březen 20

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

V úterý 20.3. proběhla v odpoledních hodinách každoroční soutěž „Matematický klokan“. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích - Benjamín (žáci šestého a sedmého ročníku) a Kadet (žáci osmého a devátého
ročníku). Žáci řešili zajímavé matematické úlohy bodované dle obtížnosti třemi, čtyřmi či pěti body,
maximální bodový zisk byl 120.
 
Kategorie Benjamin:
1.místo Zuzana Sobotíková (7.B) 103
2.místo Jan Říha (6.D) 101
3.místo Ema Dvořáková (7.B) 83
 
Kategorie Kadet:
1. místo Vojtěch Válek (9.B) 81
2. místo Ondřej Koudelka (9.B) 67 
3. místo Marek Moucha (8.D) 59
 
Další výsledky: kategorie Benjamin, kategorie Kadet
březen 14

Turnaj v přehazované a minivolejbale

Dne 14.3.2018 se v nafukovací hale u ZŠ Novolíšeňská konal turnaj v přehazované a minivolejbale. Na 15 hřištích se utkalo 52 týmů žáků 2.-6.tříd,. A jak to dopadlo? Cenu a hlavně radost z pohybu si odnesl každý. Spokojenost vyzařovala ze všech zúčastněných. Turnaj si užily nejen děti z 1.stupně, ale i druhostupňoví rozhodčí a dospělí. Můžete prohlédnout několik fotografií.
 
Ráda bych vám všem poděkovala za skvělou atmosféru, kterou na turnaji vytvořili. Bylo pro mne potěšením sledovat víc než 150 spokojených dětí a děkuji všem za to, jak děti připravili na tento turnaj i za vzorné chování všech zúčastněných. Děkuji také žákům 8.C, děvčatům ze sportovních her a volejbalistkám ze ZŠ Novolíšeňská za skvělý přístup k organizaci této akce. Děkuji také vedení ZŠ Novolíšeňská, p.Wiesnerovi, p.Novákovi, p.Rosolovi  i pánům školníkům za technické, finanční  i materiální zajištění této akce, školní jídelně za čaj na zahřátí hráčů a p. učitelkám Malé a Kubišové a rozhodčí Lucce za organizování jednotlivých kategorií. Pokud jste i vy byli spokojeni, těším se na setkání v červnu na Lužánkách nebo příští rok zase u nás. Máte-li zájem při takových akcích pomáhat, určitě mi napište. (Pavla Kočvarová)
únor 24

Čertovský pochod

V sobotu 24. 2. 2018 se konal v Mariánském údolí " čertovský pochod“. Nebyl tradiční, jak v předchozích letech. Našim cílem bylo vrátit se do pohádek a využít i pekelných postav.
 
Bylo nebylo..... jedno velké peklo rozprostírající se v Mariánském údolí. Dostat se tam a projít cestou necestou, kde na vás číhalo plno úkolů a nástrah, nebylo vůbec snadné. Byli jsme příjemně překvapeni, neboť účast dětí byla velká. Přicházely celé rodiny a hledaly kouzelná světýlka/ svíčky, aby je zavedla k jednotlivým úkolům. Toho večera se teploty pohybovaly velmi nízko, proto ohřát se u čertovského ohně, bylo moc příjemné. Ovšem než na vás vyběhli čerti a dali si s vámi čertovský taneček. Rodiče i děti putovali dál plnit další úkoly. Tu se házelo do kotla uhlíky, tam zase luštila čertovská slova. Tu jste vymýšleli rýmovačku a jinde zase malovali svoji podobiznu.
 
únor 22

Městské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 22.února 2018 proběhlo ve středisku volného času v Lužánkách městské kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžilo se dvou kategoriích- I.A (žáci 6. a 7. tříd) a II.A (žáci 8. a 9. tříd). Naši školu reprezentovali výherci školního kola- Ondřej Philipp (7.B) a Lukáš Nešpor (9.A). Oba prokázali velmi vysokou úroveň jak v oblasti poslechové, tak komunikační.

A jak to celé dopadlo?

Ondřej Philipp ve své kategorii skončil na skvělém 4.místě (z celkového počtu 27 soutěžících) a Lukáš Nešpor se umístil na krásném 11.místě (z celkového počtu 30 soutěžících). Nutno dodat, že výsledné pořadí bylo velice těsné a pouhé tři body dělily oba soutěžící od druhého místa.

