září 7-8

Novolíšeňská opět na Festivalu vědy

Festival vědy je tradiční brněnská vědecko-populární akce pro širokou veřejnost. Po 11 letech se vrátila jako jeden z jeho organizátorů i naše škola. Letos se konal tento festival ve dnech 7. a 8. září 2018 v areálu dopravním hřiště na Riviéře. Hlavním garantem celé akce byla Hvězdárna a planetárium města Brna. Své prezentace na festival připravily brněnské vysoké školy, akademická pracoviště i další vzdělávací instituce. 
Členové ŠOKu (školního odborného klubu) naší školy připravili na festival interaktivní expozici „ Pokusy v Mraveništi“, kde si účastníci mohli nejen vyzkoušet mnoho zajímavých pokusů, ale i vyrobit jednoduché funkční fyzikální a matematické hračky. Na stanovišti „Zrcadlová jeskyně“ na návštěvníky čekaly velké zrcadlové hračky -  krasohledy, „létající zrcadlo“ nebo novinka 3D optický zrcadlový klam. „Muzeum kuriozit“ představilo zajímavé fyzikální hračky – keltský kámen, optic ěhem akce jsme pořídiliký talíř, magnetickou levitaci i káču, zajímavé pokladničky, Heronův řetěz, netradiční vodní čočky...
Během akce jsme pořídili  fotografie, které vám předkládáme ke zhlédnutí.
září 5-7

Velký úspěch na republikovém kole Odznaku všestranosti

Ve dnech 5. – 7. září 2018 se v Brně na stadionu Pod Palackého vrchem konalo republikové finále Odznaku všestrannosti. Letos se do republikového kola svými výkony kvalifikovaly dvě žákyně naší školy, Anděla Zahradníková z 9. C a Marta Klobásková, která od září studuje již na střední škole. Marta zúročila několikaletý tvrdý trénink a po sečtení bodů ze všech deseti disciplín obsadila překrásné 3. místo.

září 3

První školní den

První školní den připadl letos na 3. 9. 2018. Tradičně vám přinášíme několik fotografií z našich prvních tříd. Přejeme našim prvňáčkům i jejich starším spolužákům úspěšný start do nového školního roku.

více fotografií

Slováci očima dětí

Tak jsme pojmenovali výstavu sestávající z posledních tří ročníků výtvarné soutěže Obce Slovákov a ZŠ Novolíšeňská, která právě probíhá v prostorách Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí. Chceme tímto ukázat i veřejnosti schopnosti a tvořivost našich dětí. Prohlédnout si výstavu, je možné v době úředních hodin Kraje do poloviny července.

Tak jak je vždy těžké vybírat ty nejlepší práce, bylo těžké vybrat, které vystavit. Výkresů, které si zaslouží být vystavené, bylo hodně, ale prostoru a panelů málo. Tak jen doufáme, že jsme byly spravedlivé.

více fotografií zde

červen 11

Zájezd do Vídně

Dne 11.6.2018 se uskutečnil pro žáky 8. a 9. ročníků zájezd do Vídně. Tato exkurze měla vést k prohloubení znalostí o hlavním městě Rakouska z hodin německého jazyka. Poznali jsme zámek Schönbrunn, prošli se v jeho překrásné zahradě a navštívili zdejší muzeum císařských kočárů. V samotném centru města nás čekala návštěva Hofburgu. Po prohlídce císařské klenotnice jsme obdivovali architekturu Státní opery a radnice. Poté již směřovaly naše kroky ke chrámu sv. Štěpána, jehož návštěvu jsme spojili s nákupem suvenýrů. Prohlídku města jsme zakončili u Hundertwasserova domu. I když počasí lákalo spíše na koupaliště, exkurze byla zajímavá a každý si z ní jistě odnesl spoustu pěkných zážitků. To dokládají i naše fotografie.

červen 2

Summer Dance Cup

Zimní stadion v Boskovicích a jeho okolí ovládl v sobotu 2.6.2018 již 5. ročník mezinárodní taneční soutěže SUMMER DANCE CUP . Soutěž probíhala uvnitř zimního stadionu a na venkovním pódiu. Soutěžilo se v různých  věkových kategoriích od předškoláků, mini děti, děti, junioři až po dospělé v disciplínách street dance, show dance, aerobic, disco dance a mažoretky. Soutěžilo se v jednotlivcích, ale i ve skupinách. Mezi tanečními vystoupeními probíhal celodenní program, kde vystoupili známí tanečníci, např raper CAVALIÉR. Počasí nám opravdu přálo. Bylo krásně slunečno. Od nás se prezentovala taneční skupina disco dance v kategorii show dance s choreografií Moniky Simandlové pod názvem MILITARY HEARD. Děvčata se umístila na krásném 4. místě a získala pro naši školu pohár a diplom.

p. vychovatelka Monika Simandlová

V Líšni rostou muzikanti

V letošním školním roce dosáhl vynikajících výsledků ve hře na trubku náš žák 6. ročníku Jan Neužil. Hudebnímu vzdělávání se Honzík věnuje od svých 5 let pod vedením mistra Mgr. Bohumíra Kameníka. Se skladbou, kterou jeho pan učitel sám zkomponoval Honzík zvítězil v okresním, následně i krajském kole soutěže žáků ZUŠ. V květnu zvítězil v celorepublikovém kole soutěže ve hře na trubku, které proběhlo v Praze. Poděkování patří i paní zástupkyni ředitele ZUŠ Trnkova Beátě Klimešové, Dis. art., která Honzíka na soutěžích doprovází na klavír. Náš Líšeňský talent dostal pozvání k účinkování na koncertu mladých sólistů s Filharmonií Brno. Blahopřejeme a držíme palce v dalším úsilí!

