červen 25

ZŠ Novolíšeňská v Africe

Dne 25.6.2021 se žáci 1.A a 2.D dozvěděli spoustu nových informací o životě v Tanzánii. Paní Corona Čermák, která nás navštívila dětem poutavě vyprávěla,  kde se Tanzánie nachází, kam chodí děti v Africe do školy, jak se oblékají, kde si hrají, jakými jazyky mluví a že lidé různých ras zde spolu žijí, berou se, mají děti, jsou šťastní, tak jako jiné rodiny. Během celého programu si zazpívaly mnoho anglických písní, vyzkoušely si i africké oděvy a ochutnaly různé ovoce.  Dětem se program velmi líbil, snažily se používat i anglická slova, která se během letošního školního roku naučily.

  

Žákovský parlament zve na Cestu kolem světa

Milí žáci, učitelé, rodiče a dobrodruzi,

chodíte rádi ven? Luštíte rádi šifry? Chybí vám cestování?
V tom případě se vám bude naše nová akce líbit. Vydejte se s námi na Cestu kolem světa. Vše potřebné najdete v příloze nebo ve vestibulu naší školy. 
Zvedněte se od počítačů a pojďte na dobrodružnou cestu.                   Žirafáci

Cesta kolem světa

Cesta kolem světa - pracovní list

Z dítěte, které čte, bude jednou dospělý, který myslí…

Protože jsme si toho na naší škole vědomi, již nějakou dobu se zabýváme výběrem knižních novinek a postupně obohacujeme nabídku naší školní knihovny. Ta samozřejmě již obsahuje řadu hezkých knížek, ale nyní bude opravdu z čeho vybírat.

Děti všech ročníků prvního stupně se tak mohou v příštím školním roce těšit na hezkou mimočítankovou četbu. Ti nejmenší prožijí s Josífkem jeho pekelný týden, ve třetí třídě se děti na chvíli vžijí do pocitů Peťulky a její kočičky Ťapky, ve vyšších ročnících prvního stupně objeví žáci tajný deník ukrytý na půdě. A připravujeme i další dobrodružství.

Víc však nyní neprozradíme ...

Participativní rozpočet do škol

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Participativní rozpočet do škol. Cílem tohoto projektu je, aby se žáci více podíleli na chodu školy a prakticky si vyzkoušeli demokratické principy. A jak to všechno probíhalo?

Město vyčlenilo částku 35.000 Kč. Žáci se mohli zamýšlet nad tím, jakým způsobem by si chtěli vylepšit prostředí školy, co jim ve škole chybí, co by se jim líbilo. Nápady žáků se poté ve spolupráci s třídními učiteli změnily v projekty. Ty, které byly realizovatelné, bezpečné a finančně dostupné, byly prezentovány v Edupage.

Žáci měli možnost vybírat z 9 projektů a hlasovat, který se jim nejvíce líbí. Zvítězil  projekt třídy VI.C pod vedením paní učitelky Novákové: Saky paky sedací vaky. Ty se již nyní nacházejí na chodbách po celé škole. Žáci je rádi využívají k relaxaci o přestávkách. Druhým realizovatelným projektem byl zvolen ten, který navrhla třída 6. A pod vedením paní učitelky Kubánkové: pingpongové pálky a míčky ke stolům, které máme na chodbách.

   

Děkujeme všem třídám, které se zapojily, protože bez jejich nápadů, snahy a energie by to nešlo. Naše poděkování patří také městu Brnu za možnost zapojení dětí do dění ve školách.

červen 11

Branný den

V pondělí 31. 5. a v pátek 11. 6. se na školním hřišti konal branný den pro žáky 9. ročníku. Akce proběhla ve spolupráci s agenturou PRESAFE, která mimo jiné nabízí programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a posilování bezpečnosti obyvatelstva při nenadálých situacích.

Žáci si během dopoledního programu mohli vyzkoušet na vlastní kůži hned několik aktivit – sebeobranu, evakuaci, první pomoc, základní techniky přežití v přírodě a střelbu. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli základní teoretické informace, které později mohli využít při praktickém nácviku.

Zkusili jsme si např. masáž srdce, techniky, jak se vysmeknout útočníkovi a utéct do bezpečí a další. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a zajímavostí, jako např. že když při dopravní nehodě chcete někoho vytáhnout z auta, je dobré zkontrolovat, jestli je už vystřelený airback, aby vám případně nezlomil vaz. Stejně zajímavé bylo stanoviště přežití, kde se žáci snažili o rozdělání ohně bez sirek nebo zapalovače. 

Pomyslnou třešničkou na dortu byla pro všechny střelba. Přestože někteří drželi zbraň poprvé, jejich střelba na terč byla velice přesná!

Velice děkujeme za zorganizování branného dne. Považujeme za velmi důležité, aby žáci dostávali informace a naučili se dovednosti, které jim v případě ohrožení života pomůžou zachránit sebe nebo ostatní. Můžete nahlédnout do naší fotogalerie.

 

Pokusy s MAPem II na Novolíšeňské

Ve čtyřech dnech koncem května a začátkem června se učebna fyziky na ZŠ Novolíšeňská proměnila na velkou laboratoř. Probíhaly v ní semináře ke krabicím pomůcek, které připravila pracovní skupina pro přírodní vědy MAP II pro základní školy. Členy této pracovní skupiny jsou 3 učitelé z naší školy - Věra Pejčochová, Jana Vildová a Josef Novák.

Každý účastník také dostal kromě krabice i zpracovanou metodiku k pokusům na flash disku.

 

květen 12

Matematická soutěž MASO

Žáci matematického kroužku se 12. května zúčastnili online týmové matematické soutěže MASO. V soutěži nás reprezentovaly 3 týmy, které si v konkurenci základních škol a víceletých gymnázií vedly na výbornou. Tým NAN, který pracoval ve složení Natálie Wilksová, Nikola Minaříková a Anna Soušová, získal v kategorii 6. ročníku 48. místo. V kategorii 6. – 8. ročníků tým Dvojsmysly obsadil 129. místo. Mezi členy týmu patřili Lukáš Ulbrich, Adéla Mertová a Hynek Mackerle. Nejlépe si pak vedl tým MAT, který získal krásné 43. místo. Součástí týmu byli Anika Alexová, Matěj Skácel a Tomáš Jelínek.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Soutěž "S námi se ve světě marketingu neztratíš“

Střední škola Kotlářská v rámci odlehčení přípravy na přijímací zkoušky vyhlásila pro žáky 9. ročníku soutěž s názvem „ S námi se ve světě marketingu neztratíš“.  Úkolem žáků bylo prokázat své znalosti z oblasti finanční gramotnosti a vypracovat reklamu na fiktivní cestovní kancelář World way. 

Žákyně naší školy Natálie Nováková zvládla na výbornou obě části zadání a umístila se na krásném 2. místě.

Natálii blahopřejme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

 

 

 

 

Matematická soutěž Pangea

Matematický kroužek nezahálí ani během distanční výuky. Pravidelně se scházíme i v online prostředí a objevujeme společně krásy matematiky, hrajeme si s čísly a naše zkušenosti aplikujeme během online únikových her. Nejen členové matematického kroužku, ale i další žáci naší školy se během dubna zúčastnili online matematické soutěže Pangea. Letošní úkoly byly zaměřeny na vědu a výtvarné umění.

Soutěžní kategorie byly rozděleny podle jednotlivých ročníků.

Ve čtvrtém ročníku se nejlépe vedlo Nikolce Markovičové ze 4. C, která se umístila v rámci školy na 1. místě, v rámci kraje na 12. místě a celkově na krásném 32. místě. Toto umístění zajistilo Nikolce postup do finále, které se bude konat 18. června v Praze. 2 místo v této kategorii získala Veronika Kubánková ze 4. C a na 3. místě se umístila Julie Špatná ze 4.  A.

Preventivní programy v době distanční výuky

I v době distanční výuky se snažíme myslet na aktivity k preventivnímu programu. Letos jsme díky vládním nařízením museli hodně improvizovat. Budou žáci ve škole prezenčně nebo na online výuce? Plánovat něco v takových podmínkách je opravdu logistický oříšek. Ale díky velké přizpůsobivosti školy i externích školitelů se nám podařilo zrealizovat hned několik preventivních programů.

 

Pro žáky 5. a 6. tříd byl připraven program na téma Kyberkriminalita, kterou považujeme především v této době za velice aktuální. Osmáci a deváťáci absolvovali přednášku o trestní odpovědnosti - Právní vědomí. Oba programy připravili preventisté Policie ČR. Dívky ze 7. ročníku měly přednášku na téma Čas proměn. V průběhu distanční výuky se snažili také třídní učitelé ve spolupráci se školní psycholožkou realizovat online třídnické hodiny s cílem pozitivního ladění třídního klimatu a monitorování psychického stavu žáků. Věříme, že díky prevenci můžeme předcházet různých problémům. 

