Soutěž Kraje pro bezpečný internet

Již tradičně se žáci naší školy v předmětech Informační a komunikační technologie a Digitální technologie zapojili do soutěže Kraje pro bezpečný internet. A opět jsme byli úspěšní! Díky tomu, že 210 žáků naší školy vyplnilo soutěžní kvíz bez jediné chyby, jsme  v konkurenci škol Jihomoravského kraje obsadili skvělé 2. místo.

Navíc  naše žákyně Michaela Částková dosáhla  na výherní místo a obdrží věcnou cenu.  Slavnostní předání cen proběhne na konci května.

Španělština na ZŠ v době covidu

Současná  doba nepřeje mnoha zájmům a volnočasovým aktivitám. Také náš kroužek španělštiny byl ovlivněn pandemickou situací a některé děti se od začátku školního roku 2020/21 kroužku již nemohly zúčastnit kvůli vládním opatřením. Nicméně díky moderním technologiím se nám podařilo kroužek zachovat online formou přes aplikaci ZOOM. 

ZŠ Novolíšeňská klade důraz na výuku cizích jazyků, a proto je na naší základní škole anglický jazyk zařazen do rozvrhu již od 1. třídy. V 8. a 9. ročníku výuku rozšíří druhý cizí jazyk a žáci si volí mezi němčinou a ruštinou. To, že je angličtina v současnosti jedním z hlavních předmětů na školách všech vzdělávacích úrovní a důležitou znalostí v životě nás dnes již nepřekvapí. Věděli jste však, že španělština počtem mluvících angličtinu dokonce převyšuje? 
 
Španělština se řadí mezi nejrozšířenější jazyky světa a po čínštině je to 2. nejpočetnější rodný jazyk na světě. Je úředním jazykem nejen ve Španělsku, Střední a Jižní Americe a dalších státech, ale patří také k 6 úředním jazykům OSN a oficiálním jazykům USA.
 
Ráda bych poděkovala všem žákům, kteří do kroužku španělštiny stále chodí – Elišce Neužilové, Káji Baiglové, Ize Rozprýmové, Aničce Fialové a Tomovi Jelínkovi – velké díky nejen za vaši pravidelnou docházku, ale i za to, že máte neustále chuť se ve španělštině zlepšovat … a moc se vám to daří! ¡Muchas gracias!
 
 
Budu se na vás, a případné další zájemce o studium španělštiny, těšit i v dalším školním roce.
 
¡Hasta luego!
Mgr. Jana Homolová

 

Školní kolo biologické olympiády

Poslední týden v březnu proběhlo školní kolo Biologické olympiády. Soutěž probíhala distančně, její účastníci v časovém limitu vyplňovali test a poznávali rostliny a živočichy. Zúčastnilo se jí letos rekordních 27 soutěžících.

V kategorii D, která sdružovala žáky 6. a 7. ročníku se nejvíce dařilo Sofii Suparičové z 6.D, která vyhrála s celkovým počtem 75 bodů, na druhém místě se umístil Matyáš Marek (7.A) a třetí místo vybojovala Lucie Drobílková (7.C).

V kategorii C, v níž soutěžili osmáci a deváťáci, obhájil loňské vítězství Mikuláš Marek z 9.D s celkovým počtem 65 bodů, 2.místo obsadil Vojtěch Loukota z 9.C a třetí skončila Adéla Brhelová ze třídy 8.C. Vítězům gratulujeme a Sofii a Mikymu přejeme hodně štěstí v krajském kole. Za účast děkujeme i dalším odvážným soutěžícím.

Matematická klokan

Také soutěž Matematický klokan probíhala letos distanční formou. Nejlépe se dařilo následujícím žákům:

Kategorie Benjamin (6. a 7. třídy)

 

březen 28

Den učitelů

Žákovský parlament pro učitele naší školy tajně uspořádal akci, na jejíž výsledek se můžete podívat dále. Jménem všech učitelů děkujeme za krásnou zpětnou vazbu.

Spolupráce s Obcí Slovákov - Imro Weiner-Kráľ

ZŠ Novolíšeňská a Obec Slovákov v Brne společně organizují od roku 2013 výtvarnou soutěž, která se zaměřuje na umění, kulturu a historii našeho nejbližšího souseda Slovenska, a jehož propagací se zabývá právě slovenská národnostní menšina žijící v Brně za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Další osobností, se kterou se seznámili žáci naší školy, byl Imro Weiner-Kráľ malíř, grafik, ilustrátor, publicista, ale i účastník francouzského odboje v době druhé světové války. Patřil k průkopníkům slovenské výtvarné moderny. Byl nejoriginálnějším představitelem slovenského výtvarného nadrealizmu (surrealizmu) a secesního expresionizmu.

