březen 22

Matematický Klokan 2. - 5. tříd

V pátek 22.3. se žáci 2.-5. ročníku zúčastnili matematické soutěže Matematický Klokan. V kategorii Cvrček, měli žáci na řešení 60 minut včetně zadání a mohli získat maximálně 90 bodů. V kategorii Klokánek měli žáci na řešení 60 minut + 15 minut bylo vyčleněno na organizační práce. Celkem mohli dosáhnout 120 bodů. Zde je výsledková listina za jednotlivé kategorie:

Kategorie Cvrček (2. + 3. ročník)

POŘADÍ

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TŘÍDA

POČET BODŮ

1.

Lenka

Černá

3.B

81

2.

Václav

Zelníček

3.C

80

3.

Jan

Hromádka

2.D

79

 

Kategorie Klokánek (4. + 5. ročník)

POŘADÍ

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

TŘÍDA

POČET BODŮ

1.

Eliška

Černá

5.D

104

2.

Anna

Kubánková

5.B

98

3.

Veronika

Zelníčková

5.B

91

 

 

Další vítězství v soutěži o bezpečném Internetu v rámci JMK

Naše škola se opakovaně zapojuje do online souže Kraje pro bezpečný Internet, kde se jí v tomto školním roce podařilo obhájit loňské vítězství mezi základními školami z celého Jihomoravského kraje.

Pořadatel poskytne vítězné základní škole věcný dar dle výběru školy, v hodnotě do 10 000 Kč, týkající se vybavení (HW i SW), či pomůcek souvisejících se zajištěním nebo zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu, popř. při výuce informatiky.

Hrátky s vodou

Již podruhé jsme přivítali ve třetích ročnících paní učitelku z druhého stupně Věru Pejčochovou, která si pro děti připravila pokusy s vodou a vzduchem.

Děti si mohly vyzkoušet plno fyzikálních jevů v praxi a pozorovat, jak to vlastně s vodou i vzduchem je a co umí a dokáží. Na závěr si vždy něco vyrobily, aby mohly překvapit i někoho jiného mimo školu.

Děti vodu všeobecně milují a takovéto „hrátky s vodou“ byly nádherné zpestření pro všechny.

více fotografií

duben 8

Přírodovědecká exkurze na Jezírko

Dne 8.4 navštívili žáci 4.B a 4.C environmentální centrum Lipka, konkrétně odloučené pracoviště Jezírko. Zde byl pro žáky připravený vzdělávací program s názvem Společenstvo průsvitných křídel. Žáci tak mohli nahlédnout „pod skořápku“ blanokřídlého hmyzu. Zábavnou a interaktivní formou našli hlavní rozdíly mezi včelou, vosou a mravencem. Podívali se do včelích úlů – aby zjistili hierarchii včel, seznámili se s jejich životem a úkolem ve světě, co vše nám dávají – proběhla i ochutnávka včelích produktů. Navštívili mraveniště, kde prozkoumali, jak to mají mravenci, zkoumali reakce mravenců, když se bojí.

Z akce odjížděli spokojeni s nově nabytými vědomostmi a poznatky, které jim nepokazila ani strastiplná cesta městskou hromadnou dopravou.

   

další fotografie

duben 2

Obvodní kolo ve šplhu

V úterý 2.4.2024 se na ZŠ Krásného konalo pod záštitou AŠSK obvodní kolo ve šplhu. Tato disciplína se u dětí těší velké oblibě.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích  3. 4. a 5. ročníků zvlášť chlapci a děvčata. Jednotlivé třídy se na tuto sportovní událost pečlivě připravovaly a vybraly do reprezentace velmi dobré zástupce. Našimi soupeři  byly děti ze ZŠ Masarova, Mutěnická, Čejkovická, Gajdošova a ZŠ Krásného. Soutěž měla rychlý průběh a děti se dobře bavily. Naši si vedli výborně a předvedli skvělé sportovní výsledky (viz fotografie):

3.třídy       chlapci     1. místo    MAREK  FAUL

                 dívky         2. místo    LUCIE  TAUBEROVÁ

                                  3. místo     ANETA  ZÍMOVÁ

4.třídy       chlapci      1. místo     ONDRA  BUDÍNSKÝ

                                  2. místo     TOMÁŠ  ŠVAŘÍČEK

5. třídy      chlapci      1. místo     MIKULÁŠ  KRUTÍLEK

                                  2. místo      ADAM   BEDNÁŘ

                  dívky        3. místo     BARBRA BARTOŠKOVÁ 

                                                                                        Monika Simandlová

 

Pečeme pro útulek

Žákovský parlament za pomoci spolužáků, učitelů i spousty ochotných rodičů zrealizoval akci Pečeme pro útulek. Během března proběhly ve škole 4 prodejní dny sladkých moučníků a celkově se pro útulek Psí hospic podařilo vybrat neuvěřitelnou částku 23 523 Kč. Celou akci si namysleli a zrealizovali žáci naší školy. Myslíme si, že na sebe mohou být náležitě hrdí.
Žáci si díky tomu vyzkoušeli, co obnáší občanská angažovanost - od vymýšlení, přes plánování až po realizaci projektu. Nutno ovšem napsat, že bez pomoci rodičů by se tato akce těžko vydařila. Moc děkujeme všem zapojeným za pomoc, vážíme si jí.