Oběma žákům moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

únor 16

Karneval školní družiny

V pátek  16. února 2018 ve 13.50 hod. odstartoval  v tělocvičně školy celodružinový karneval. Mohli jsme tu potkat krásné princezny, klauny, jednorožce, motýly, upíry, piráty, jednotku rychlého nasazení a mnoho jiných krásných masek.

Děti se snažily upoutat porotu nejprve na přehlídce masek, kterou vedl známý Charlie Chaplin. Potom si zasoutěžily  v "Tanci s nafukovacím balónkem ve dvojici" či v taneční soutěži "O nejlepší tanečníky karnevalu". Soutěže se střídaly s volným tanecem i společnými tanci spojenými s písničkami např. Ram zam zam, Hoky koky, nechyběl ani veselý Ptačí tanec. Porota měla nelehký úkol, aby na konci akce spravedlivě vybrala a odměnila 20 nejlepších masek. Předem avizovaným úkolem dětí bylo totiž alespoň částečně masku vyrobit, podílet se na výrobě i kouskem své práce...  Tři nejlepší masky porota odměnila ještě zvláštní cenou, nikdo však neodešel bez sladké odměny.

více fotografií

I v němčině umíme bodovat

V polovině února se Lucie Rozprýmová ze třídy 8.A a Tomáš Vrána ze třídy 9.C zúčastnili okresního kola olympiády v německém jazyce, které se konalo na ZŠ Antonínská. V silné konkurenci žákyň a žáků ostatních ZŠ a víceletých gymnázií obsadili Tomáš Vrána desáté a Lucie Rozprýmová dokonce vynikající
3. místo. K těmto bezesporu skvělým výsledkům jim srdečně blahopřejeme. 
 
další fotografie zde

Klíče ke zdraví

Žáci 7. ročníku si v rámci předmětu Výchova ke zdraví zopakovali zásady zdravého životního stylu netradičním způsobem: pokusili se stát na 2 hodiny učiteli a předávali své znalosti a zkušenosti žákům 1. ročníku. Věnovali se tématům sport, zdravá výživa, hygiena, prevence nemocí a úrazů, první pomoc a správný denní režim. Fotky z akce si můžete prohlédnout zde:
 
   
únor 13

Recitační soutěž

V úterý 13.2. proběhla na naší škole již tradičně recitační soutěž. Ze všech tříd 2. stupně byli vybráni ti nejlepší recitátoři, kteří pak předvedli své umění přednesu básní. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:     6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Všichni účastníci soutěže byli výborně připraveni, někteří si zvolili k přednesu velmi originální básně, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší - viz fotografie.
V kategorii 6.-7. ročník se umístili na stupních vítězů tito žáci:
1. místo – Anna Bilíčková – 6.A
2. místo – Aneta Kačírková – 7.A
3. místo – Anna Stodolová – 6.A
 
V kategorii 8.-9. ročník bylo pořadí následující:
1. místo – Vít Urban – 8.A
2. místo – Tomáš Skurák – 9.C
Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony.

Výchova ke zdraví v 5. B

V rámci výchovy ke zdraví se žáci 5. B zúčastnili výukového programu "Stal se mi úraz, co dál? " pořádaný FDN Brno. Tento program byl sestaven tak, aby si děti věděly rady v situacích, kdy se jim stane nějaký úraz. Nejprve si prohlédly prezentaci, která je seznamovala s možnými úrazy v jejich životě. Následně si vyzkoušely na modelech kostí napravit zlomeninu či sešroubovat poraněnou kost. Součástí programu byla i návštěva hospitalizovaných dětí, s kterými jsme mohli prodiskutovat okolnosti úrazu a průběh léčby. Průvodcem byl lékař dětské chirurgie. Navštívili jsme i sádrovnu, jsme si i vyzkoušeli, jaké to je mít sádru na ruce. Tento program se nám moc líbil a byl pro nás velmi poučný. Více ve fotogalerii.

leden 25

Purkiáda - soutěž v informačních dovednostech

Purkiáda je soutěž pořádaná Střední průmyslovou školou Brno, Purkyňova 97. Otázky a úkoly jsou z oblastí informatiky odpovídající učivu základních škol: zpracování textů a tabulek, práce s kreslicím programem, vyhledávání informací na internetu, logické a kreativní myšlení. Letos se soutěže, která proběhla 25. 1. 2018, zúčastnilo 95 deváťáků nejen z brněnských škol. Zástupci naší školy podali velmi slušné výkony a obsadili následující pozice: Ondra Gabrhelík 29. místo, Sebastian Raus 35. místo a Lukáš Hotový 39. místo.

leden 16-18

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V odpoledních hodinách v úterý 16. 1. a ve čtvrtek 18. 1. proběhla na naší škole tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Zúčastnění žáci po krátké přípravě několik minut konverzovali s vyučujícími na témata My school, My town, Language studies, Future career atd. A kdo obstál ve své kategorii nejlépe?

Kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo Ondřej Philipp 7.B

2. místo Lukáš Pochylý 7.B

3. místo Václa Oštádal 7.B, Ondřej Konečný 7.C

 

Kategorie  8. a 9. tříd

1. místo Lukáš Nešpor 9.A

2. místo Jana Styblíková 9.B

3. místo Lucie Rozprýmová 8.A

Přítomné vyučující se shodly, že i výkony ostaních zúčasrněných byly na velmi dobré úrovni.

leden 15-19

Lyžařský výcvik

Dne 15.1 2018 nás pět vedoucích a děti z 5. -6. tříd autobus odvezl do Velkých Karlovic na lyžařský výcvik. První odpoledne naše kroky vedly za poznáním do okolí. Velké Karlovice se nachází v překrásné krajině beskydských lesů a my jsme navštívili zdejší muzeum. Ve dvou budovách památkového chráněného objektu nám poskytli výklad o tom, jak lidé dříve žili v koutu Valašska.  Shlédli jsme sbírky zemědělského a valašského nářadí. Minulost i současnost nám přiblížily řezbářské práce a betlémy. 
Menší skupina dětí též navštívila kančí oboru v údolí Miloňova, kde pozorovaly daňky, jeleny a malá prasátka.
Další dny jsme již trávili na sjezdovce Kyčerka. Rozdělili jsme děti do několika skupin podle lyžařských schopností a výcvik mohl začít. Našim cílem bylo, aby si děti osvojily a prohloubily základní lyžařské dovednosti a zábavnou formou, drobnými hrami a činností na lyžích nadále rozvíjely lyžařské schopnosti např. synchronizovaná jízda - krátký oblouk, živý slalom aj. Byly s námi i děti, které začínaly úplně od začátku, ale pílí a pozitivním přístupem dosáhly krásných výsledků a poslední dva dny se připojily k ostatním. 
 
více fotografií zde
 

Školní kolo biologické olympiády

Ve školním kole biologické olympiády si nejlépe vedli následující žáci:

Kategorie 6. a 7. tříd

1. místo Eliška Humeňáková  7.C

2. místo Jolana Schmeková 7.A

3. místo Adéla Zamrazilová 7.C

 

Kategorie 8. a 9. tříd

1. místo Viktorie Peňová 8.D

2. místo Klára Halámková 9.B

3. místo Denisa Nespěšná 9.B

Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům a nejlepším přejeme hodně štěstí v městském kole.

leden 11

Krajské kolo ve florbale žákyň

Dne 11.1. se družstvo naší školy v kategorii mladší žákyně účastnilo krajského kola ve florbale konaném ve Slavkově u Brna. 
 
Ve skupině naše děvčata čekala dvě utkání. Ve velmi vyrovnaném zápase s Vyškovem jsme jen těsně podlehly 1:0, když nám chybělo i trochu pověstného štěstí. S o to větším zápalem se holky vrhly do utkání s Pozořicemi, kdy jsme navzdory prohře 4:0 předvedli odvážný a sympatický výkon. O 5. – 6. místě nakonec rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kterých byla bohužel úspěšnější domácí ZŠ ze Slavkova a tak jsme obsadili konečnou šestou příčku. I tak ale holkám patří obrovský dík za nasazení, týmovou soudržnost, hru fair play a celkové pozitivní klima, které si dokázaly udržet po celou dobu turnaje.
leden 4-5

Pohádka SnowWhite v podání osmáků

Inspirováni návštěvou anglického divadelního představení nastudovali naši osmáci v hodinách AJ anglickou verzi pohádky  o Sněhurce (SnowWhite). V několika reprízách ji zahráli svým spolužákům většinou ze tříd 1. stupně naší školy. Několik fotografií z představení můžete vidět v naší fotogalerii. 