   

další obrázky ve fotogalerii

Jak zvládnout distanční výuku

12. březen letošního roku připadl na výročí prvního uzavření škol kvůli pandemii koronaviru. Od té doby se žáci učí převážně ze svých domovů tzv. distanční formou výuky. Jak se jim daří tuto formu vyučování zvládat, co jim pomáhá a s čím naopak mají problémy - takový byl námět fotoreportáže, kterou žáci 8. ročníku vytvářeli sami v rámci předmětu Digitální technologie. Přinášíme postupně ukázky několika žákovských prezentací, které mohou být pro některé inspirací "jak zvládnout distanční výuku".

   

   

  

Videopříběh v anglickém jazyce

V předmětu Anglický jazyk vytvářeli žáci 9. ročníku krátké  "videopříběhy". V projektu měli  ve skupině vymyslet příběh, natočit jej jako video a namluvit anglicky. Za všechny uvádíme příklad práce skupiny žáků IX.B.

Jakub Hlaváček, Jakub Radil, Ondřej Kardoš, Vojtěch Fiala a Antonín Polívka

únor 16

Zima s pokusy ve 2.D

V noci na úterý 16. února nasněžilo. Ideální čas na zimní pokusy. Děvčata a kluci z vycházky přinesli celý kbelíček sněhu, a tak si mohli vyzkoušet, jak sůl pomáhá při tání sněhu a ledu. Pomocí teploměru i ledu vzniklého pod miskou se slanou směsí ledu zjistili, že teplota této směsi je velmi nízká (až - 19 o C). Experimenty hledali odpověď na otázky, zda hřeje kožich nebo kde se rychleji rozpustí led – ve sladké nebo slané vodě. Na ledové hoře z mrazničky za pomocí kancelářských sponek a mletého pepře si vysvětlili, proč se sypou v zimě chodníky. Na závěr experimentálního setkání si zhotovili vločku – vírníček a vyzkoušeli si její let u pěkné zimní písničky. Pokusy se dětem líbily. S radostí, zájmem a elánem dělaly pokusy, nebály se i diskutovat o problémech a říkat své názory. Od paní zástupkyně Jany Vildové dostaly za odměnu perníkovou vločku a ještě něco sladkého navíc.

Program připravily paní učitelky Věra Pejčochová, Barbora Krátká a paní asistentka Zdeňka Pecinová. Všechny pokusy natáčel na video pan učitel Svatopluk Kolařík.

Zimní pokusy lze provést nejen ve škole, ale i doma. Pokud nemáte sníh, můžete použít rozdrcený led.

Návody na pokusy s vysvětlením najdete  zde, další informace v této prezentaci a teké si můžete prohlédnout několik fotografií.

únor 16

Masopust na ZŠ Novolíšeňská

V úterý 16. 2. 2021 proběhl u prvňáčků na ZŠ Novolíšeňské Masopust. Děti se dozvěděly, jak se Masopust vlastně slaví, co je pro něj typické a třeba, kdo to byl LAUFR. Ve třídě se nám sešlo mnoho krásných masek, maminky nám pomohly a napekly koláče. Děti si během dne zatancovaly, poslechly pohádky, počítaly koláče a koblihy, pro šaška hledaly nafouknuté balónky a vytvořily krásné plakáty. Cestou na oběd si užily i průvod a den zakončily tancem, hrami a vyhlášením nejlepší masky. Všichni žáci byli za svoji snahu odměněni.

únor 11

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ONLINE

Dne 11. 2. 2021 proběhlo v online prostředí na  zoomu Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce ONLINE. Zúčastnilo se ho  16 soutěžících, na které čekalo celkem 12 konverzačních témat.  Témata, na která každý z nich několik minut diskutoval se zkoušejícími v anglickém jazyce, zůstala stejná jako v předešlých ročnících: My family, My school, My town, Entertainment, Jobs, Food, Shopping, Fashion atd. 

Pořadí nejlepších bylo následující:

Tereza Rausová, Natálie Schlicková         1. místo
Michaela Beránková       2. místo
Elena Furišová, Lukáš Vaněk           3. místo

Dále porota oceňuje velmi kvalitní a vyrovnané výkony dalších šesti soutěžících, kterým uděluje pomyslné 4. - 5. místo:. Jsou to žáci: Karolína Janoušková. Natálie Nováková, Zuzana Klimentová, Filip Kníže, Linda Rozprýmová a Petr Trungel.

Organizátoři vysoce oceňují všechny soutěžící za odvahu zúčastnit se soutěže v podmínkách distanční výuky. 