Čarodějný rej na ZŠ Novolíšeňská

Všechny děti od 1. do 5. třídy se po týdnu střídají ve vyučování on-line a ve škole. Ale ani to nám nezabránilo, užít si čarodějný rej později, než říká kalendář. A protože se zase další týden neuvidíme, připravili jsme se současně i na den maminek.

Kouzelné skupinkové práce, strašidelná výzdoba třídy, tajemné převleky, něco dobrého k zakousnutí, legrace, přání pro maminky a jedno malé překvapení. Bylo toho hodně, ale užívali jsme si to hlavně všichni spolu.

více fotografií

Úspěch v krajském kole geologické olympiády

V letošním školním roce proběhla geologická olympiáda online formou. Z naší školy postoupili do okresního kola 2 žáci – Laura Danesi z 9.C  a Vojtěch Fiala z 9.B. Vojta si v okresním kole vedl velmi dobře, postoupil do krajského kola a stal se úspěšným řešitelem – obsadil 8. místo. Gratulujeme!

květen 1-3

City Nature Challenge Brno

Na přelomu dubna a května se žáci 8.ročníku zapojili do celosvětového projektu City Nature Challenge. Jde o soutěžní projekt, ve kterém města soupeří o co největší počet pozorování živé přírody na svém území. Hlavním cílem je ukázat, že navzdory obecně přijímaným názorům je příroda ve městech opravdu bohatá. Abychom to dokázali, je třeba co největší počet účastníků, kteří by se do této výzvy zapojili a ve dnech 30. 4.  – 3. 5. 2021 zaznamenávali rostliny a živočichy ve svém okolí. Ideálně ty volně žijící.

Naši osmáci odvedli skvělou práci a každý z nich odeslal do soutěže alespoň 10 fotografií přírody převážně z naší městské části Líšně. Celkem jsme tak za Brno odeslali do aplikace iNaturalist asi 900 fotografií i s určením jména rostliny nebo živočichaa pomohli tak Brnu ke skvělému 38. místu mezi více než 400 zúčastněnými městy. Nasbírané fotografie nyní mohou sloužit dalšímu přírodovědnému výzkumu.


          

další fotografie

duben 21

Úspěch v krajském kole soutěže Mladý chemik

Dne 21.4. proběhlo krajské kolo soutěže Mladý chemik. Soutěž probíhala opět online formou, kdy měli účastníci za úkol vyplnit vědomostní test. Z celkového počtu 27 účastníků se Natálie Nováková (9.D) umístila na úžasném 8. místě! Ačkoliv toto umístění již nestačí k postupu do celostátního finále, výsledek je to opravdu krásný a Natka si zaslouží velkou pochvalu a odměnu za vzornou reprezentaci školy.

duben 12-14

ZŠ Novolíšeňská byla on-line i v době zápisu dětí do prvních ročníků!

Protože doba stále nepřeje osobním setkáním, nabídli jsme letos v dubnu zájemcům z řad rodičů zápis do prvních tříd cestou rozhovoru ve virtuálním prostředí. 37 rodičů nabídku přivítalo a vpustilo nás prostřednictvím web kamery do svých obývacích pokojů či do dětských pokojíčků dětí.

Vytvořili jsme si pro tuto příležitost soubor materiálů, které jsme používali v průběhu rozhovoru sdílením obrazovky s budoucím prvňáčkem. Mohli jsme si tak trošku ověřit některé vybrané předškolní dovednosti, jež mohou hrát roli pro úspěšný start ve školní docházce. Děti poznávaly tvary a barvy, pojmenovávaly domácí zvířata, hledaly pojmy nadřazené, počítaly prvky, určovaly pořadí a stranu, vyzkoušely si krátkodobou pracovní paměť, ale hlavně si s námi povídaly o svojí rodině, školce a kamarádech, o svých zálibách.

Další fotografie máme ve fotogalerii.

Věříme, že si všechny děti kromě své první velké (byť virtuální) jedničky odnesly také hezký a cenný zážitek. Nejen pro děti, ale také pro nás paní učitelky to byl prožitek zcela nový a důležitý. Na naší ZŠ si uvědomujeme základ pro úspěšné vzdělávání, a tím je komunikační trojúhelník DÍTĚ – RODINA  ŠKOLA..

duben 1-11

Velikonoční výtvarná a fotografická soutěž

V hodinách výtvarné výchovy a Ict na druhém stupni naší školy byla v měsíci dubnu vyhlášena Velikonoční soutěž o vytvoření nejkrásnější velikonoční fotografie, malby nebo kresby, velikonoční animace nebo obrázku v grafickém editoru. Ve školní galerii si můžete prohlédnout ukázky soutěžních prací.

Všem žákům děkujeme za účast, měli jsme radost, že se jich zapojilo opravdu hodně a prokázali velkou kreativitu a nápaditost. Výhercům gratulujeme, svoji zaslouženou odměnu obdrží po nástupu do školy.

Velikonoční fotografická soutěž - ukázky

Velikonoční výtvarná soutěž - ukázky

Velikonoční video

Výsledková listina

 

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

Již tradičně se žáci naší školy v předmětech Informační a komunikační technologie a Digitální technologie zapojili do soutěže Kraje pro bezpečný internet. A opět jsme byli úspěšní! Díky tomu, že 210 žáků naší školy vyplnilo soutěžní kvíz bez jediné chyby, jsme  v konkurenci škol Jihomoravského kraje obsadili skvělé 2. místo.

Navíc  naše žákyně Michaela Částková dosáhla  na výherní místo a obdrží věcnou cenu.  Slavnostní předání cen proběhne na konci května.

Španělština na ZŠ v době covidu

Současná  doba nepřeje mnoha zájmům a volnočasovým aktivitám. Také náš kroužek španělštiny byl ovlivněn pandemickou situací a některé děti se od začátku školního roku 2020/21 kroužku již nemohly zúčastnit kvůli vládním opatřením. Nicméně díky moderním technologiím se nám podařilo kroužek zachovat online formou přes aplikaci ZOOM. 

ZŠ Novolíšeňská klade důraz na výuku cizích jazyků, a proto je na naší základní škole anglický jazyk zařazen do rozvrhu již od 1. třídy. V 8. a 9. ročníku výuku rozšíří druhý cizí jazyk a žáci si volí mezi němčinou a ruštinou. To, že je angličtina v současnosti jedním z hlavních předmětů na školách všech vzdělávacích úrovní a důležitou znalostí v životě nás dnes již nepřekvapí. Věděli jste však, že španělština počtem mluvících angličtinu dokonce převyšuje? 
 
Španělština se řadí mezi nejrozšířenější jazyky světa a po čínštině je to 2. nejpočetnější rodný jazyk na světě. Je úředním jazykem nejen ve Španělsku, Střední a Jižní Americe a dalších státech, ale patří také k 6 úředním jazykům OSN a oficiálním jazykům USA.
 
Ráda bych poděkovala všem žákům, kteří do kroužku španělštiny stále chodí – Elišce Neužilové, Káji Baiglové, Ize Rozprýmové, Aničce Fialové a Tomovi Jelínkovi – velké díky nejen za vaši pravidelnou docházku, ale i za to, že máte neustále chuť se ve španělštině zlepšovat … a moc se vám to daří! ¡Muchas gracias!
 
 
Budu se na vás, a případné další zájemce o studium španělštiny, těšit i v dalším školním roce.
 
¡Hasta luego!
Mgr. Jana Homolová

 

Školní kolo biologické olympiády

Poslední týden v březnu proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Soutěž probíhala distančně, její účastníci v časovém limitu vyplňovali test a poznávali rostliny a živočichy. Zúčastnilo se jí letos rekordních 27 soutěžících.

V kategorii D, která sdružovala žáky 6. a 7. ročníku se nejvíce dařilo Sofii Suparičové z 6.D, která vyhrála s celkovým počtem 75 bodů, na druhém místě se umístil Matyáš Marek (7.A) a třetí místo vybojovala Lucie Drobílková (7.C).

V kategorii C, v níž soutěžili osmáci a deváťáci, obhájil loňské vítězství Mikuláš Marek z 9.D s celkovým počtem 65 bodů, 2.místo obsadil Vojtěch Loukota z 9.C a třetí skončila Adéla Brhelová ze třídy 8.C. Vítězům gratulujeme a Sofii a Mikymu přejeme hodně štěstí v krajském kole. Za účast děkujeme i dalším odvážným soutěžícím.

Matematická klokan

Také soutěž Matematický klokan probíhala letos distanční formou. Nejlépe se dařilo následujícím žákům:

Kategorie Benjamin (6. a 7. třídy)