Finanční gramotnost – aplikace Filip

Před Vánoci se žáci 6. ročníků zapojili do Filipovy olympiády ve finanční gramotnosti, kterou organizovala ČSOB.  Úkol žáků byl pomocí webové nebo mobilní aplikace projít kurzem finanční gramotnosti a splnit několik dílčích testů a nakonec závěrečný test ze všech kapitol. Díky zapálení všech zapojených naše škola obsadila v rámci jihomoravského kraje 1. místo a postoupila do celostátního kola, které bude probíhat v březnu v Praze. Do celostátního kola postupuje 5 nejlepších žáků, kterými jsou Michal Jelínek, Ondřej Skácel, Viktorie Kosíková, Ondřej Lux a Jakub Šlapanský. Děkujeme také ostatním soutěžícím, kterými byli Oliver Starycha, Marie Vargová, Ondřej Novák, David Pokora, Filip Škranc a Ondřej Lošák.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výše zmíněným pěti žákům přejeme hodně štěstí do celostátního kola.

Soutěž sudoku

Před Vánoci se matematický kroužek zúčastnil prvního ročníku Podzimního sudoku v kategorii žáků 1. i 2. stupně. V kategorii 1. stupně se na třetím místě umístil Petr Mach, na druhém místě Mikuláš Povolný, 1. místo obsadil Václav Urbánek. V kategorii 2. stupně se na 3. místě umístil Tomáš Jelínek, na 2. místě Anika Alexová a na 1. místě Nela Horáková.

V rámci celé republiky obsadil Vašek Urbánek pěkné 18. – 21. místo, Anika Alexová 17. místo a Nela Horáková krásné dělené 8. – 16. místo.

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zde je několik fotografií ze soutěže.

Soutěž PIŠQWORKY

Žáci naší školy se v letošním školním roce zúčastnili soutěže Pišqworky v turnaji skupin i jednotlivců. Soutěž týmů probíhala online prostřednictvím webového rozhraní.

V rámci skupin jsme vytvořili celkem tři týmy. Tým Piškoti  ve složení Tomáš Jelínek, Michal Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová(9.A) a Oliver Starycha (6.A) se umístil na 20.místě. Druhý tým  Pištové se skládal z Jakuba Bábíčka, Aničky Soušové (7.C) , Kryštofa Sotoláře (7.D) , Marie Vargové (6.C) a Lucie Drobílkové (8.C) a obsadil 25. místo. Poslední tým  Pišlíci byl složen z Aničky Fialové, Patrika Jíši, Klárky Osičkové (8.A), Daniela Novotného a Radoslava Vondráčka (7.C) a podařilo se jim obsadit 28.místo.

Ve skupině jednotlivců nás reprezentovala Nela Horáková (7. C), která se přes několik kol probojovala až do velkého Grandfinále, které probíhalo v Praze. Zde Nela bojovala jako jediný zástupce základních škol v konkurenci žáků gymnázií a rozhodně to pro ni byl nezapomenutelný zážitek.

    

Všem výše jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - Junior Náboj

Žáci matematického kroužku se zapojili do mezinárodní souteže Junior Náboj pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol.  Z naší školy soutěžily dva týmy. Tým ve složení Anna Fialová, Patrik Jíša, Klára Osičková a Matyáš Kuklík  (8.A) obsadil748. místo z necelých 1000 zapojených týmů  z Česka, Slovenska, Polska a Francie. Druhému týmu, ve kterém byla Anika Alexová, Tomáš Jelínek, Matěj Skácel (9.A) a Veronika Šándorová (8.A) , se podařilo vybojovat v mezinárodní konkurenci krásné 46. místo. Pokud bychom brali v úvahu pouze české základní školy, byla by dokonce bronzová příčka.

Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Soutěže matematického kroužku - BRLOH

Žáci matematického kroužku se zapojili do soutěže BRLOH, brněnské logické hry. Celkem se z naší školy zapojily tři týmy. Každý tým postupně po tři týdny plnil logické úkoly. Všechny týmy se probojovaly do semifinále, které probíhalo online.  Tým Medvíďata reprezentovala Nela Horáková, Anna Soušová, Natália Wilksová a Marie Vargová. Tým Inteligentní lidé se skládal z  Kryštofa Sotoláře,  Aničky Fialové, Patrika Jíši a Ondřeje Kubáta. Nejlépe si vedl tým MMAT Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Anika Alexová, Michal Jelínek, kteří skončili těsně před branami finále. Všechny týmy převedly vynikající výsledky a skvělou týmovou spolupráci.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Soutěže matematického kroužku - logická olympiáda

I v tomto školním roce se několik žáků naší školy zúčastnilo oblíbené matematické soutěže – Logické olympiády. V kategorii 1. ročníků se na první a dělené druhé příčce ve školním kole umístili Vojtěch Loveček z 1. A a Rozálie Anna Střelcová z 1. C. Třetí a čtvrté dělené místo opět obsadili Filip Kozák z 1. B a Vilém Štolfa z 1. A.

V kategorii 3. – 5. ročníků se na prvním místě umístil Jáchym Nečas z 5. A, na druhém místě Mikuláš Povolný 4. A a na třetím místě David Kleis z 5.A.

V kategorii 2. stupně třetí místo obsadila Anika Alexová z 9. A, druhé místo Matěj Skácel a první místo získal Tomáš Jelínek. Tomáš se stal krajským semifinalistou a reprezentoval nás tak v krajském kole logické olympiády, kde vybojoval krásné 15. místo z celkových 43 soutěžících.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

leden 6

Tři králové - mudrci od východu na naší škole

Jak to vlastně bylo? Kolik jich bylo? Kdo byli? Jak se jmenovali?
Je to hodně otázek, ale celá 1.B se jich nebojí. Snažili jsme se na všechny odpovědět, i když se to stalo tak dávno, že už se asi úplnou pravdu nikdy nedozvíme.
Královsky jsme se bavili a užívali si radost z tvoření. A přestože to králové asi popravdě nebyli a 3 také ne, koruny jsme si odepřít nemohli a bylo nás hodně.
A jestli si někdo myslí, že králové nemusí pracovat, tak s tím také nemůžeme souhlasit. I s korunou na hlavě se dá napsat, přečíst a vypočítat nepočítané...
Tak pro všechny K+M+B 2022 přeje 1.B.

Soutěž Vánoční přání v programu Malování

Žáci 5. a 6. ročníku se i v tomto školním roce zapojili do soutěže o nejpovedenější vánoční přání vytvořené v programu Malování. Vítězkou, jejíž obrázek byl použit na vánočním přání ZŠ Novolíšeňská, se stala Isabela Peňová ze třídy 6.A. Galerii přáníček našich páťáků a šesťáků si můžete prohládnout ve fotogalerii.

prosinec 21 9-10

Předvánoční čas

Ve čtvrtek a pátek  9. a 10.12. proběhly ve třídě 4.B projektové dny zaměřené na předvánoční čas. Hlavním bodem bylo pečení perníků a výroba svícnu. Ve čtvtek jsme využili znalostí z přírodovědy o měření a vážení a vyzkoušeli si navážit potřebné množství surovin podle receptu. Zároveň jsme se tím naučili pracovat podle pracovního postupu. Následně jsme zpracovali těsto a dali jej odpočinout do chladna. Druhý den nám někteří rodiče dovezli větve z jehličnatých stromů, které nám pomohla paní vychovatelka nařezat. Pomocí aranžovací hmoty, větviček a drobných ozdob si každý žák vytvořil svůj originální svícen. Potom jsme se pustili i do vyválení, vykrajování a pečení perníků, které jsme si dle vlastní fantazie i ozdobili. Podívejte se, jak se nám dařilo.

Tyto dny se nám moc líbily a hrdě jsme si odnášeli své vánoční dekorace, které ozdobí naše pokojíčky. Krásné Vánoce i vám všem!

prosinec 21 6

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší….

Nás ale letos žádný čert nestrašil, protože všude okolo slyšíme jen COVID a karanténa, proto živý Mikuláš za dětmi nepřišel, ale nám to nevadilo. Třída 1.B byla andělů i čertů plná a nechyběl ani samotný svatý Mikuláš. Celý den jsme si zpívali písničky, říkali básničky, připomněli si mikulášský příběh a plnili spoustu úkolů. Myslíme, že nás bylo slyšet do pekla i na nebesa a proto děti nakonec sladkou nadílku přeci jen dostaly. Doufejme, že příští rok nás opravdoví čerti postraší.