 

S e-twinningem jsme kreativní

Na začátku tohoto školního roku se skupina žáků třídy VIII.B zapojila do mezinárodního e-Twinningového projektu Creative Minds. E-Twinning je platforma, která umožňuje žákům a učitelům evropských škol komunikovat a společně pracovat na různých projektech. V našem projektu je zapojeno osm škol z Litvy, Rumunska, Francie, Německa, Řecka, Španělska, Chorvatska a České republiky, celkem 66 žáků a 14 učitelů.  
V projektu žáci plní různé úkoly, v nichž uplatňují svou kreativitu. Je velmi přínosné, že na projektu mohou pracovat bez ohledu na prezenční či distanční výuku. Všechny výstupy úkolů sdílíme ve společném virtuálním prostoru Twinspace – navzájem jsme představili sebe a naše školy, napsali jsme o našem městě, nejzajímavějších místech našeho města a pořídili jsme jejich fotografie, psali jsme o našich vánočních zvycích a tradicích, což bylo velmi zajímavé porovnat, jak se v které zemi slaví Vánoce, a poslali jsme si na Twinspace vlastnoručně vyrobené vánoční pohlednice s přáním v rodném jazyce. Nyní pracujeme na fotografiích krajiny našeho města – vybereme nejpěknější fotku, která nás bude reprezentovat. Z každé školy bude soutěžit jedna fotografie a společně vybereme tu nejhezčí. Do konce školního roku nás ještě několik úkolů čeká a bude-li naše vzájemná spolupráce zajímavá a úspěšná, možná budeme pokračovat i v příštím školním roce.
 
leden 26

Úspěch v soutěži Mladý chemik

Dne 26. ledna se uskutečnilo krajské kolo soutěže Mladý chemik. Toto kolo proběhlo distanční formou a soutěžící měli za úkol vypracovat online test, který prověřil jejich znalosti z chemie. Za naši školu se do krajského kola dostali 3 žáci z 9. ročníku, jmenovitě Natálie Nováková a Mikuláš Marek z 9.D a Ivo Dubš z 9.C. Všichni 3 žáci předvedli perfektní výkon, nejlepšího výsledku dosáhla Natálie Nováková, která se umístila na skvělém 2. místě z celkového počtu 139 zúčastněných a postoupila tak do třetího regionálního kola soutěže.
Všem třem zúčastněným žákům patří velký dík a gratulace za vzornou reprezentaci naší školy a Natálii přejeme hodně štěstí a úspěch v dalším kole.

leden 14-19

Soutěž IT-SLOT

V období od 14. do 19. 1. se velká část žáků 8. a 9. ročníku zúčastnila vědomostní online soutěže v oblasti IT s názvem IT-SLOT. Do soutěže se letos zapojilo 2151 žáků ze 75 základních škol z České republiky. Kriteriem úspěšnosti byla spránost odpovědí na 25 otázek a také rychlost, s jakou je daný žák zvládl. 

Nejlépe z našich žáků uspěl Filip Kníže (8.C), který získal 22 bodů z 25 možných a jeho 34. místo mezi všemi soutěžícími by v běžném školním roce znamenalo postup do celostátního finále. To se bohužel letos konat nebude. Na druhém místě v rámci naší školy se umístily Natálie Nováková a Leona Gronichová (obě 9.D) s 21 body. Třetí místo patří žákům Tomáši Jelínkovi (8.A), Karolíně Kuberové (9.B), Kristýně Gottwaldové (8.D) a Martinu Němcovi (9.D) kteří zvládli soutěž se ziskem 20 bodů.

Blahopřejeme všem k těmto pěkným výsledkům.

Vánoční turnaj v sudoku

Před Vánoci se náš matematický kroužek zúčastnil školního kola turnaje v sudoku. Do městského kola, které probíhalo v letošním roce prostřednictvím online aplikace, se probojovalo celkem 9 žáků z prvního i druhého stupně.

  V městském kole se v kategorii  5. ročníků umístila Maruška Vargová (5.C) na 21. místě, Ondřej Lošák (5.C) na 14. místě a Nikol Novosadová (5.B) na pěkném 12. místě. V kategorii 6. a 7. ročníků Natálka Wilksová (6.C) obsadila 27. místo, Anička Soušová (6.C) 13. místo a Nela Horáková (6.C) se umístila na bronzové příčce a obsadila tak krásné třetí místo.

Žáci 8. a 9. ročníků se v rámci městského kola umístili následovně: Matěj Skácel (8.A) na 36. místě, Hynek Mackerle (8.C) na 33. místě a Tomáš Jelínek (8.A) na pěkném 10. místě.

Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník soutěže.

