září 4-5

Naši žáci na Festivalu vědy

 

Ve dnech 4. – 5.září proběhla tradiční vědecko-populární akce Festival vědy. Kromě vysokých škol, Akademie věd, hvězdárny, VIDy, muzeií a dalších vzdělávacích institucí na festivalu vědy vystoupila i naše základní škola se 2 expozicemi:

První  skupina našich žáků prezentovala několik úkolů s Lego roboty, které naše škola získala v loňském roce díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. K vidění byli roboti fungující jako automatická závora, adaptivní tempomat, parkovací automat nebo inteligentní robot jezdící po čáře. Programy pro roboty navrhovali a následně na Festivalu vědy prezentovali sami žáci, jak zachycují naše fotografie.

V expozici I cement může být nádherný se účastníci festivalu seznámili s tím, co je to krasohled a jaká je jeho historie. Byly představeny ukázky velkých krasohledů s různými zrcadlovými sestavami a korálky i krasohledy netradiční se slinkem, (což je polotovar pro výrobu cementu).,  polarizační krasohledy s krystaly vinanu sodno-draselného. Nechyběl ani oktoskop, krasohled, který má místo drobných tělísek skleněnou kulovou čočku. Expozice byla doplněna tvořivou dílnou, kde si návštěvníci vyráběli netradiční lichoběžníkové krasohledy s obrázky.

Obě naše expozice se těšily velkému ohlasu u návštěvníků Festivalu.

Roboti na ZŠ Novolíšeňská

Již několik let rozšiřují nabídku volnočasových aktivit nabízených žákům na ZŠ Novolíšeňská kroužky zaměřené na sestavování a programování jednoduchých robotů. Každoročně mají naši žáci možnost  seznámit se s robotikou ve stejnojmenném kroužku pod vedením vyučujících z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve školním roce 2019/2020 navázali naši vyučující ICT (Informační a komunikační technologie) další spolupráci s Pedagogickou fakultou při ověřování připravované učebnice Lego robotiky.

Všechny funkce, které jsme s využitím učebnice naše roboty postupně naučili, jsme předvedli veřejnosti na akci Festival vědy, které se naše škola zúčastlaí a která se konala ve dnech 4. a 5. 9. 2020 na dopravním hřišti na Riviéře v Brně.

 

srpen 17-21

Příměstský tábor PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

Ve dnech  17. –  21 .8. 2020 ZŠ Novolíšeňská  pořádá 2. ročník příměstského tábora  PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA pro své žáčky 2. - 4. ročníku.

červen 7

Biologická olympiáda

V neděli 7.6. 2020 proběhlo celostátní kolo biologické olympiády. Vzhledem k mimořádné situaci byla přeskočena kola okresní a krajská a žáci, kteří zvítězili ve školních kolech, změřili své znalosti prostřednictvím jednotného on-line testu. Přihlásilo se celkem přes tisíc žáků základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR.            

Naši školu reprezentovali tito žáci – v kategorii D Adam Dlouhý ze 7.B, v kategorii C – Mikuláš Marek z 8.D. Obzvláště Mikymu se vedlo velmi dobře – obsadil celkové 137. místo, ale mezi žáky z Brna se umístil na vynikajícím 6. místě. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy v biologické olympiádě a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Přírodní zahrada naší školy

Během několika posledních let jsme se pustili do budování školní zahrady ZŠ Novolíšeňská. Práci nám komplikoval nevyhovující stav pozemku – zahrada se  nachází  na navážce, půda je zde  jílovitá, obsahuje velké množství kamenů. Část zahrady je zaplevelena náletovými dřevinami a ostružinami, chybí na ní  stromy a keře, přírodní učebna, přívod vody a prvky k výuce a realizaci EVVO. Chtěli bychom zahradu využívat mnohem častěji k venkovní výuce většiny předmětů, k vycházkám a pobytu venku  se školní družinou, k pěstování rostlin a celoročnímu pozorování přírody, ke kompostování bioodpadu ze školy, k realizaci projektů, k relaxaci, k setkávání s veřejností apod.

více fotografií zde

K vybudování vhodného zázemí pro tyto činnosti nám chyběly finanční prostředky. Žádali jsme o dotaci již v roce 2018, rok nato jsme se zapojili do projektu KaPoDaV - Jedlá zahrada a v letošním roce jsme znovu zažádali o státní příspěvek z fondu Životního prostředí České republiky. Se svou žádostí jsme uspěli a získali finanční částku 420 000,- Kč na vybudování přírodní zahrady. Od příštího školního roku budeme tento projekt realizovat. Naše představa je taková, že se žáci sami zapojí do budování zahrady – budou zakládat vyvýšené záhony, sázet stromy a keře, vysévat trávník, sesazovat bylinky apod. V zahradě vznikne přírodní učebna, kde se budou žáci moci vzdělávat i relaxovat.

květen 11

Zpátky do školy

V pondělí 11.5. se otevřely dveře naší školy pro žáky 9. ročníků. Sami jsme byli zvědaví, kolik žáků se dobrovolně vrátí do školy. Potěšilo nás, že zájem o společné vzdělávání byl velký, protože se přihlásilo celkem 54 žáků. Ti byli rozděleni do pěti skupin, abychom dodrželi všechna hygienická nařízení a bylo to tak dostatečně zajištěno jejich bezpečí.

Žáci si společně se svými učiteli lámou hlavu nad cvičnými testy z matematiky a českého jazyka, které by se mohli objevit u přijímacích zkoušek na střední školy. Termín přijímacího řízení byl přesunut na 8.6. Deváťáci tak mají ještě měsíc na to, aby dohnali nebo procvičili vše, co potřebují. Všem našim žákům držíme palce, ale zároveň jsme rádi, že nenechávají nic náhodě.

 

Škola na dálku

Od uzavření škol 11. 3. 2020 probíhá na naší škole vzdálené vyučování. Jeho popis z pohledu žákyně 8. ročníku si můžete přečíst dále: 

"Teď zrovna, když je pandemie koronaviru a máme zavřenou školu, nám digitální technologie pomáhají s učením doma. Máme elektronickou žákovskou knížku Edupage, kam nám vyučující posílají úkoly a známky. Kromě Edupage nám doma s výukou pomáhají i další nové programy. Se spolužáky můžu volat nebo si psát třeba přes messenger, s vyučujícími máme i vyučování na dálku přes aplikaci zoom. Spoustu informací najdeme na internetu a úkoly můžeme psát třeba do Wordu. Bez těchto nových aplikací by domácí učení na dálku bylo hodně složité. I když jsme ve spojení jen přes videohovory nebo virtuální vyučování, můžeme spoustu věcí probrat online. Bez tohoto bychom museli hledat informace jen v učebnicích, které máme doma, protože i knihovny jsou v této době zavřené.

Vyhodnocení Velikonoční výtvarné e-soutěže

Žáci 5. - 9. tříd se v měsíci dubnu zapojili do naší školní Velikonoční výtvarné e-soutěže. V 5. a 6. ročníku tvořili velikonoční přání v programu Malování, které posléze poslali svým vyučujícím Ict. V 7. - 9. ročníku byl pro tvorbu přání zadán grafický editor Zoner Callisto, se kterým se na naší škole seznamují v hodinách Ict v 7. ročníku. V naší školní fotogalerii si můžete prohlédnout vybrané práce v kategorii 5. a 6. ročník 7. - 9. ročník. Výsledkovou listinu najdete v pokračování článku. Podle naší školní paní psycholožky vítězové jsou všichni! 

  

       

 

Děkujeme. Děkujeme všem.

Určitě víte, že na naší škole funguje žákovský parlament. Během roku se snaží ve spolupráci s jednotlivými třídami pořádat akce, které mají hlavně žáky pobavit nebo je jinak zapojit do dění ve škole. Žákovský parlament se i v době, kdy je škola zavřená pokusil uspořádat akci na dálku.

Všichni jsme si všimli, že jsou tu skupiny lidí, kteří pomáhají více než obvykle. Dokonce se každý večer z okna ve 20:00 tleská všem zdravotníkům. A právě zde vznikl nápad. Co kdybychom vyjádřili i my naše: „děkuji“? Přes Edupage jsme o této akci informovali všechny žáky školy a už jen doufali, že se někteří z nich zapojí. A zapojili. Jejich nádherné výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

   
 
duben 1-17

Velikonoční výtvarná e-soutěž

Letošní Velikonoce pro nás všechny probíhali jinak mež ty, na které jsme byli dosud zvyklí. Radost z probuzené jarní přírody i připomínku velikonočních tradic jsme tentokrát zakomponovali do zadání Velikonoční výtvarné e-soutěže pro žáky 5. - 9. ročníku naší školy. Ukázky některých prací, které nám byly žáky zaslány, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

                

Březen – měsíc knihy

Dříve, než se zcela nečekaně a k velkému překvapení nás všech zavřely brány naší školy, stihli jsme ještě s našimi nejmladšími žáčky zavzpomínat na jednu z nejvýraznějších osobností české literatury.

Paní Božena Němcová měla totiž letos v únoru výročí dvě stě let od svého narození. Někteří naši prvňáčci takovou zajímavou informaci věděli. V rámci zvyšování čtenářské gramotnosti se však mohli během netradiční vyučovací hodiny dozvědět ještě více.

Kolik pohádek tato velká vlastenka sesbírala, kolik jich sama vymyslela a sepsala… Děti formou kvízu hádaly názvy některých známých pohádek, byly překvapeny, kolik z nich mohou v dnešní době vidět v kouzelné skříňce zvané televize.

   

březen 16-23

Domácí práce žáků II. stupně vytvořené po uzavření školy

Malá ukázka prací žáků II. stupně vzniklých v období po uzavření školy ve dnech od 16.3. do 23.3.2020.

březen 4

Soutěž Superstar školní družiny

Dne 26. 2. 2020 se žáci naší školní družiny opět zúčastnili školního kola pěvecké soutěže „Superstar“. Soutěžilo celkem 24 dětí ve 4 kategoriích. 4.3. 2020 děti z prvních míst jednotlivých kategorií postoupily do kola obvodního na ZŠ Mutěnická.

Výsledná umístění:

1.místo Erik Mieč  2.B, Trunečkvá Tereza  1.A

3.místo Kryštof Merta  4.C, Nelze uvést   3.C

Trunečková Tereza a Erik Mieč postoupili do kola městského 11. 3. 2020 na ZŠ Antonínká, ale toto kolo soutěže bylo bohužel zrušeno z důvodu výskytu koronaviru a následnému vyhlášení karantény.

Mistři modeláři ze 4.C

Je to vůbec reálné? A hlavně realizovatelné? Jak to zvládneme? Podobné otázky mi letěly hlavou, když jsme začali domlouvat akci „stavba letadel Spitfire IX“ v naší třídě. I když jsem věřila, že vše dobře dopadne, byla jsem naprosto ohromena. Díky perfektní přípravě lektora v osobě jednoho tatínka, jeho jasným instrukcím a dokonalé organizaci, jsme s dětmi zažili 2 úžasné dny, na jejichž konci se děti pyšnily nádhernými modely letadýlek.

Žasla jsem, jak šikovné prsty mají moji žáci a kolik trpělivosti a pečlivosti se v nich ukrývá. Chlapci i dívky bez rozdílu pracovali pilně několik hodin, pomáhali si, radili se a stavba letadel je neskutečně bavila. Je možné, že jsme touto akcí dětem otevřeli dveře k novému zájmu – modelářství – což bych si moc přála. Děkuji velice firmě Eduard za tento krásný sponzorský dar našim dětem a panu Novákovi za příjemné a profesionální vedení dětí.

   

únor 28

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

V pátek 28. 2. proběhlo 3. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020“.

Z druhého kola se z konkurence téměř 250 žáků jihomoravského regionu  do této praktické laboratorní zkoušky probojovali Ema Dvořáková z 9.B, která obsadila 20. místo, a Ondřej Konečný z 9.C, který obsadil krásné 7. místo.

Oběma žákům gratulujeme k pěknému umístění.

únor 13

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 13.2. proběhlo v SVČ Lužánky okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Naši školu reprezentovali výherci školního kola: Izabela Rozprýmová ze třídy 6.B a Ondřej Philipp z 9.B. 
S žáky z brněnských základních škol museli prokázat své znalosti v oblasti anglické gramatiky, poslechu i mluvení na zadané téma.
Ve velké konkurenci vybojovala Izabela Rozprýmová 11 místo z 29, s celkovým počtem 160 bodů ze 173. A Ondra obsadil ve své kategorii 19 místo z 31, s celkovým počtem 112 bodů ze 145.Oběma našim žákům moc děkujeme za účast a pěknou reprezentaci  naší školy. 
 

Úspěch v celostátní soutěži o návrh a vytvoření loga

S potěšením vás můžeme informovat o skvělém umístění na 2. místě v celostátní soutěži naší žákyně Ivany Jackové. Jednalo se  o návrh a vytvoření loga pro Národní ústav duševního zdraví, se kterým Ivana uspěla. Vyhlášení cen a předání diplomů probíhalo v Praze v Městské Knihovně, součástí výhry byla i peněžitá odměna. Připojujeme se s naší gratulací.
únor 10

Úspěch v soutěži Brněnská laťka

Dne 10. 2. se naše škola zúčastnila soutěže: „Najdi si cestu ke sportu v Olympii“, která byla součástí doprovodného programu jubilejního 25. ročníku Brněnské laťky. Tento závod patří do absolutní světové špičky skokanských mítinků. Naši školu reprezentovali žáci 3. a 4. ročníku, kteří změřili své síly se svými vrstevníky ve třech atletických disciplínách. Byl to běh na krátkou vzdálenost, hod molitanovým oštěpem a skok z místa.  Našim žákům se dařilo velice dobře, všechny disciplíny plnili s obrovským nasazením, což se jim vyplatilo a v konkurenci ostatních základních škol obsadili v konečném zúčtování krásné první místo. Odměnou jim bylo páteční slavnostní vyhlášení a předávání věcných cen primátorkou města Brna. Můžete se podívat na naše fotografie.

leden 29

Naši deváťáci na Purkiádě

Purkiáda je soutěž v programování, kterou každoročně pořádá SPŠ Brno, Purkyňova pro žáky 9. tříd základních škol. Letos se soutěže zúčastnili tři žáci našich devátých tříd: Zuzana Hubáčková, Jakub Alexa a Petr Josefi. Nejlépe se při řešení úkolů se záhadnými názvy jako Rickgramování nebo Hack test dařilo Jakubu Alexovi, který se umístil na 14. místě mezi 98 soutěžícími z Brna a okolí.