prosinec 13

Testování IQ pro 5., 7. a 9. ročník

Pro žáky 5., 7. a 9. ročníku byla možnost otestovat své IQ a to ve spolupráci se společností Mensa České republiky. Testování proběhlo ve středu 13. 12. 2017 v dopoledních hodinách. 

prosinec 12

Úspěch v soutěži Kraje pro bezpečný internet

V soutěži Kraje pro bezpečný internet, která je zaměřena na bezpečné používání internetu, jsme zaznamenali skvělý úspěch v podobě 1. místa v rámci Jihomoravského kraje. Děkujeme tímto všem žákům 5. až 9. tříd, kteří správně vyplnili všechny soutěžní otázky a pomohli tak naší škole k tomuto skvělému umístění a věcné ceně v hodnotě 5 000,- Kč. Získanou částku jsme věnovali na vybavení naší počítačové učebny sadou 20 sluchátek.

V kategorii jednotlivců byl oceněn náš žák Jiří Juránek (VIII.D), který převzal svoji cenu na slavnostním vyhlášení dne 12.12. 2017 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

prosinec 8

Hodina dějepisu netradičně

První prosincový pátek proběhla netradiční vyučovací hodina dějepisu pro třídu 7.A. Žáci totiž nezasedli do lavic, ale přemístili se do Moravského zemského muzea, kde se díky expozici Velké Moravy přenesli do 9. století.

Prohlédli si nejkrásnější skvosty velkomoravského šperkařství ze Starého Města u Uherského Hradiště a Mikulčic, nálezy, které jim přiblížily život starých Moravanů, vyspělost řemeslné výroby, způsob obživy i úroveň vojenství. Jejich velký obdiv patřil krásným náušnicím, modelu hradiště v Mikulčicích i souboru zbraní. 

více fotografií 

listopad 30

Vlastivědný výlet tříd V. B a V. D do Bratislavy

V rámci vlastivědné výuky o  sousedních státech jsme se jeli podívat do Bratislavy a prohlédnout si pamětihodnosti tohoto města. Poznali jsme sídlo prezidenta – Grasalkovičův palác, prohlédli si Bratislavský hrad, kde nás pan průvodce seznámil s panovníky tohoto hradu. Dozvěděli jsme se, že Bratislava byla korunovačním městem Uherska a panovala zde i Marie Terezie. Prošli jsme i Michalskou bránou, která je jediným zbytkem původního opevnění tohoto města. Zároveň jsme navštívili Muzeum zbraní a Michalskou věž, ze které jsme měli krásný výhled na celou Bratislavu. Prošli jsme si i centrum města a vyfotografovali se s proslulou bratislavskou celebritou Čumilem. Na závěr jsme si prohlédli Vánoční trhy a odváželi si malé pozornosti pro rodiče. I když nám počasí vůbec nepřálo, výlet jsme si užili a odváželi si spoustu krásných zážitků, což dokládají i naše fotografie.
listopad 30

Přebor města Brna a krajské finále ve šplhu

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se na střední škole Jílová konalo městské a zároveň krajské finále soutěže ve šplhu na tyči. V letošním školním roce z obvodního kola postoupila všechna 4 družstva, tedy mladší i starší žákyně a mladší i starší žáci.

Naši školu skvěle reprezentovali: Eliška Neužilová ze 6.C, Aneta Kačírková, Martina Vodičková, Tonda Šula a Ivan Sláma ze 7. A, David Kovář ze 7. C, Jakub Vaněk z 8. A, Markéta Klusáčková z 8. C, Jenda Ondráček, Marta Klobásková z 9. A, Adéla Neužilová z 9.B a Sebastian Raus z 9. C. Zde je několik fotografií ze soutěže.

listopad 29

Přehazovaná 2.-3.tříd

Dne 29.11. proběhl tradiční turnaj v přehazované 2.- 3. tříd.

