březen 16-23

Domácí práce žáků II. stupně vytvořené po uzavření školy

Malá ukázka prací žáků II. stupně vzniklých v období po uzavření školy ve dnech od 16.3. do 23.3.2020.

Mistři modeláři ze 4.C

Je to vůbec reálné? A hlavně realizovatelné? Jak to zvládneme? Podobné otázky mi letěly hlavou, když jsme začali domlouvat akci „stavba letadel Spitfire IX“ v naší třídě. I když jsem věřila, že vše dobře dopadne, byla jsem naprosto ohromena. Díky perfektní přípravě lektora v osobě jednoho tatínka, jeho jasným instrukcím a dokonalé organizaci, jsme s dětmi zažili 2 úžasné dny, na jejichž konci se děti pyšnily nádhernými modely letadýlek.

Žasla jsem, jak šikovné prsty mají moji žáci a kolik trpělivosti a pečlivosti se v nich ukrývá. Chlapci i dívky bez rozdílu pracovali pilně několik hodin, pomáhali si, radili se a stavba letadel je neskutečně bavila. Je možné, že jsme touto akcí dětem otevřeli dveře k novému zájmu – modelářství – což bych si moc přála. Děkuji velice firmě Eduard za tento krásný sponzorský dar našim dětem a panu Novákovi za příjemné a profesionální vedení dětí.

   

únor 28

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

V pátek 28. 2. proběhlo 3. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 2019/2020“.

Z druhého kola se z konkurence téměř 250 žáků jihomoravského regionu  do této praktické laboratorní zkoušky probojovali Ema Dvořáková z 9.B, která obsadila 20. místo, a Ondřej Konečný z 9.C, který obsadil krásné 7. místo.

Oběma žákům gratulujeme k pěknému umístění.

únor 13

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 13.2. proběhlo v SVČ Lužánky okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
Naši školu reprezentovali výherci školního kola: Izabela Rozprýmová ze třídy 6.B a Ondřej Philipp z 9.B. 
S žáky z brněnských základních škol museli prokázat své znalosti v oblasti anglické gramatiky, poslechu i mluvení na zadané téma.
Ve velké konkurenci vybojovala Izabela Rozprýmová 11 místo z 29, s celkovým počtem 160 bodů ze 173. A Ondra obsadil ve své kategorii 19 místo z 31, s celkovým počtem 112 bodů ze 145.Oběma našim žákům moc děkujeme za účast a pěknou reprezentaci  naší školy. 
 

Úspěch v celostátní soutěži o návrh a vytvoření loga

S potěšením vás můžeme informovat o skvělém umístění na 2. místě v celostátní soutěži naší žákyně Ivany Jackové. Jednalo se  o návrh a vytvoření loga pro Národní ústav duševního zdraví, se kterým Ivana uspěla. Vyhlášení cen a předání diplomů probíhalo v Praze v Městské Knihovně, součástí výhry byla i peněžitá odměna. Připojujeme se s naší gratulací.
únor 10

Úspěch v soutěži Brněnská laťka

Dne 10. 2. se naše škola zúčastnila soutěže: „Najdi si cestu ke sportu v Olympii“, která byla součástí doprovodného programu jubilejního 25. ročníku Brněnské laťky. Tento závod patří do absolutní světové špičky skokanských mítinků. Naši školu reprezentovali žáci 3. a 4. ročníku, kteří změřili své síly se svými vrstevníky ve třech atletických disciplínách. Byl to běh na krátkou vzdálenost, hod molitanovým oštěpem a skok z místa.  Našim žákům se dařilo velice dobře, všechny disciplíny plnili s obrovským nasazením, což se jim vyplatilo a v konkurenci ostatních základních škol obsadili v konečném zúčtování krásné první místo. Odměnou jim bylo páteční slavnostní vyhlášení a předávání věcných cen primátorkou města Brna. Můžete se podívat na naše fotografie.

leden 29

Naši deváťáci na Purkiádě

Purkiáda je soutěž v programování, kterou každoročně pořádá SPŠ Brno, Purkyňova pro žáky 9. tříd základních škol. Letos se soutěže zúčastnili tři žáci našich devátých tříd: Zuzana Hubáčková, Jakub Alexa a Petr Josefi. Nejlépe se při řešení úkolů se záhadnými názvy jako Rickgramování nebo Hack test dařilo Jakubu Alexovi, který se umístil na 14. místě mezi 98 soutěžícími z Brna a okolí.

Úspěchy našich žáků ve florbalu a futsalu

Jako každoročně tak i letos jsme se zúčastnili školské futsalové ligy a florbalového turnaje o Pohár ministra školství . V letošním roce jsme se v kategorii 8. a 9. tříd probojovali v obou soutěžích až do krajského finále.

