prosinec 19 14-20

Líšeňské vánoce a Brněnské vánoce

Dne 14. 12. 2019 se žáci naší školy zúčastnili akce Líšeňské Vánoce a o týden později 20. 12. 2019 vystoupili na akci Brněnské Vánoce.

Na Líšeňských i Brněnských vánocích se představily děti z prvního i druhého stupně v jednotlivých tanečních vystoupeních (5 vystoupení) . Ukázaly svým rodinám, ale i ostatním, že tanec je jako sněhová louka plná pestrých barev a my ji dotváříme.  Tanec i hudba s tanečními kroky ve stylu disko a street  dance  byly laděny do Vánoční atmosféry. Představily jsme také dva školní sbory. Český a anglický sbor. Zahrály  Vánoční koledy. Pásmo bylo dlouhé 30 minut. Zpěv Vánočních písní doprovázely děti na kytary, flétny a housle:

   

Návštěva v domě seniorů

V posledním týdnu před Vánoci se celá škola ponořila do slavnostně laděné atmosféry. Proto jsme již tradičně s některými žáky, letos konkrétně s kroužkem kytar a s nově založeným anglickým sborem, vyjeli potěšit babičky a dědečky do domova pro seniory Norbertinum v Židenicích. Vezli jsme s sebou malé dárečky vlastnoručně vyrobené žáky druhého a čtvrtého ročníku. Sněhuláci ze špachtlí potěšili ležící klienty, kteří se nemohli koncertu ve společenské místnosti zúčastnit. Na ty, kteří s námi mohli zpívat koledy, čekali pak krásní andělíčci v podobě zápichu do květináče. Nejhodnotnější z celého dopoledne však stejně zůstal ten hřejivý dojímavý pocit u srdce, že jsme předali radost. Snad je to poznat i na našich fotografiích.

prosinec 19 12

Pravopisná soutěž

Ve čtvrtek 12. prosince se na naší škole konala pravopisná soutěž. Sešli se žáci druhého stupně, aby zjistili, jak ovládají pravidla českého pravopisu. 
V mateřském jazyce máme spoustu pravidel pro to, jak které slovíčko správně napsat, a vyskytuje se v něm ještě více výjimek, která nám tato pravidla potvrzují a hlavně která musí nejen žáci ovládat. Proto se již tradičně koná pravopisná soutěž, aby ti odvážnější z řad našich mladých přišli poměřit své síly. 

Soutěž Nejkrásnější vánoční přání

V měsíci prosinci žáci 5. a 6. tříd soutěžili v rámci hodin ICT o nejkrásnější obrázek s vánoční tématikou. Tři nejzdařilejší práce vytvořené v programu Malování si můžete prohlédnout dále.

autor: Riana Veselíková

autor: Tereza Piotrovská

autor: Jan Povolný

 

Vánoční tvoření

Do vánočních svátků zbývá ještě pár dní. Děti z třídy 5.C  si krásné, milé a pohodové chvíle připomenuly již s předstihem. V rámci projektového dne „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“ si nejprve poslechly i zazpívaly známé koledy, pro navození správné atmosféry. Poté se s chutí ve skupinkách pustily do práce. Někteří žáci pekli voňavé perníčky v naší školní kuchyňce, někteří s chutí, nadšením a v neposlední řadě  i šikovností vyráběli adventní „sněhové věnečky“ a 3D sněhuláky z kašírovaného papíru. Dětem se Vánoční tvoření moc líbilo a domů si odnesly krásné výrobky a vzpomínku na dnešní netradiční den.

Přejeme všem hezké a pohodové Vánoce - žáci  5.C.

další fotografie

prosinec 19 7

Andělské Vánoce na ZŠ Novolíšeňská

Již tradičně se 7. prosince 2019 – v sobotu dopoledne na naší škole konaly vánoční tvořivé dílničky, kde si děti za doprovodu svých blízkých mohly přijít nasát zimní a vánoční atmosféru. Pro účastníky byl v pěti třídách nachystán materiál na výrobu a 12-ti výrobků a dekorací,… se kterými si pak mohli nazdobit své domovy. V některé třídě si děti vyráběly sněhuláka z květináčku, betlém z papírových ruliček, vánoční závěs s rybičkami, jinde zase svícen, ozdobný vánoční stromeček nebo přáníčko. V jedné třídě děti malovaly na kameny a zdobily perníčky.

 

prosinec 19 5

Mikuláš v 1. až 5. třídách

Ve čtvrtek 5. 12. navštívil naše 1. až 5. třídy Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělem. Žáci od nich dostali drobnou nadílku v podobě sladkostí nebo pokárání za prohřešky v uplynulém roce. 

     

listopad 19 28

Na ZŠ Novolíšeňská ukradli slabikáře…

Na děti z 1. D čekal ve čtvrtek 28. 11. dopis od zlého černokněžníka, který jim ukradl slabikáře a odmítl je vydat. Pro děti nachystal šest úkolů, které musely ve skupinkách řešit. (viz naše fotografie) Děti se ale úkolu nezalekly a do práce na záchranu slabikářů se pustily s plnou vervou. Pomocnou ruku jim nabídli čtenáři z 3. A. Nakonec se všem podařilo získat klíče a složit hádanku, která jim ukradené slabikáře vrátila zpět. Záchranu slabikářů jsme si všichni moc užili a už se těšíme, jak se do slabikářů začteme.

leden 28

Talentmánie 2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 proběhla celodružinová akce Talentmánie. Tentokrát jsme celou „soutěž“ pojali jako přehlídku těch nejlepších vystoupení, která byla vybrána již dříve v jednotlivých odděleních školní družiny. Celkově se přehlídky zúčastnilo 50 dětí, které se předvedli v disciplínách jako tanec, moderní gymnastika, předvádění scének či hře na různé hudební nástroje. Všechny děti byly za své výkony náležitě oceněny sladkou odměnou. Nakonec jsme společně vyhodnotili ještě celkově 8 vystoupení, která dostala zvláštní ohodnocení v podobě věcné ceny. Velmi se těšíme na příští ročník a spoustu dalších talentovaných dětí.

                                                                                                                      Dita Hrazdírová

listopad 19 27

Nejlepší šplhavci na Novolíšeňské

Dne 27. 11. 2019 se ZŠ Novolíšeňská zúčastnila městského finále ve šplhu v kategorii 3., 4. a 5. tříd, které proběhlo na ZŠ Svážná. Na dětech Vaškovi Urbánkovi  ze 3.C, Míši Částkové ze 4.C a Emě Keprtové z 5.B byla vidět chuť závodit, vyhrát a i přes nepatrný strach podaly nádherný výkon.  Soupeři však byli také velmi šikovní a nebylo jednoduché je porazit. Naše vítězství v kategorii dívek 4. tříd bylo na dosah. Míša Částková s časem 5,5 s bojovala o první místo, ale nakonec její soupeřka byla o setinu vteřiny rychlejší, a tak jsme si odvezli krásné druhé místo. 
Všem našim závodníkům gratulujeme!!!
   
 
listopad 19 22-25

Školní kolo olympiády z českého jazyka

Ve dnech 22. a 25. listopadu proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z českého jazyka. Olympiáda se skládala ze dvou částí, z části jazykové a slohové. Soutěž byla určena pro žáky osmých a devátých ročníků a celkem se jí zúčastnilo 20 žáků. Po jazykové části byly rozdíly mezi jednotlivými účastníky pouze nepatrné. Musela tedy rozhodnout slohová část, v níž byli všichni velmi originální a nápadití. 
listopad 19 22

Školní kolo dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 22. listopadu se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku. Mladí historici měli prokázat své znalosti při vyplňování otázek zabývajících se tématem „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 7 žáků, všichni z osmého ročníku. Na prvním místě se s  počtem 47 bodů z celkových 65 umístil Jan Říha z 8.D a postupuje tak do okresního kola. Druhé místo obsadil Vojtěch Loukota z 8.C se ziskem 42 bodů. O třetí místo se podělili Dominik Ambrož z 8.A, Mikuláš Marek a Šimon Stehlík oba z 8.D, kteří získali shodně 35 bodů.
 

Nevidím, ale zvládnu to

 A zase přijeli! Nezklamali!  A zase toho tolik přivezli… Pichtův psací stroj, abecedu v Braillově písmu, simulační brýle, bílé hole, klapky na oči, metry, čtečky, budíky, ponorné hladinky, čtecí lupy, tablety, mobily, společenské hry… Toto všechno si mohli koncem listopadu vyzkoušet naši čtvrťáci. Opět nás navštívili nevidomí a slabozrací z Kyjova a v rámci výukového programu „Nevidím, ale zvládnu to“ přiblížili našim žákům, jak se žije lidem s těžkou zrakovou vadou. Fotografie z návštěvy jsou k dispozici zde.

listopad 19 13

Výlet do Osvětimi

Ve středu 13. listopadu jsem nezamířila do školy jako každý jiný všední den, nýbrž k líšeňské radnici, kde už se srotila většina žáků devátých ročníků. Ten den jsme jeli na výlet do Osvětimi. Všichni už se těšili, ať už proto, že konečně poprvé uvidí nějaký „koncentrák“, o kterých jsme si v dějepise říkali každý rok, anebo čistě jen proto, že dychtili poznávat něco nového a užít si den neučení se.

Onen výlet se opakuje každý rok a tematicky navazuje na učivo dějepisu i literatury. Náš pan průvodce společně s našimi milými učitelkami nám to samozřejmě neopomenul připomenout, zatímco se houf puberťáků snažil najednou nacpat do dvoupatrového autobusu, který je v tu chvíli zajímal víc než to, co nám vlastně sdělovali. Později se však informace ukázala být pravdivou, když jsem trošku opožděně četla povinnou četbu.

    

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

V prvních třech měsících tohoto školního roku se naše škola již tradičně zapojila do řešení úkolů celostátní soutěže Kraje pro bezpečný internet. Na soutěžní otázky odpovídali všichni žáci 5. - 9. tříd, kteří byli rozděleni do dvou kategorií. V konkurenci nejen základních, ale i středních škol jsme obsadili skvělé 3. místo v Jihomoravském kraji.

listopad 19 8-15

Bobřík informatiky

V týdnu od 8.11. do 15.11. se naše škola zapojila do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačové učebně školy, kde soutěžící vyplňují online test.
V kategorii Benjamin (6. a 7. třídy) se z časových důvodů zúčastnili pouze žáci třídy 7. A. Sedm z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlépe se vedli Tomáš Jelínek (180 bodů), Lucie Rozprýmová (152 bodů), Júlia Červená, Natálie Schlicková, Matěj Skácel a Lucie Rotreklová (všichni 132 bodů).
V kategorii Kadet (8. a 9. třídy) se zapojili všichni přítomní žáci 8. a 9. ročníku. Úspěšných řešitelů jsme měli 43, z toho 19 v 8. ročníku a 24 v 9. ročníku.
Nejlepšími z osmáků byli: Filip Bůžek (167 bodů), Natálie Nováková (156 bodů) a Ema Sedláková (152 bodů).
V devátém ročníku byli nejúspěšnější: Jakub Drga, Ondřej Konečný, Tadeáš Brhel (všichni 180 bodů), Ema Dvořáková, Jan Šimek (oba 168 bodů) a Tereza Řiháková (164 bodů).
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme! 
listopad 19 12

Brněnská logická hra Brloh

Odpoledne 12. 11. proběhlo minifinále Brněnské logické hry Brloh, do kterého se po třech úvodních kolech probojoval tým žáků našeho 9. ročníku ve složení Bruno Bodejček, Matyáš Kirchner a Ema Dvořáková. Ve všech kolech bylo nutno vyřešit určitý počet náročných logických úloh, ve dvouhodinovém  časovém limitu jich v posledním kole náš tým zvládl správně zodpovědět 8 a poměrně těsně nepostoupil do velkého finále soutěže. Blahopřejeme všem k velmi dobrému výkonu.

listopad 19 12

Matematická soutěž MaSo

 V úterý 12. 11  se konala matematická soutěž MaSo pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci naší školy mohli změřit své síly  se 141 školami z celé České republiky, neboť tato matematická soutěž probíhala online zároveň v  Praze, Brně, Písku, Českých Budějovicích, Děčíně, Plzni a České Lípě.
Podzimní soutěže se zúčastnilo celkem 920 soutěžících ve 235 týmech ze 141 různých škol. Vítězem celostátní soutěže se stalo prestižní Gymnázium Christiana Dopplera z Prahy, zaměřené na matematiku, fyziku a informatiku, ale naši žáci ukázali, že i pro ně je matematika zábavná a zajímavá, když  v celkovém hodnocení z 235 týmů vybojovali krásné 91. místo a nechali za sebou spoustu týmů dětí z gymnázií. Mezi základními školami z celé České republiky by skončili na nádherném 13. místě. 
říjen 19 25

Přírodovědný klokan

V pátek 25.10. proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se jí celkem 19 žáků z 8. a 9. ročníku. Na žáky čekalo 24 úkolů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Nejvíce se dařilo Romanu Ševčíkovi z 9.B, který získal 68 bodů, na druhém místě se umístil Mikuláš Marek z 8.D s 66 body a o třetí místo se podělili Jolana Szmeková a Petr Josefi, oba získali 61 bodů.  Všem soutěžícím děkuji za účast v soutěžia blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům.

říjen 19 21-24

Okresní kola turnaje ve stolním tenise

Dne 21. 10. se konalo okresní kolo ve stolním tenise osmých a devátých tříd na střední škole Čichnova. Naši školu reprezentovali tyto žákyně: Jacková Ivana z 8. C, Podkalská Kristýna z 9. C, Křížová Sabina z 9. C, kterým se podařilo vybojovat velice pěkné druhé místo. Z chlapců naši školu zastupovali: Martin Trungel z 9. C, Novák Jan z 9. C, Maňásek Jakub z 9. C, Drga Jakub rovněž z 9. C, naši žáci bojovali ze všech sil, ale bohužel po postupu ze skupiny se jim už nepovedlo zvítězit a nakonec obsadili 4. místo.

  

Dne 24. 10. se konalo okresní kolo ve stolním tenise šestých a sedmých tříd na střední škole Čichnova. Z chlapců naši školu reprezentovali: Šujan Petr ze 7. B, Dlouhý Jakub ze 6. C a Kouřil Sebastian ze 6. C. Hochům se ve skupině velice dařilo, ve finále se utkali se základní školou Kamínky, favoritem turnaje, se kterým svedli lítý boj, bohužel však přes veškerou snahu našich žáků se jim nepovedlo zvítězit a skončili druzí. Z dívek naši školu reprezentovaly: Sobotíková Monika ze 7. B, Maršíková Ellen ze 7. B a Novotná Vendula 7. C. Dívky se svým výkonem umístily na prvním místě a zajistili si tak postup do krajského kola. Všichni žáci výborně reprezentovali naši školu a patří jim velká pochvala.

říjen 19 14-18

English week

Třetí týden v říjnu proběhl na naší škole takzvaný „English week“. Každý den v týdnu přišel za vybranou skupinou žáků 8. ročníku jiný lektor, každý den z jiného regionu Velké Británie, USA nebo Irska. Studenti tak měli možnost zažít intenzivní výuku anglického jazyka, seznámit se s místy, odkud daný lektor pocházel, a na vlastní kůži si vyzkoušet hrát divadlo nebo třeba tančit irské a skotské tance. Týden plný aktivit a angličtiny byl náročný, ale určitě velmi přínosný a všichni si jej moc užili. 

   

Další aktivitou v tomto týdnu byla série přenášek o Kanadě pana cestovatele Kocourka, kterou postupně navštívili všichni žáci 6. - 9. tříd. Videa pořízená při cestě po této krásné zemi doplňoval komentářem, který byl pro mladší žáky v češtině, pro starší žáky v angličtině. I tato  přednáška se u žáků setkala s velmi kladným ohlasem.

říjen 19 16-17

Den přírodních věd v ZOO Brno:

Ve dnech 16. a 17.10.se  uskutečnil v brněnské zoologické zahradě Den přírodních věd. Naši školu na této akci reprezentovali vybraní žáci ze sedmých a osmých ročníků. Z řad žáků 7. ročníku soutěžili:  ze 7.A Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Karolína Šoukalová , ze 7.C Jakub Lang a ze 7. B Robert Špička a Monika Sobotíková. Ve vyšší kategorii pro 8. a 9. ročník soutěžili tito žáci: 8.C Ivana Jacková, Vojtěch Loukota a Berenika Kouřilová a z 8.D Martin Němec, Šimon Stehlík a Mikuláš Marek.  Všechny týmy si vedly velmi dobře a získaly nadpoloviční počet bodů. Mimořádně se dařilo žákům ze 7. A, kteří se v konkurenci 52 týmů umístili na skvělém 2. místě a žáci z 8. D obsadili ve vyšší věkové kategorii vynikající 4. místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.