   

Můžete si poslechnout krátkou ukázku z Honzova vystoupení s Filharmonií Brno.

květen 25

Němčina nekouše

To, že němčina nekouše, si v pátek 25. května ověřili žáci 7. ročníku v průběhu stejnojmenné 
animační hodiny.
Díky hravým formám se s pro ně neznámým jazykem velice rychle spřátelili. Přes prvotní neznalost
němčiny se žáci v závěru hodiny dokázali představit, osvojili si pozdravy používané v jednotlivých
německy mluvících zemích, dokázali pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny a získali další
jazykové znalosti a dovednosti.
A hlavně poznali, že NĚMČINA NEKOUŠE!!! (viz naše fotografie)

Sedmáci byli oceněni na ministerstvu

V říjnu 2017 se žáci 7.B rozhodli zúčastnit 17. ročníku celostátní soutěže s názvem Videopohlednice z mého města. Cílem soutěže bylo vytvořit co nejpůsobivější video v anglickém jazyce, ve kterém by bylo představeno město, odkud žáci pochází. Video můžete zhlédnout prostřednictvím tohoto odkazu: http://www.wattsenglish.cz/video-soutez/soutezni-videa-send-a-postcard/?video=115.
 
Během podzimu a zimy jsme se žáky pracovali na scénáři. Dva studenti hráli průvodce, ostatní představovali žáky základní školy, kteří přiletěli z Anglie na výlet do Brna. První natáčení proběhlo na podzim na letišti v Brně Tuřanech. Hlavní část natáčení nás čekala v únoru v centru města. Další nelehký úkol představovalo pro žáky sestříhání všech natočených scén.
 
Na konci dubna jsme s napětím očekávali výsledky. Ve velké konkurenci pro nás byla obrovským překvapením nominace na 1.-3. místo v naší kategorii s pozvánkou na slavnostní vyhlášení na MŠMT do Prahy. Vyhlašování výsledků pro nás bylo velkým zážitkem. Nakonec se nám podařilo získat 3. místo. Kromě hodnotných cen se nám dostalo i uznání od poroty složené z profesionálů daných oborů.Můžete se podívat na pár fotografií z předávání cen a výletu do Prahy.
 

Soutěž „Celá třída odpovídá“

 
Třída 4.C se zapojila do soutěže tematicky zaměřené na ochranu životního prostředí a tím i na ochranu vody, kterou pro žáky 4. a 5. tříd každé 2 roky připravuje akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Děti si vyhledávaly informace týkající se koloběhu vody v přírodě, čističek odpadních vod, přípravy pitné vody, zeleně v městě Brně, znečištění ovzduší apod. a odpovídaly na různorodé otázky. Kromě toho kreslily obrázky, skládaly básně a psaly dopisy vodě. 
Odpovědi spolu s nejpovedenějšími výtvory jsme poslali jako společný projekt do Brněnských kanalizací a s napětím čekali na výsledek. A podařilo se. Spolu s dalšími 12 třídami jsme byli za odměnu pozváni na divadelní představení České pověsti v divadle Bolka Polívky. Po představení proběhlo losování 3 tříd, které dostaly za odměnu výlet pro celou třídu. Hlavní cenu se nám vyhrát nepodařilo, nicméně už samotnou účast mezi 13 nejlepšími třídami ze zúčastněných 67 tříd z celého Brna můžeme považovat za veliký úspěch. Jako pozornost dostal každý ještě příjemný dárek - batůžek s tričkem a lahví na vodu. Jelikož nám přálo počasí, udělali jsme si zastávku na náměstí Svobody a den jsme si osladili zmrzlinou.
 
 

Vzácná návštěva z Kyjova na ZŠ Novolíšeňská

Na základě minulých velmi hezkých zážitků jsme na naši školu po nějaké době opět pozvali nevidomé a slabozraké z Kyjova.
Výukový program se tentokrát týkal žáků čtvrtých ročníků, kteří si na několika stanovištích mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí a orientaci nevidomého v prostoru, simulaci různých očních vad pomocí tzv. simulačních brýlí, pomůcky denní potřeby např. pro uvaření čaje či praní prádla, měření aj., stroj na braillovo písmo, ale také mobilní aplikace a moderní technologie určené zrakově postiženým lidem - viz několik fotografií v galerii.