  

Ve futsale jsme obsadili čtvrté místo, ale ve florbalu jsme dosáhli historického úspěchu, když jsme postoupili až do finále, ve kterém jsme bohužel prohráli na samostatné nájezdy.

   

 

leden 28

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Dne 28.ledna 2020 proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythágoriáda za široké účasti žáků 6. - 8. ročníku. Nejlépe si ve své kategorii vedli:

 

6.ročník    

1. místo Anna Drochytková

              Sofie Kleisová 

3. místo Adéla Mertová                 

 

7.ročník

1. místo Matěj Skácel

2. místo Tomáš Jelínek

3. místo Matěj Kosík

        

8.ročník

1.místo Jan Říha

2.místo Natálie Nováková

3.místo Natálie Paseková

             Adam   Drga

 

leden 28

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 28. ledna proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Soutěže se zúčastnilo celkem 22 recitátorů z druhého stupně. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. 
Porota, složená z paní učitelek Mrázkové a Kašparové, neměla tentokrát vůbec lehkou roli. Žáci se přednesu chopili s obrovskou vervou a předvedli skvělé výkony. Během přehlídky básní zazněly hlavně verše českých autorů, ovšem objevila se i klasická báseň od Edgara Allana Poea Havran, nebo od velikána francouzské poezie Charlese Baudelairea . V letošním ročníku žáci častěji volili básně spíše melancholicky laděné.
leden 24

Karneval ve školní družině

V pátek 24. ledna 2020 proběhl v tělocvičně naší školy tradiční celodružinový karneval. Tématem karnevalu byly pohádkové a večerníčkové postavy, a jak se děti při zahájení karnevalu společně shodly, těšily se, že se alespoň na chvíli těmito postavičkami z pohádek stanou. V rámci tohoto tématu po promenádě masek probíhala soutěž v hádání písniček z pohádek a večerníčků. Zde děti opravdu překvapily. Některé totiž dokázaly poznat pohádku již po 2-3 sekundách  puštěné hudební ukázky. Holky i kluci si samozřejmě po celou dobu karnevalu užívali volného i společného tance  i další,  tentokrát taneční soutěže. Na konci karnevalu porota vybrala 20 nejlepších karnevalových kostýmů a vítězné masky získaly odměny. Nikdo však neodešel s prázdnou. Karneval se vydařil a dětem nezbývá, než se těšit na další a přemýšlet, jakou masku zvolí příště.

   

leden 16-20

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

V měsíci lednu proběhla na naší škole tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Dne 16. 1. 2020 změřili své schopnosti v této oblasti žáci 8. a 9. ročníku, kteří hovořili několik minut na některé z vylosovaných 12 témat. Nejlepe si vedli:

1. místo - Tereza Rausová, Ondřej Philipp
2.místo -  Roman Ševčík
3.místo -  Vojtěch Plevák
 
Dne 20. 1. 2020 proběhla stejná soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku. Jejich počet témat byl 9. Nejlepší výkony podali:
 
1.-  2. místo - Izabela Rozprýmová, Karolína Baiglová
3. místo -  Petr Trungel
 
Blahopřejeme všem ke skvělým výkonům!
prosinec 19 14-20

Líšeňské vánoce a Brněnské vánoce

Dne 14. 12. 2019 se žáci naší školy zúčastnili akce Líšeňské Vánoce a o týden později 20. 12. 2019 vystoupili na akci Brněnské Vánoce.

Na Líšeňských i Brněnských vánocích se představily děti z prvního i druhého stupně v jednotlivých tanečních vystoupeních (5 vystoupení) . Ukázaly svým rodinám, ale i ostatním, že tanec je jako sněhová louka plná pestrých barev a my ji dotváříme.  Tanec i hudba s tanečními kroky ve stylu disko a street  dance  byly laděny do Vánoční atmosféry. Představily jsme také dva školní sbory. Český a anglický sbor. Zahrály  Vánoční koledy. Pásmo bylo dlouhé 30 minut. Zpěv Vánočních písní doprovázely děti na kytary, flétny a housle:

   

Návštěva v domě seniorů

V posledním týdnu před Vánoci se celá škola ponořila do slavnostně laděné atmosféry. Proto jsme již tradičně s některými žáky, letos konkrétně s kroužkem kytar a s nově založeným anglickým sborem, vyjeli potěšit babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v Židenicích. Vezli jsme s sebou malé dárečky vlastnoručně vyrobené žáky druhého a čtvrtého ročníku. Sněhuláci ze špachtlí potěšili ležící klienty, kteří se nemohli koncertu ve společenské místnosti zúčastnit. Na ty, kteří s námi mohli zpívat koledy, čekali pak krásní andělíčci v podobě zápichu do květináče. Nejhodnotnější z celého dopoledne však stejně zůstal ten hřejivý dojímavý pocit u srdce, že jsme předali radost. Snad je to poznat i na našich fotografiích.