listopad 28

Minifinále soutěže Brloh (Brněnská logická hra)

I v tomto školním roce jsme se zapojili do soutěže Brloh (Brněnská logická hra). Jedná se o týmovou soutěž plnou logických her. Má tři internetová kola, ze kterých nejlepší týmy postupují do minifinále, které probíhá opět na internetu v omezeném časovém limitu. Z naší školy soutěžily čtyři týmy žáků 8. a 9. ročníku, z nichž dva postoupily do minifinále konaného 28. 1. 2017. Tým Líšnáci (Denisa Nespěšná, Klára Halámková, Jakub Kohoutek a Jan Tahal) zde vyřešil 8 ze zadaných úloh, tým Supermanky (Adéla Neužilová, Patricie Hoňková, Barbora Šídlová a Eva Gronichová) zvládl 5 úkolů. Na postup do finále tyto výsledky sice nestačily, ale vzhledem k obtížnosti úloh řešených ve dvouhodinovém časovém limitu si oba týmy zaslouží naši pochvalu.  

listopad 23

Dějepisná olympiáda

Dne 23.11.2017 se žáci 9. ročníků ponořili do období mezi lety 1918  -1938 a v rámci školního kola dějepisné olympiády se poprali se záludnými otázkami testu.

Téma letošního již 47. ročníku je „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“.

Nejlepší znalosti o zmíněném období prokázal Michal Chaloupka ze třídy 9. B dosaženými 55 body z celkového počtu 65 možných, následován Tomášem Vránou (9.C) se ziskem 49 bodů. Na třetím děleném místě se se shodným počtem 42 bodů umístili Eliška Šťastná (9.C) a Lukáš Nešpor (9.A).

Všem účastníkům letošního školního kola děkujeme a úspěšným řešitelům, kteří obsadili první místa, blahopřejeme k pěkným výsledkům.

listopad 22

Nevidím, ale zvládnu to!

Ve středu 22.listopadu k nám do naší ZŠ Novolíšeňská zavítala z městečka plného dobrého vínka a krásných krojů Kyjova partička 6 nevidomých a slabozrakých, kteří jsou členy tamního Tyfloservisu. Na pomoc přizvali také pana Kavana z Brna, který pracuje pro firmu vyrábějící technické pomůcky pro zrakově postižené lidi.
Připravili si pro žáky 5. ročníků výukový program „Nevidím, ale zvládnu to“. Na 4 stanovištích děti seznámili s pomůckami, které jim ulehčují život, i s překážkami, které jim ho naopak ztěžují. 
Více fotografií najdete zde.
 
listopad 20-22

Pravopisná soutěž

Ve dnech 20. a 22. listopadu proběhl již třetí ročník pravopisné soutěže. Vybraní reprezentanti jednotlivých tříd se utkali ve dvou kategoriích – 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. I přes náročnost některých úkolů musíme všechny pochválit za to, jak si během celého soutěžení vedli. Zde je několik fotografií z průběhu soutěže.

Soutěž IT-SLOT

Dne 22. 11. žáci třídy 8.C řešili úkoly soutěže IT-SLOT. Jedná se o soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v IT dovednostech, které se zúčastnilo 4012 žáků z celé České republiky. Probojovat se mezi 45 postupujících finalistů se našim osmákům nepodařilo, přesto si naše oceněnění zaslouží nejlepší z nich Šárka Borovská, která získala 18 bodů z celkových 25, a dále Barbora Zahradníková, Natálie Skácelová a Sára Hofírková se 17 body. 

listopad 22

Soutěž ve šplhu – městské kolo

Dne 22. 11. se vybraní žáci naší školy zúčastnili městského kola ve šplhu o tyči a nutno říct, že to bylo
vystoupení velmi úspěšné. Ve všech čtyřech kategoriích jsme dokázali postoupit do dalšího kola,
které se koná ve čtvrtek 30. 11. a navíc jsme získali řadu individuálních ocenění.