Vánoční muzicírování

V posledním školním týdnu roku 2018 si několik našich žáků sbalilo svůj hudební nástroj a pod vedením paní vychovatelky ze školní družiny jsme vyrazili navštívit naše spřízněné babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v nedalekých Židenicích.  Přivezli jsme jim vánoční atmosféru v podobě koled a zimních písní, ručně vyrobená osobní přání od našich žáků, ale také drobné dárečky, na kterých se nejvíce podíleli děti ze třetí a čtvrté třídy prvního stupně. Ve společenské místnosti jejich domova se nás tentokrát sešlo opravdu hodně, těm, kteří ze zdravotních důvodů našemu koledování nemohli naslouchat, jsme měli možnost popřát krásné vánoce alespoň u jejich lůžka.

   

Naše vzájemná spolupráce nás oboustranně velmi těší a hodláme v ní pokračovat i v právě přicházejícím roce 2019.

Soutěž o nejkrásnější vánoční přání

V rámci hodin ICT se žáci 5. - 7. tříd pokusili v programu Malování vytvořit co nejkrásnější vánoční obrázek. Nejvíce se líbily práce Lukáše Machaly, Jakuba Langa a Natálie Vrbové, která se stala vítězkou této školní soutěže a její obrázek byl použit jako součást vánočního přání naší školy. Děkujeme všem autorům za velmi pěkné práce..

prosinec 18 19

Divadelní představení The Wolf and Seven Little Kids

Tradičně v předvánočním čase si skupina žáků devátého ročníku připravila nastudování pohádky v anglickém jazyce pro své mladší spolužáky z 1. stupně školy. Tentokrát se jednalo o pohádku The Wolf and Seven Little Kids (Vlk a sem kůzlátek), kterou postupně předvedli dětem ze tříd III.A a III.B. Malým divákům se představení velice líbilo a odnesli si z něj i několik nových anglických slovíček.

prosinec 18 17

Exkurze žáků 9. ročníku na FIT VUT

V rámci naší spolupráce s různými fakultami VUT Brno navštívili naši deváťáci v pondělí 17. 12. budovu Fakulty informačních technologií  na Božetěchově ulici. Čekala je zde úvodní přednáška o IT, následovaly  ukázky IT úloh na témata Lámání hesel, Interakce s roboty pomocí rozšířené reality, Detekce vozidel ve videu (umělá inteligence), Svět cloudů a Teoretická informatika. Všechny prezentace byly podány velmi zajímavým a pro naše žáky srozumitelným způsobem.

prosinec 18 14

Čertí olympiáda…

se konala pro asi 150 dětí ze školní družiny v tělocvičně a zrcadlovém sále naší školy v pátek 14. prosince 2018 v době od14 do 15-ti hodin. Pro děti bylo připraveno devět různých sportovních disciplín: Hod pytlem, čertí trojkotoul, běh bokem, foukání uhlíků, skákání v pytli, trojskok, trefa uhlíkem do kotle, běh s plným pytlem a čertí plazení. Po příchodu do pekla dostali čertíci startovní karty, kde za splnění jednotlivých úkolů dostávali razítko. Teprve až měli kartu plnou razítek,   přicházeli čertíci a čertice do pekelné cukrárny, kde nejen za splnění  úkolů, ale i za svůj čertovský převlek dostali několik sladkostí a papírovou medaili. Dík za přípravu této akce patří nejen p. vychovatelkám, ale i p. učitelkám Hance Pavliňákové a Daně Veselé, které nám velmi ochotně přišli s organizací olympiády pomoct. Zde si prohlédnete naše fotografie.                            

Jana Stehlíková – vychovatelka ZŠ Novolíšeňská Brno

Matematická hra na internetu ABAKU

Naše škola se přihlásila do matematické hry ABAKU, která výborně trénuje paměťové počítání. Pokud máte zájem se účastnit školní ligy, napište na email pavla.kocvarova@zsnovolisenska.cz .

prosinec 18 13

Přehazovaná 6.-7.tříd

13.12.2018 ožila naše škola další přehazovanou - tentokrát  to byla 1.část přehazované pro 6.-7. ročníky. Hostili jsme dvě chlapecká a tři dívčí družstva. Dívky zvítězily, chlapci mají těsné 3.místo. Obrovská pochvala od všech zúčastněných učitelů pro rozhodčí, Klárku Večeřovou a Áďu Honzákovou, které pískali velmi pozorně a nekompromisně. Děkuji všem zúčastněným za pěkný turnaj.

prosinec 18 12

Memoriál Františka Odehnala ve volejbalu

Dne 12.12.2018 se uskutečnil Memoriál Fr.Odehnala (dříve Pohár SG) v hale na Vodové. V konkurenci 9 družstev z kraje získala naše děvčata 2.místo. Gratulujeme!

prosinec 18 10

Úspěch projektu Abeceda peněz

V pondělí 10.12. 2018 děti ze třídy 4.B zrealizovaly vánoční jarmark v prostorách České spořitelny na Kobližné. Byly zapojeny do projektu ABECEDA PENĚZ, který si klade za úkol vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti. Žáci měli během dvou měsíců vymyslet podnikatelský plán, název firmy, zvolit si ředitele firmy, bankéře, realizovat výrobu, vytvořit pozvánky a vše zakončit jarmarkem, na kterém své výrobky prodávali. Naše firma Žirafáci s.r.o. vše zvládla na jedničku a všichni si za realizaci jarmarku zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme všem, kteří malým podnikatelům pomohli a přišli je na jarmark do České spořitelny podpořit. Dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a s celou akcí nám pomohli.

více fotografií zde

prosinec 18 4-7

Pravopisná soutěž

V úterý  4.12. a v pátek 7.12. se konal již čtvrtý ročník Pravopisné soutěže. Stejně jako v předchozích letech se žáci utkali ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Žáci šestých a sedmých tříd se utkali ve dvojčlenných týmech, starší žáci soutěžili sami za sebe. Všichni soutěžící museli zápolit s nelehkými úkoly z oblasti českého pravopisu. Mnohdy šlo o různé výjimky, se kterými se doposud většina soutěžících ještě nesetkala. Všechny ale musíme pochválit nejen za předvedené výkony, ale i čestný přístup v průběhu celé soutěže. Zde je několik fotografií ze soutěže.

prosinec 18 6

Vánoční dílna netradičně

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazněly ve všech odborných učebnách 2. patra ZŠ Novolíšeňská vánoční koledy. Konala se zde totiž vánoční dílna, tentokrát trochu netradičně v matematickém duchu. Žáci si vyráběli z papíru sadu krásných vánočních prolamovaných koulí, kterou můžou použít jako výzdobu  na stromeček nebo na vánoční stůl. Pro své nejbližší nebo kamarády si mohly zhotovit i několik dárků – zajímavých hlavolamů i s návody, jejichž fotografie můžete vidět v naší fotogalerii. 
 
   
prosinec 18 5

Olympiáda v českém jazyce

Ve středu 5.12. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém změřili své síly vybraní žáci 8. a 9. ročníku.  Své znalosti museli prokázat ve dvou částech, a to mluvnické i slohové. Nejlépe si vedla Anna Zapletalová z 9.B, která bude naši školu reprezentovat v městském kole. Na druhém místě se umístila Ema Dvořáková z 8.B a třetí místo patří Evě Kratochvílové z 8.C. Děkujeme všem zúčastněným a výherkyni přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

prosinec 18 5

Mikuláš ve škole

Dne 5.12.2018 proběhla na naší škole Mikulášská nadílka. Naši deváťáci  se oblékli do kostýmů a chodili nadělovat ke svým kamarádům z 1.stupně. Celá  akce se úspěšně vydařila. Děkujeme žákům z 9.ročníku za krásný zážitek a nabízíme několik fotografií k  prohlédnutí.

 

prosinec 18 5

Naši sedmáci na literární exkurzi v Třebíči

V předvánočním čase naše sedmé ročníky vyrazily na celý den do Třebíče, aby poznaly různé historické zajímavosti tohoto města a „naživo“ se potkaly s tím, co se učí ve škole v lavicích.

Vyrazili jsme hned ráno a cestou se zastavili v Kralicích na Moravě, abychom ve slavném památníku Bible kralické viděli nejen spoustu starých tisků, ale dozvěděli jsme se  také mnoho zajímavého o některých našich osobnostech, například o Janu Amosovi Komenském. Nakonec jsme na vlastní oči viděli nejenom starý tiskařský lis, ale také výrobu tištěných stránek.

V Třebíči jsme prošli historické náměstí a následovala prohlídka baziliky Sv. Prokopa.  Poté jsme měli na programu prohlídku bývalé židovské čtvrti, která je dnes zachovaná jako kulturní památka. Prohlídka začala v Zadní synagoze - tam jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna odešla na prohlídku židovského obydlí s paní průvodkyní a ta druhá si mezitím mohla v klidu prohlédnout vnitřek synagogy nebo si pohrát s  interaktivní maketou židovské čtvrti. Nakonec jsme společně prošli celou židovskou čtvrť. Dozvěděli jsme se nejen spoustu zajímavých informací, na které není ve škole čas, ale bylo to, jako bychom se vrátili v čase, tak silně na nás sáhla historie poměrně nedávná.

listopad 18 28

Turnaj v přehazované pro 1.stupeň

Dne 28.11.2018 se uskutečnil turnaj v minipřehazované pro 2.-5.třídy. V nafukovací hale se sešlo téměř 200 dětí a užilo si krátký, ale intenzivní turnaj. Každé družstvo odehrálo 5-8 zápasů, celkem proběhlo 150 zápasů.Velké poděkování patří pedagogickým pracovníkům, kteří při akci pomáhali - p.uč. Kadlcové, Klokové, Stejskalové a p.vych.Hrazdírové D. a hlavně žákům 9.C, děvčatům ze sportovních her a školním volejbalistkám za organizaci turnaje.  Za svou práci byli odměnění v soutěži o nejsympatičtějšího organizátora. Celkové pořadí níže. První tři družstva v každé kategorii automaticky postupují do případného městského kola v březnu. 4.a 5. ročníky by na jaře již měli zvládnout oranžový minivolejbal (chyť a odbij vrchním odbitím obouruč - prsty) , takže začněte trénovat!

listopad 18 21-23

Pobyt na ekostředisku Rychta

Ve dnech 21.11.- 23.11.2018 se žáci 7.D zúčastnili pobytu na ekostředisku Rychta v Krásensku. Akce se konala v rámci projektu KaPoDaV, jehož součástí je projekt Škola pro udržitelný život, který budeme během letošního školního roku realizovat. Během pobytu se sedmáci učili, jak správně postupovat při přípravě a realizaci projektů, krok za krokem si prošli celým procesem a v závěru svého pobytu jimi vybrané a navržené projekty skutečně zrealizovali. Několik forografií z akce si můžete prohlédnout zde.

listopad 18 20-21

Soutěž IT-SLOT

Všichni žáci 8. ročníku naší školy se v listopadu zúčastnili vědomostní soutěže pro 8. a 9. třídy základních škol z oblasti informatiky, matematiky a logiky IT-SLOT. Během 30 minut odpovídali soutěžící na 25 otázek, maximální možné skóre bylo  tedy 25 bodů. Nejvíce se dařilo Emě Dvořákové, která získala 21 bodů a do finálového kola nepostoupila jen kvůli delšímu času, který potřebovala na své odpovědi. Dalšími úspěšnými byli Matyáš Kirchner a Martin Malý, kteří získali 19 bodů. Blahopřejeme jim k tomuto pěknému výsledku.

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

V celostátní soutěži Kraje pro bezpečný Internet, které se naši žáci zúčastnili během září a října,  obsadila naše škola krásné druhé místo v Jihomoravském kraji. Děkujeme všem žákům naší školy za zodpovězení soutěžních otázek a věříme, že získané znalosti uplatní ve svém budoucím životě při práci s Internetem.

listopad 18 13

Den laskavosti

Dne 13. listopadu se slaví světový Den laskavosti – den, kdy se k sobě mají všichni chovat hezky a přátelsky. Žákovský parlament se v rámci tohoto dne rozhodl uspořádat sběr papíru na prodloužení adopce žirafy z brněnské zoo. Výtěžek z této akce byl více než 7000 Kč, ale plánujeme pořádat i další akce, protože peněz na adopci je potřeba mnohem více. Snad tímto uděláme alespoň malou radost žirafě Zarafě a doufáme, že i vy jste v tento den nešetřili hezkými slovy. Jen obyčejný úsměv totiž dokáže člověku zlepšit den. Nechť je laskavost vám všem příkladem.

listopad 18 11

Remembrance Day (Den veteránů)

V neděli 11. listopadu uplynulo již 100 let od ukončení 1. světové války. Na památku všech zesnulých i přeživších vojáků se dne 11. listopadu slaví Mezinárodní Den veteránů. Symbolem tohoto dne se staly květy vlčích máků, neboť pokrývaly hroby padlých. Připnutím vlčího máku si lidé po celém světě připomínají hrdinství všech vojáků a vzdávají jim touto cestou úctu.

V České republice tento významný den bohužel není tak známý jako v zahraničí. Velké popularitě se ale těší především v anglicky mluvících zemích. Proto v minulém týdnu byla do hodin angličtiny mimo jiné zahrnuta také výroba vlčích máků z papíru. Bylo pak krásné sledovat, jak červená vlna květů postupně zaplavovala školní chodby. Všichni angličtináři tak děkují zúčastněným žákům a učitelům za to, že se připojili a vzdali čest hrdinství vojáků, kteří bojovali a bojují za svobodný svět.

říjen 18 31

Nevidím, ale zvládnu to

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pořádal 22. 10. – 28. 10. 2018 Týden pro inkluzi. Naše škola se také připojila a prezentovala, jak široká křídla může inkluze mít, 31. 10. 2018 naše čtvrťáky čekal výukový program „Nevidím, ale zvládnu to“. Opět nás navštívili nevidomí a slabozrací z Kyjova a přiblížíili dětem život s takovým postižením (viz fotografie). S tím také souvisí naše zapojení se do celostátní sbírky Bílá pastelka na podporu takto postižených spoluobčanů.

Žáci ZŠ Novolíšeňská se učí hospodařit s financemi v projektu „Abeceda peněz“

Co je to hypotéka? Co je to podnikatelský plán? Jak vypadá milión? Kde jsou automaty a proč si nemohu vybrat kolik chci? Nejen na tyto časté otázky dětí odpovídá jedinečný bezplatný program České spořitelny  ABECEDA PENĚZ.

Se světem byznysu  se od začátku školního roku seznamovaly i děti ze ZŠ Novolíšeňská. Své získané znalosti žáci třídy 4. B  průběžně přenášeli do praxe. Vybudovali podnik nazvaný Žirafáci s.r.o. podle svého vzdělávacího programu ŽIvot, RAdost, FAntazie. Zaměřili se na výrobu vánočních perníčků, ale i dalších vánočních ozdob a dekorací v čase adventním. Prodejem svých výrobků by si chtěli vydělat na zážitkový program – laser game, ale mysleli i na dobročinné účely.