prosinec 19 12

Pravopisná soutěž

Ve čtvrtek 12. prosince se na naší škole konala pravopisná soutěž. Sešli se žáci druhého stupně, aby zjistili, jak ovládají pravidla českého pravopisu. 
V mateřském jazyce máme spoustu pravidel pro to, jak které slovíčko správně napsat, a vyskytuje se v něm ještě více výjimek, která nám tato pravidla potvrzují a hlavně která musí nejen žáci ovládat. Proto se již tradičně koná pravopisná soutěž, aby ti odvážnější z řad našich mladých přišli poměřit své síly. 

Soutěž Nejkrásnější vánoční přání

V měsíci prosinci žáci 5. a 6. tříd soutěžili v rámci hodin ICT o nejkrásnější obrázek s vánoční tématikou. Tři nejzdařilejší práce vytvořené v programu Malování si můžete prohlédnout dále.

autor: Riana Veselíková

autor: Tereza Piotrovská

autor: Jan Povolný

 

Vánoční tvoření

Do vánočních svátků zbývá ještě pár dní. Děti z třídy 5.C  si krásné, milé a pohodové chvíle připomenuly již s předstihem. V rámci projektového dne „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“ si nejprve poslechly i zazpívaly známé koledy, pro navození správné atmosféry. Poté se s chutí ve skupinkách pustily do práce. Někteří žáci pekli voňavé perníčky v naší školní kuchyňce, někteří s chutí, nadšením a v neposlední řadě  i šikovností vyráběli adventní „sněhové věnečky“ a 3D sněhuláky z kašírovaného papíru. Dětem se Vánoční tvoření moc líbilo a domů si odnesly krásné výrobky a vzpomínku na dnešní netradiční den.

Přejeme všem hezké a pohodové Vánoce - žáci  5.C.

další fotografie

prosinec 19 7

Andělské Vánoce na ZŠ Novolíšeňská

Již tradičně se 7. prosince 2019 – v sobotu dopoledne na naší škole konaly vánoční tvořivé dílničky, kde si děti za doprovodu svých blízkých mohly přijít nasát zimní a vánoční atmosféru. Pro účastníky byl v pěti třídách nachystán materiál na výrobu a 12-ti výrobků a dekorací,… se kterými si pak mohli nazdobit své domovy. V některé třídě si děti vyráběly sněhuláka z květináčku, betlém z papírových ruliček, vánoční závěs s rybičkami, jinde zase svícen, ozdobný vánoční stromeček nebo přáníčko. V jedné třídě děti malovaly na kameny a zdobily perníčky.

 

prosinec 19 5

Mikuláš v 1. až 5. třídách

Ve čtvrtek 5. 12. navštívil naše 1. až 5. třídy Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Žáci od nich dostali drobnou nadílku v podobě sladkostí nebo pokárání za prohřešky v uplynulém roce. 

     

listopad 19 28

Na ZŠ Novolíšeňská ukradli slabikáře…

Na děti z 1. D čekal ve čtvrtek 28. 11. dopis od zlého černokněžníka, který jim ukradl slabikáře a odmítl je vydat. Pro děti nachystal šest úkolů, které musely ve skupinkách řešit. (viz naše fotografie) Děti se ale úkolu nezalekly a do práce na záchranu slabikářů se pustily s plnou vervou. Pomocnou ruku jim nabídli čtenáři z 3. A. Nakonec se všem podařilo získat klíče a složit hádanku, která jim ukradené slabikáře vrátila zpět. Záchranu slabikářů jsme si všichni moc užili a už se těšíme, jak se do slabikářů začteme.

listopad 19 28

Talentmánie 2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla celodružinová akce Talentmánie. Tentokrát jsme celou „soutěž“ pojali jako přehlídku těch nejlepších vystoupení, která byla vybrána již dříve v jednotlivých odděleních školní družiny. Celkově se přehlídky zúčastnilo 50 dětí, které se předvedli v disciplínách jako tanec, moderní gymnastika, předvádění scének či hře na různé hudební nástroje. Všechny děti byly za své výkony náležitě oceněny sladkou odměnou. Nakonec jsme společně vyhodnotili ještě celkově 8 vystoupení, která dostala zvláštní ohodnocení v podobě věcné ceny. Velmi se těšíme na příští ročník a spoustu dalších talentovaných dětí.

                                                                                                                      Dita Hrazdírová