   

prosinec 17 23

Brněnské Vánoce

Dne 23.12 2017 jsme se podíleli na vánočním programu na náměstí Svobody. Před 11 hodinou se shromáždily u pódia rodiny našich vystupujících dětí, aby se podívaly na jednotlivá vystoupení. V 11 hodin patřilo pódium pouze nám. Celý program začal vystoupením flétniček prvostupňových dětí - vytvořily krásnou atmosféru vánočními písněmi. Postupně se také plnilo prostranství kolem stánků, každý si chtěl vychutnat předvánoční kouzlo....Následxovala taneční vystoupení, která si můžete prohlednout na fotografiích.

prosinec 17 21

Olympiáda v německém jazyce

Těsně před vánočními prázdninami se někteří žáci rozhodli poprat s úskalími německého jazyka a zúčastnili se školního kola olympiády v němčině. Zvládli němčinu rodilých mluvčích v poslechových cvičeních a jazykové znalosti předvedli i v 2. konverzační části týkající se porozumění obsahu textu.

A jak to celé dopadlo?

Dělené 1. místo obsadili se shodným počtem 31 bodů Lucie Rozprýmová  (8.A) a Tomáš Vrána (9.C).  O jediný bod méně měl a v závěsu za nimi skončil Tomáš Kalčík (9. C). Na třetím místě se umístila Sofie Harásková (9. B). Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. 

prosinec 17 21

Návštěva představení The Witches

Ve čtvtrtek 21. 12. zhlédli žáci tříd VIII.A a VIII.D divadlení představení v anglickém jazyce. Jednalo se o bláznivou komedií THE WITCHES na motivy knížky Roalda Dahla, která se u diváků setkala s velkým ohlasem.

prosinec 17 18

Radost seniorům

V období vánočních svátků si více než jindy uvědomujeme, že mládí a zdraví jsou věci silně pomíjivé a bez záruky, že jsou mezi námi lidé, kterým již docházejí síly, že jsou mezi námi lidé, kteří se mohou cítit osamocení.    V posledním týdnu vánočních příprav jsme proto vyrazili s některými žáčky naší školy do domova pro seniory Norbertinum v nedalekých Židenicích, abychom místní seniory potěšili hrou na flétny a zpíváním koled. Současně jsme tam předali plný košík vánočních přáníček, na jejichž výrobě se podílelo několik ročníků 1.stupně naší školy, a pořídili jsme několik fotografií.

leden 16

Líšeňské vánoce

Dne 16. 12. 2017 probíhaly Líšeňské vánoční trhy. Součástí trhů je i Vánoční program, který probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. \je to příležitost ukázat se s tanečními vystoupeními. Letos se " Divoké kočky" snažily a jednotlivá  vystoupení byla opravdu bohatá co do tanečních stylů, tak i oblečením a využitím prostoru . Náš čas pro vystoupení byl lehce po 10 hodině , obohatili jsme program o 3 vystoupení :

- street dance pod názvem " Good clan "
- naši malí prvňáčci předvedli " Kočičí tanec "
- a na závěr vystoupily dívky disco dance s vystoupením "Jack step "
prosinec 17 15

Ruské zvyky

V předvánočním čase plném slavnostní nálady se uskutečnilo setkání žáků osmých ročníků

se zástupci ruské menšiny.  Děti se dozvěděly zajímavosti ze života v Rusku, o zvycích této země  a v závěrečné diskusi mohly položit hostům dotazy z různých oblastí života této rozsáhlé krajiny. A věřte, že v některých skupinách bylo otázek opravdu hodně.

Při čaji a vánočním cukroví, které žáci svým hostům nabídli, jsme strávili příjemné a poučné chvíle.  Děti si kromě ruských bonbonů odnášely i nové poznatky, které z žádné učebnice nelze vyčíst, protože jsou založeny na vlastních prožitcích a zkušenostech.

další fotografie zde

prosinec 17 13

Městské kolo turnaje v sudoku

Dne 13.12.2017 proběhlo na ZŠ Sirotkova městské kolo soutěže v luštění sudoku. Soutěžilo se ve třech kategoriích- 5.ročník, 6. a 7.ročník,  8. a 9. ročník a naši školu reprezentovali tito žáci: Eliška Kudlová, Jan Říha, Natálie Paseková a Jana Styblíková. 
Maximální bodový zisk ve všech kategoriích byl 446 a naši žáci se umístili následovně:
 
5.ročník                      Eliška Kudlová: 9.místo, 335 bodů
 
6. a 7. ročník              Jan Říha: 3.místo, 446 bodů
 
                                   Natálie Paseková: 16.místo, 352 bodů
 
8 a 9. ročník               Jana Styblíková: 9.místo, 429 bodů
 
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme Janu Říhovi za skvělé umístění. Kompletní výsledkovou tabulku naleznete na nástěnce u kabinetu matematiky.