Finanční obnos předáme útulku během dubna a žákovský parlament už zase vymýšlí další aktivity pro školu. Mimo jiné má ve spolupráci s líšeňskou radnicí rozjednaný projekt tematické výmalby podchodu pod silnicí na ulici Novolíšeňská přímo naproti škole. Jsme rádi, že naši žáci se nebojí zapojit do dění ve svém okolí a odvážně realizují své nápady. Přejeme jim spoustu nápadů a elánu.

   

Školní matematická soutěž

V letošním školním roce opět probíhá školní matematická soutěž. V prvním pololetí se žáci věnovali matematickým úlohám a rébusům a úlohy řešili ve dvou kategoriích.

V 1. kategorii pro 6. a 7. ročník se nejlépe dařilo a na 1. místě se umístila Veronika Kubánková ze 7.C,  na 2. místě Martin Pavlacký z 5.A a na 3. místě Valerie Karásková z 6. C. Martinovi patří zároveň i ocenění za to, že se s přehledem zvládl poradit s úkoly pro 2. stupeň.

Ve 2. kategorii pro 8. a 9. ročník se na 1. místě umístila Natálie Ondráčková z 8.A,  na 2. místě Ondřej Lošák z 8.A a na 3. místě Milena Horáková z 8.A. Speciální cenu si zaslouží i Natálie Senetová z 9.C, která poctivě odevzdala všechny úlohy pro 1. i 2. stupeň.

Všem výše jmenovaným děkujeme za jejich zapojení do matematické soutěže a připomínáme, že on února běží další kolo soutěže pro 2. pololetí, do kterého je stále možnost se zapojit. Zadání naleznete v Edupage nebo na nástěnce před učebnou chemie ve 2. patře.

Ekonomická olympiáda pro základní školy

Vybraní žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili ekonomické olympiády pro základní školy. V testu, který se skládal z 25 otázek, žáci ověřili své vědomosti z oboru ekonomie a financí.

V rámci školního kola se na třetím místě umístili Anhelina Turok z 9.D a Radoslav Vondráček z 9.C, na druhé příčce Vít Komínek z 9.D a první místo obsadil Vojtěch Šachl z 9.D, kterému se zároveň podařilo dostat se mezi 100 nejlepších z celé České republiky, a postoupil do národního finále, které proběhne v květnu v Praze. 

Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Vojtovi přejeme hodně štěstí ve finále soutěže.

Soutěž finanční gramotnosti

Soutěž finanční gramotnosti je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Ve školních kolech soutěžili žáci jako jednotlivci.

V kategorii 1. stupně se na 1. místě umístily Eliška Černá a Lucie Maťová, druhou příčku obsadili Jan Košťál,  Anna Kubánková, Lenka Černá, David Musil a Sofie Linhartová a třetí místo patřilo Adamu Grünwaldovi.

Do tříčlenného družstva, které pak soutěžilo týmově v okresním kole, postoupili Eliška, Lucie a Jan. Dohromady se jim podařilo postoupit do krajského kola, kde měli za úkol vytvořit případovou studii dle zadání.

V kategorii 2. stupně 1. místo obsadila Veronika Kubánková, 2. místo Oliver Starycha a Vojtěch Vlček a 3. místo Natálie Ondráčková. První tři jmenovaní postoupili jako tým do krajského kola soutěže.

Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

březen 20

Den předškoláků

fotografie z akce

březen 9

Jarní tvořivé dílničky

V sobotu 9. 3. 2024 se na naší škole konaly jarní tvořivé dílničky, kde si děti za doprovodu svých blízkých mohly přijít vytvořit výrobek s jarní a velikonoční tématikou. Pro účastníky bylo připraveno 12 různých jarních a velikonočních dekorací na výrobu např. zajíček z vlny, kohoutek, pletení pomlázky, drátkování dekorací atd. Jako každoročně se mohly děti kreativně vyřádit i na zdobení perníčků. K příjemné atmosféře přispěla naše kavárna-cukrárna, kde bylo možné zakoupit třeba kávu a zpříjemnit si dopoledne výbornými zákusky z dílen paní učitelek z 1. stupně. V našem obchůdku si mohli naopak rodiče zakoupit keramické výrobky a nejrůznější jarní dekorace. Věříme, že si všichni sobotní dopoledne užili a těšíme se na další ročník.

Další fotografie najdete zde.
Gabriela Slováková, za vychovatelky ŠD