Šílený pátek

Online výuka! Chvilku je, pak zase není a následně znovu je. Z toho by se jeden zbláznil! Ale my jsme se v žákovském parlamentu z toho všeobecného šílení rozhodli udělat zábavu. Vymysleli jsme šílený pátek. Každý pátek od začátku distanční výuky si ten, kdo chtěl, mohl tak trochu “zašílet” v nějakém tematickém kostýmu. Využili jsme například netradiční materiál - toaletní papír, kterým se někteří obmotali, aby vypadali jako mumie, jiní si vytvořili šperky z toaletních ruliček. Na pyžamový den mnozí ani netušili, že mají na sobě tematický kostým. Na oslavu svatého Mikuláše jsme se přestrojili za čerty a andílky. Na podporu akce s názvem Movembru jsme si nechali narůst knír, a protože se během distanční výuky cítíme jako ve vězení, převlékli jsme se do samých proužků.
 
  
 
 
Doufáme, že se brzy zase vrátíme do školy, ale šílené pátky si asi i tak ponecháme! 
 

Černokněžník Nečtenář na ZŠ Novolíšeňská

Učivo probírané v první třídě se nám letošní rok díky online výuce malinko protáhlo a děti v 1.A se teprve před Vánocemi těšily na Slabikáře. Jenomže k jejich předání nedošlo tradičním způsobem, ale Slabikáře nám ukradl černokněžník Nečtenář a zanechal nám ve třídě nejen spoustu svých stop, ale také několik nelehkých úkolů. Děti se snažily během celého dne úkoly plnit a nakonec, i přes všechna úskalí, se jim podařilo získat klíč k nalezení učebnic a mohly si s radostí odnést svůj Slabikář.(p. uč. Dana Veselá)

další fotografie

 

prosinec 20 1-10

Naši deváťáci ve finále Brněnské logické hry BRLOH

Tři listopadové týdny se pět týmů našich žáků potýkalo s celkem 30 úkoly základní části Brněnské logické hry BRLOH určené pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Vyřešení alespoň 15 nesnadných úkolů bylo podmínkou postupu do další části soutěže tzv. Minifinále. Postoupit se podařilo dokonce čtyřem našim týmům:

BigBrains (Natálie Nováková, Martin Němec, Jenda ŘÍha), Supermat (Anika Alexová, Dominik Jedlička, Anna Soušová, Natália Wilksová), Clever minds (Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Matěj Reška, Lukáš Ulbrich) a PAS (Adéla Mertová, Tomáš Ondrášek, Sofie Kleisová).

Minifinále proběhlo dne 1.12. a stejně jako v základní části se úkoly řešily online. Úsilí našich soutěžících se vyplatilo. V kategorii  Základní školy obsadil Supermat 19. místo, Cleverminds 22. místo a PAS 51. místo ze 70 základních škol, které soutěžily v  Minifinále. 

Vynikajícího výsledku dosáhl tým BigBrains, tvořený žáky tříd 9.C a 9.D. Přes Minifinále se probojoval mezi 14 nejlepších z celé České republiky do Velkého finále, kde v  kategorii Základní školy obsadil skvělé 5. místo. 

Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy!

Aktivity matematického kroužku

Během distanční výuky se žáci naší školy navštěvující M-kroužek aktivně zúčastnili několika online matematických soutěží – logické olympiády, soutěže MASO a soutěže BRLOH.

V rámci školního kola logické olympiády žáci řešili zajímavé matematické úlohy. Zastoupení jsme měli rovnou ve třech kategoriích. V kategorii A2 pro žáky 2. ročníku zvítězila Anička Kubánková, která zároveň obsadila dělené 1. – 58. místo v jihomoravském kraji.

 V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku získal první místo v rámci školy Oliver Starycha druhé místo obsadil Jáchym Nečas a na třetím místě se umístil Daniel Beránek. V kategorii B, pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na děleném třetím místě umístila Michaela Beránková a Matěj Skácel, na druhém místě Lukáš Ulbrich. Na prvním místě se umístil Tomáš Jelínek z 8. A, který se probojoval mezi 60 postupujících řešitelů do krajského semifinále.

V matematické soutěži MASO letos soutěžící museli předvést určité logické a strategické myšlení nejen při řešení zadaných úloh, ale i pro splnění doprovodné hry. Z naší školy se do soutěže zapojily tři týmy, které si v konkurenci ostatních základních škol a gymnázií z celé republiky vedly velmi dobře. Podle množství získané ropy se tým Clever minds ve složení Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Lukáš Ulbrich umístil na 61. místě. Velmi pěkných výsledků dosáhl i tým NAN, jehož součástí byla Natália Wilksová, Anna Soušová a Nikola Minaříková, a tým AHA, ve kterém byli Adéla Mertová, Hynek Mackerle a Anika Alexová.

M-kroužek je realizován organizací JCMM, z. s. p. o. (podpora nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu) v rámci krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji, projekt Implementace KAP JMK II. Více na  https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost.