červen 22

Výtvarná soutěž "Ostrov pokladů"

Na konci školní roku (květen – červen), již tradičně probíhala celodružinová výtvarná soutěž na téma „Ostrov pokladů“. Úkolem dětí bylo malbou nebo výrobkem vyjádřit, co si představují pod pojmem „Ostrov pokladů“. Letos se nám sešlo více výrobku, než minulé ročníky. Děti si se zadaným tématem poradily skvěle a svými originálními nápady nám vyzdobily přízemní část školy. Nahlédnutím do fotogalerie můžete zjistit, jak si děti s tímto zadáním poradily.

Všechny výtvory byly velmi originální a ohodnotit je nebylo lehké. Dne 22. 6. 2022 se konalo vyhodnocení na školní zahradě a odměnu tedy dostalo více dětí. Výběr z prací si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

červen 20-21

Sportovní den pro 2. stupeň

 

20. a 21. 6. 2022 proběhl na naší škole Sportovní den pro 2. stupeň. V pondělí soutěžily 6. a 7. ročníky, v úterý pak 8. a 9. ročníky. Bojovalo se ve třech sportech a to kopané, přehazované a bränbollu.

Po spoustě krásných a bojovných utkáních vzešlo následující pořadí tříd

1.  9.C

2.  7.D

3.  7.C

a několik dalších fotografií.

S angličtinou na zahradu nebo do divadla

V závěrečných týdnech školního roku se některé hodiny angličtiny odehrály v netrdičním prostředí. Některé skupiny si mohly za horkého počasí užít výhodu pobytu venku v novém altánu na naší školní zahradě (viz fotografie)

Žáci 6.B zase změnili jednu z učeben v divadlo s jevištěm, kde zahráli krátkou anglickou pohádku Chicken Licken, a v hlediště, kde postupně usedli žáci tříd 3.A, 3.B a 3.C. Obnovili tak tradici představení v angličtině, která žáci 2. stupně školy zahrají pro mladší děti z 1. stupně.

červen 13-17

Zájezd do Francie

Od 13. do 17.6. jsme jeli na poznávací zájezd do Francie. Cesta do Francie trvala asi 20 hodin. První den jsme byli v Monaku, kde jsme navštívili Oceánografické muzeum a prošli si okruh F1. Další dva dny jsme strávili ve Francii, kde jsme navštívili města Cannes, Nice, Antibes a Port Grimaud. Také jsme si udělali výlet do Saint-Tropez, šli jsme do cukrárny a jelikož bylo horko, koupali jsme se v moři.

Nejvíc se nám líbilo v Marinelandu, kde jsme sledovali představení různých mořských živočichů, např. delfínů, kosatek nebo lachtanů. Dozvěděli, jsme se jak se vyrábí parfémy při návštěvě parfumérie Galimard a také jsme ochutnali některé výrobky, které se vyrábí tradičním, ručním způsobem v rodinné firmě Florián. Poslední den jsme byli v Salcburku. Vyjeli jsme lanovkou na horu Untersberg s ohromujícím výhledem na daleké okolí Salcburku a odpoledne jsme šli na prohlídku hradu. Zájezd se všem velmi líbil.

červen 16

Besídka pro děti z 1. stupně

Ve čtvrtek 16.6. se v tělocvičně školy konala besídka pro děti z 1. stupně. Nejprve zahrála divadlo třída 4.B. Vybrali si pověst o Ctiradovi a Šárce a u diváků měli velký úspěch. Jako druhé vystoupily dívky z anglického sboru a zazpívaly několik lidových anglických písní, které tento rok v kroužku nacvičili. Poslední vystoupení bylo taneční. Dvě skupiny složené z žáků a žákyň naší školy předvedlo taneční show s promyšlenou choreografií a zajímavými prvky. Těšíme se na další podobné akce!

  

červen 16

Šachový turnaj matematického kroužku

V rámci posledního setkání členů matematického kroužku 6. až 9. ročníku si šest z nich spolu se dvěma dalšími žáky 9.A změřilo své síly v šachovém turnaji. Po čtyřech kolech hry bylo pořadí nejlepších následujíc´:

1. místo - Jakub Toncr 

2. místo - Nela H.oráková, Matěj Skácel

3. místo - Anna Soušová

Blahopřejeme všem k jejich výkonům.

Roboti ve výuce

Od školního roku 2021/2022 se součástí výuky předmětů Informační a komunikační technologie a Digitální technologie na ZŠ Novolíšeňská staly robotické stavebnice.

V 5. a 6. ročníku pracují žáci s Ozoboty. Jedná se o malé roboty, kteří umí sledovat černou čáru a jsou programovatelní pomocí barevných kódů. V rámci hravých úkolů žáci řeší různé dráhy pro Ozoboty, kteří mají projet např. ZOO nebo několik měst v České republice, která si pomocí vhodné volby příkazů „prohlédnou“.

  

V 8. a 9. ročníku jsou roboti žáky sestavováni ze stavebnice Lego Mindstorm. Úkoly jsou zaměřeny na pohyb robota, jako je např. jízda po městě, po čáře nebo adaptivní tempomat, nebo simulují činnost známých zařízení např. mixér nebo automatická závora.

Věříme, že toto formou se žáci nejen seznámí se základy programování robotů, ale hlavně se naučí analyzovat a následně logicky řešit různé situace a problémy. Z hodin s Ozoboty a Lego Roboty na naší škole si můžete prohlédnout několik dalších fotografií.

červen 11

Pevnost Boyard

Snažíme se každý rok vymyslet sportovní víkendovou akci pro celé rodiny s dětmi. Letos se nám to povedlo. V sobotu  11.6.2022  ve 14 hodin se otevřela brána naší školní zahrady a každý kdo měl chuť se dobře bavit, zasoutěžit si a získat  něco na památku byl vítán. Naše zahrada se proměnila v pevnost, která skýtala mnoho nečekaných nástrah. Děti, ale i rodiče měli možnost zastřílet si ze vzduchovky. Čekaly nás i těžší a dobrodružnější stanoviště.

další fotografie

Projít pavoučí sítí a vyzvednout klíč, chůze po laně, střílení do koše a láhve s překvapením, kdy nevíte co v láhvi je a přesto tam musíte sáhnout, protože chcete najít klíč. Byly tu i vědomostní soutěže  - skládání postupně na sebe střídavě různé tvary kostek, hledání písmen a skládání slov  BOYARD a KLÍČ.                                                                                                                             

 

červen 8

Krajské kolo turnaje v minikopané

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili turnaje v minikopane. Po vítězství v brněnském městském kole jsme postoupili do krajského finále, které se konalo 8.6.2022 v Blansku. Zde jsme po bojovných výkonech obsadili konečné třetí místo. Zde je několik fotografií z turnaje.

červen 7

Školní šachový turnaj pro 1. stupeň

V úterý 7. 6. jsme na naší škole obnovili tradici pořádání šachových turnajů pro naše žáky. Jednalo se o turnaj pro žáky 1. stupně školy, kterého se zúčastnilo 21 dětí z 2. až 5. tříd. Odehrála se celkem čtyři kola po 15 minutách, hrálo se švýcarským systémem. Nejlépe se dařilo následujícím:

1. místo - Václav Urbánek (3,5 b)

2. místo - Adam Bednář (3 b)

3. místo - Klára Mifková (2.5 b)

Věříme, že si všichni zúčastnění soutěžní odpoledne užili a vítězům patří naše blahopřání. Děkujeme žákům třídy 9.A Jakubu Toncrovi a Petru Trungelovi za pomoc při organizaci soutěže.

červen 2

Exkurze do Vídně

Dne 2.6. se uskutečnil pro žáky 8. a 9. ročníků zájezd do Vídně. Exkurzi jsme začali v Technickém muzeu, kde si žáci prohlédli, ale i vyzkoušeli nejrůznější technické vynálezy od dob minulých až po současnost. Poté nás čekala prohlídka rozkvetlé zahrady zámku Schönbrunn, v jehož areálu jsme ještě navštívili muzeum císařských kočárů. Dále jsme se přemístili do samotného centra města, kde jsme si prohloubili znalosti o jeho nejvýznamnějších památkách jako např. Hofburg, Albertina či Chrám sv. Štěpána. Prohlídku města jsme zakončili u monumentálního pomníku Marie Terezie. Věříme, že se zájezd všem líbil a každý si z něj odnesl spoustu pěkných zážitků.
 
květen 26

Běh líšeňských škol

Dne 26. 5. se konal 14. ročník Běhu líšeňských škol. Celkem se soutěže na 2. stupni zúčastnilo 57 žáků a žákyň. V kategorii mladších dívek se na 2. místě umístila Nela Packowská ze 7. D. V kategorii mladších žáků se na 2. místě umístil Filip Zelníček ze 7. D a na 3. místě Filip Komínek ze 7. B. V kategorii starších žákyň obsadily 2. a 3. místo Linda Jursová z 8. C a Sofie Kleisová z 8. A. V kategorii starších žáků zvítězil Dominik Vodička z 9. C a na 3. místě se umístil Boris Pozdenkov z 8. A. V soutěži se však sčítaly body všech žáků, proto bych rád zmínil Emu Jenerálovou (7. B), Karolínu Macenauerovou, Rostislava Ivanynu a Marka Pelikána (všichni ze 7. D), Michaelu Blateckou (9. C), Štěpána Chaloupku (8. B) a Erika Čábelku (9. D), kteří svými výkony přispěli k tomu, abychom porazili ostatní školy a zaslouženě vydobyli první místo.

   

Výtvarná soutěž - tvorba Vladimíra Machaje

Letošní ročník výtvarné soutěže konané ve spolupráci naší školy s Obcí Slováků byl zaměřen na tvorbu slovenského ilustrátora, malíře a grafika Vladimíra Machaje. Práce z předchozích ročníků bylo možné si prohlédnout na výstavě v knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici do 29. května. Soutěže konané v tomto školním roce se zúčastnili žáci 6., 7. a 8. ročníku naší školy. Slavnostní vyhlášení výsledků, ze kterého jsme pořídili několik fotografií,  bylo doprovázeno předáním věcných cen.

květen 20

Návštěva veletrhu Ampér

V pátek 21. 5. 2022 se žáci 8. ročníku podívali na brněnské výstaviště na mezinárodní veletrh Ampér. Prohlédli sei zde expozice firem z oblasti elektrotechniky, energetiky, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Zajímavévé pro nás byly novinky v oblasti automatizace procesů a robotiky, která se zábavnou formou od letošního roku vyučuje v rámci předmětu ICT i na naší škole. Mohli jsme si vyzkoušet také simulátor letu s rogalem nebo se podívat na objekty přiblížené digitálním mikroskopem. Z návštěvy žáci natočili a sestříhali krátké videoreportáže, 

  

Roboti ČVUT v Praze úspěšní na mezinárodní soutěži DARPA

květen 2-29

Výstava výtvarných prací našich žáků v Knihovně Jiřího Mahena

Ve dnech od 2. května do 29. května 2022 probíhala výstava Slovenské výtvarné umění očima dětí v Mahenově knihovně na Kobližné ulici v Brně. Byly zde představeny soutěžní výtvarné práce žáků naší školy, jež vznikly pod vedením Mgr. Kamily Kopecké v letech 2012 až 2021. Výstava se spolu s vystoupením Souboru lidových písní a tanců Polana Brno stala součástí Brněnské muzejní noci 2022.

   

Několik dalších fotografií ze zahájení výstavy a vystoupení Polany najdete zde.

květen 20

Výlet do ZOO Lešná

Ve středu 18. 5. proběhl výlet žáků 6. ročníku  do ZOO Lešná Zlín. Žáci postupně prošli zoologickou zahradu a vyplňovali pracovní list. Den jsme si velmi užili, jak dokládá několik fotografí.