Slet čarodějnic

Několik dnů před filipojakubskou nocí se do třídy 2.C slétli malí čarodějové a čarodějky. Jen co si zaparkovali svá košťata, už je vítala čarodějnice Elza. Pod jejím dohledem se všichni zúčastnění měli za úkol připravit na svůj sabat. Kromě různých rituálů si zodpovědně procvičovali a zdokonalovali své čarodějnické zručnosti a dovednosti. Učili se důležitá zaklínadla, čarovali. Nechyběla ani hodina létání a ovládání koštěte. Hodem ropuchy do kotle byla zahájená hodina výroby lektvarů. Ze správných přísad se za pomoci zaklínadel povedl vyrobit zaručeně účinný kouzelný lektvar. Po náročné práci následovala volba královny a společný tanec.
Den uběhl jako voda a nikomu se nechtělo letět zpátky domů. a památku máme alespoň několik fotografií. NUž se těšíme na příští slet a další kouzla a čáry.

květen 10

Obvodní atletická olympiáda ŠD

Dne 10. 05. 2018 jsme opět již tradičně soutěžili v obvodní atletické olympiádě ŠD na ZŠ Masárova. Svou sportovní zdatnost jsme si vyzkoušeli v běhu na 60m ,hodu kriketovým míčkem a skokem z místa. Výborného výsledku dosáhl

žák Ondra Lux- 1. místo

žák Martin Tahal - 3. místo

žákyně Vendula Smekalová -3. místo

žákyně Karla Macenauerová -3. místo

Celkově se naše ŠD Novolíšeňská umístila na krásném 2. místě z pěti soutěžících škol. Všem sportovcům děkujeme, vítězům gratulujeme a SPORTU ZDAR.

Muchová Renata

duben 27

Země pohádek

Poslední dubnový pátek jsme se sešli v hale v přízemí, proběhla zde totiž celodružinová zábavná soutěž „Země pohádek“. Předcházející dny a týdny nacvičovaly děti ze všech oddělení dialogy z pohádek, knih nebo dětských filmů. Děvčata a chlapci se úkolu zhostili svědomitě a s pomocí paní vychovatelek si připravili hezké rozhovory. V soutěži zazněly repliky z „Pejska a kočičky“, „Sněhurky“, „Rákosníčka“, „Kosích bratrů“, Princezny ze mlejna“, „Ať žijí duchové“ a mnoho dalších. 
 
    
duben 26

Vídeň – hlavní město Rakouska (vědomostní soutěž pro žáky 8. ročníků)

 Chrám svatého Štěpána, Vídeňská státní opera, Hradní divadlo, Hofburg, Schönbrunn , vídeňská gastronomie, vídeňský valčík, J. Strauss, W. A. Mozart, Evžen Savojský, Marie Terezie. Tyto i další pojmy či osobnosti spojené s Vídní žáci osmého ročníku znali, dokázali je zařadit a charakterizovat, ovládali vídeňskou historii, prokázali přehled o osobnostech propojených s hlavním městem Rakouska.
Ale protože zvítězit může jen jeden, dle dosažených bodů (z celkového počtu 34) bylo sestaveno následující pořadí.
 
1. místo    Jan Stehlík (8.A)  - 27b.
2. místo    David Smutný (8.C) - 24b.
3. místo    Martin Smutný (8.C) - 22b.
 
Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony, vítězům blahopřejeme a s těmi, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Vídně, se těšíme na viděnou při prohlídce památek tohoto krásného města.
duben 25

Divadelní představení The Sweet Sixties

Dne 5. 4. navštívili žáci sedmých ročníků divadelní představení s názvem The Sweet Sixties. Tato hudební komedie pojednává o úskalí prvních lásek a dospívání v americkém maloměstě. Představení bylo celé v anglickém jazyce a naši sedmáci tak mohli otestovat své dosavadní znalosti angličtiny.

duben 20

MTF 2018

v pátek 20.4.2018 se sjely taneční skupiny z Brna, okolí, ale i z Banské Bystrice a Bratislavy, aby ukázaly to nejlepší z tance. Devatenáctého ročníku mezinárodního festivalu dětských tanečních skupin, školních družin a školních klubů se letos zúčastnilo třiatřicet tanečních skupin.
Naše škola se k této účasti připojila. Chlapci a dívky z taneční skupiny- Divoké kočky vystupovali celkem třikrát.                                             
duben 6

Popletené velikonoce

Dne 6.4.2018 jsou konečně teplé dny. I když je již po velikonocích, na školní zahradě  to vypadá úplně jinak. Strom je krásně ozdoben barevnými pentlemi a děti si kolem něj hrají velikonoční hry. Barvení vajíček - to je hra, která se stala každoroční tradicí. Jakmile jsou všichni namalovaní  a správně naladění, začínáme si povídat s velikonočním zajíčkem kouzelnou pohádku. Děti napínavě poslouchají a zajíčkovi pomáhají s příběhem. Na řadě je nejdůležitější část odpoledne a to  – hledání kouzelných vajec. Jsou to obří vejce schovaná v nejrůznějších koutech naší zahrady.  Hledat musí každé oddělení společně. Kouzelné obří vejce pak donesou jednotlivá oddělení zajíčkovi a on dětem předá velikonoční dobroty. Nesmí chybět fotečka u stromečku a popletené velikonoce končí....
                                                                    Monika Simandlová