Soutěž o nejhezčí výrobek z přírodnin

Víme, že podzim není zrovna nejoblíbenější období pro žáky, přesto jsme uspořádali soutěž o nejhezčí výrobek z přírodnin. Nečekali jsme, že bude tolik účastníků, kteří nás svými krásnými výrobky velice ohromili.

Blahopřejeme všem vítězům: 1.místo: III.B   Radovan Čevela

                                                2.místo : I.C      Václav Urbánek

                                                               II.A      Karel Urbánek

                                               3.místo:  V.B     Elena Furištová

Všem, co se zúčastnili, děkuje  5.C

.   

 

Projekt „Učíme se napříč Brnem“

Projekt „Učíme se napříč Brnem“ vznikl na popud dvou brněnských učitelek 3. ročníku základních škol – ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Arménská. Myšlenka se zrodila již před prázdninami, když se obě paní učitelky dozvěděly, že budou učit třetí třídu. Přišlo jim líto nevyužít možnosti spolupracovat s jinou základní školou – i když brněnskou, tak přece tak vzdálenou, v lecčem jinou a v lecčem stejnou. 
 
   
říjen 12

Přírodovědný KLOKAN 2017/2018

Dne 12.10.2017 proběhlo v odpoledních hodinách školní kolo celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Zúčastnili se nadšenci napříč osmými a devátými ročníky, kteří řešili 24 aplikačních úloh z přírodních věd (tady předmětů matematika, fyzika, přírodopis a fyzika), úlohy byly dle náročnosti ohodnoceny třemi, čtyřmi nebo pěti body. Maximální počet bodů, kteří mohli účastníci získat, bylo 120.

A jak to dopadlo?

výsledková listina

statistika soutěže

říjen 11

Exkurze do Osvětimi a Březinky

Ve středu 11. října 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi. Tato exkurze měla vést k prohloubení znalostí učiva dějepisu a literární výchovy. Celá exkurze byla pro všechny velice silným zážitkem a díky výkladu průvodců i koncepci celého areálu jsme si všichni mohli přiblížit strašné podmínky, ve kterých zde museli lidé přebývat. Navštívili jsem jak hlavní část tábora Osvětim, tak i vyhlazovací tábor Březinka. Ačkoliv byla celá exkurze velmi smutná, myslím si, že by ji měl absolvovat každý, aby si všichni uvědomili, že nic podobného by se nikdy nemělo opakovat. (viz fotografie)

říjen 11

Den přírodních věd v ZOO Brno

Dne 11.10.2017 proběhla v ZOO Brno soutěž Den přírodních věd. Naše škola vyslala 3 tříčlenné týmy z řad žáků 7. ročníku. Ze 7.A soutěžili Aneta Kačírková, Martin Malý a Stejskal Marek, ze 7.C Eliška Humeňanská, Filip Kolínek a Ondřej Konečný. V konkurenci 97 týmů se ale nejlépe z našich umístili žáci 7.B – jmenovitě: Ema Dvořáková, Zuzana Sobotíková a Jakub Piotrovski, kteří  získali 32,5 bodů a obsadili celkově dělené  9.-10. místo. Byli ale třetí nejlepší mezi žáky základních škol, protože na čelních místech se umístili žáci víceletých gymnázií. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout zde:

http://www.zoobrno.cz/pro-deti-a-skoly/souteze/den-prirodnich-ved-11-10-2017-vysledky

Všem výše jmenovaným děkujeme za vzornou reprezentaci školy! Zde je několik fotografií z akce.

říjen 6

Noc vědců na FCH VUT

V pátek 6.října 2017 proběhla v celé republice Noc vědců, tentokrát s mottem „Mobilita – Svět v pohybu“.  Noci vědců se zúčastnili i žáci naší školy, a to popáté na FCH VUT Brno. Náš ŠOK připravil expozici Hračky s pohybem aneb Mobilita z pohledu matematiky a fyziky. Účastníci si mohli vyzkoušet i vyrobit různé setrvačníky ze skleněných kuliček, netradiční větrníky nebo bumerang. Velký zájem byl o skládačky a hlavolamy z matematiky i elektrické obvody sestavované s elektricky vodivým těstem. Poděkování za výbornou reprezentaci patří žákům 6. D – Elišce Paulíkové, Emě Felklové, Katce Stuchlíkové, Monice Šíblové, Natalce Novákové, Mikuláši Markovi, Jendovi Říhovi, Marku Drobílkovi a Filipu Bůžkovi, kteří se vám představí na několika fotografiích.

Noci vědců na FCH VUT se zúčastnilo cca 1400 návštěvníků. 

říjen 6

Poznávací zájezd do EDENU

V pátek 6.10.2017 vyrazily 3.ročníky na podzimní poznávací výukový program s názvem PROCHÁZKA

RÁJEM do Bystřice nad Pernštejnem.
I když se poměrně ochladilo, žáci si mohli v centru EDEN prohlédnout expozici panského bydlení v 16.
století, poznávali hospodářská zvířata, která byla v tehdejší době jediným zdrojem obživy a užitku,
zajezdili si v jízdárně na koních a dozvěděli se zajímavosti o starých řemeslech. Někteří měli možnost
se podívat do starodávné lékárny, kde si zakoupili suvenýry nebo se mohli seznámit s příběhem půdy.
S návštěvou v tomto centru jsme byli spokojeni a velmi se nám tam líbilo, což dokládají i následující fotografie

Adaptační kurzy

Začátek školního roku je vždy ve znamení doznívajících prázdnin. Děti se zaujetím vypráví svým
spolužákům i učitelům nejlepší zážitky z prázdnin a ve třídách panuje přátelská atmosféra. Toto
období je proto vhodné využít k naladění žáků ke vzájemné spolupráci a podpořit zdravé vazby ve
skupině.
Již několik let přichází k nám na školu množství nových dětí zejména do 6. ročníku, proto tradičně
pořádáme právě pro 6. třídy adaptační kurzy. Jejich cílem je navázat vzájemná přátelství s nově
příchozími žáky, prohloubit ty dosavadní, ale také podpořit vzájemný vztah mezi třídou a jejich
novým třídním učitelem. 
       
 
Více fotografií najdete zde.

 

září 8-9

Republikové kolo OVOV

V pátek 8. a v sobotu 9. září 2017 se v Brně na stadionu VUT Pod Palackého vrchem uskutečnilo republikové kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení: Michal Hnát z 8. A, Ondřej Šlapanský, Jan Ondráček z 9. A, Sebastian Raus z 9. C, Anděla Zahradníková z 8. C, Marta Klobásková a Eva Gronichová z 9. A a Viktorie Felklová z 9. C.

   

Prohlédněte si další fotografie ze soutěže.

Mimoškolní úspěchy našich žáků

Žák naší školy Filip Pohl z 6.D se zúčastnil mistrovství světa v karate v rumunské Bukurešti. Vybojoval vynikající 2. místo v soutěži jednotlivců a 1. místo v soutěži týmů. Filipovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Více informací se dočtete na:

http://brnensky.denik.cz/ostatni_region/karatistka-miskova-obhajila-v-rumunsku-svetove-zlato-v-discipline-kata-20170919.html