bdinková – czeska nauczycielka fizyki i matematyki .

Autorka licznych projektów popularyzujących i promujacych nauki przyrodnicze, technikę oraz matematykę wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłej części społeczęństwa. Uczestnik wielu czeskich oraz międzynarodowych konferencji i seminariów, w tym Fizyka na Scenie. Niezwykle kreatywna, lubiąca się dzielić swoimi pomysłami i rozwiązaniami.

27.10.2013 prowadziła w Centrum Nauk Przyrodniczych w Polsce zajęcia dla dzieci pt. „ Zabawki z odpadków i papieru", które cieszyły sie wielkim zainteresowaniem.

Jest tłumaczem naszych prezentacji prezentowanych podczas wystąpień na konferencjach w Czechach. Pomagała poprowadzić dwa warsztaty w ramach seminrium pt.„Jak získat žáky pro fyziku“dla czeskich nauczycieli we Vlachovicach 2013r.

 

 

Aleksandra Opaska – polská učitelka matematiky, pracuje v  Centru Nauk Przyrodniczych  v Opole, Spoluautorka všech tématických projektů, ve kterých  je propojena matematika s ostatními přírodními vědami-fyzikou, chemií a biologií. Ukazuje matematiku kolem nás. Je účastnicí mnoha polských i mezinárodních konferencí a seminářů.

 

 

 

 

 

 Kdo bude zapojen v tomto projektu?

-      děti ze ZŠ, Brno Novolíšeňská, zejména ze Školního odborného klubu (ŠOK)

-      děti z CNP v Opole

 

 Kto będzie brał udział w tym projekcie?

-      dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia organizowane przez CNP w Opolu

-      dzieci z Zespołu Szkół w Brnie, Novolíšeňská, zgromadzone w Szkolnym Klubie (ŠOK)

 

  ZŠ, Brno Novolíšeňská

Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu ŽI-RA-FA (život-radost-fantazie) Významná pozornost je věnována výuce informatiky, výpočetní techniky, cizích jazyků i přírodovědních oborů. Na škole pracuje ŠOK (školní odborný klub), který se již sedm let věnuje propagaci a popularizaci vědy a techniky. Děti pracují  pravidelně v zájmovém kroužku a také připravují mnoho aktivit pro děti ve škole i širokou veřejnost, např. Škola plná kouzel pro děti z mateřských škol, Vědohraní – pro děti z I.stupně ZŠ, expozice  na Dnech vědy a techniky v Plzni, na  Vědě na radnici, na Dnu Země nebo Noci vědců na FCH VUT. S představením Fyzikální cirkus Experimentmania získal ŠOK Cenu diváků na národním kole Science on Stage. (www.zsnovolisenska.cz)

 

Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opole (CNP)

 

pracuje od roku 2011. Organizuje různé aktivity pro děti z opolských škol - základních a mateřských škol, gymnázií -  ale i pro rodiče s malými dětmi a širokou veřejnost. Připravuje také akce pro tělesně postižené děti, děti v nemocnicích. Pravidelná zaměstnání jsou tématicky zaměřena na fyziku, chemii,  přírodopis i matematiku. Vznikají však i tématické projekty ( Čtyři živly, Vajíčko, James Bond, ..), ve kterých je dané téma zpracováno z pohledu jednotlivých přírodních věd a od minulého roku  i z pohledu angličtiny a polštiny.

(www.cnp.opole.pl)

 

 Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opole (CNP)

funkcjonuje od 2011 roku. Zajmuje się szerzeniem wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz jej popularyzacją wsród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych, a w soboty odbywają się spotkania otwarte oraz integracyjne dla zainteresowanych dzieci i ich rodziców. Przeprowadzane są równiez dzialania popularyzujące naukę w ramach imprez masowych oraz wsród dzieci przebywających w szpitalach. Na tych wszystkich spotkaniach jedno zaganienie omawiane jest pod kątem czterch przedmiot(fizyka, biologia chemia i matematyka), a od ubiegłego  roku także  od strony przedmiotów humanistycznych. (www.cnp.opole.pl)