Soutěž „Celá třída odpovídá“

 
Třída 4.C se zapojila do soutěže tematicky zaměřené na ochranu životního prostředí a tím i na ochranu vody, kterou pro žáky 4. a 5. tříd každé 2 roky připravuje akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace. Děti si vyhledávaly informace týkající se koloběhu vody v přírodě, čističek odpadních vod, přípravy pitné vody, zeleně v městě Brně, znečištění ovzduší apod. a odpovídaly na různorodé otázky. Kromě toho kreslily obrázky, skládaly básně a psaly dopisy vodě. 
Odpovědi spolu s nejpovedenějšími výtvory jsme poslali jako společný projekt do Brněnských kanalizací a s napětím čekali na výsledek. A podařilo se. Spolu s dalšími 12 třídami jsme byli za odměnu pozváni na divadelní představení České pověsti v divadle Bolka Polívky. Po představení proběhlo losování 3 tříd, které dostaly za odměnu výlet pro celou třídu. Hlavní cenu se nám vyhrát nepodařilo, nicméně už samotnou účast mezi 13 nejlepšími třídami ze zúčastněných 67 tříd z celého Brna můžeme považovat za veliký úspěch. Jako pozornost dostal každý ještě příjemný dárek - batůžek s tričkem a lahví na vodu. Jelikož nám přálo počasí, udělali jsme si zastávku na náměstí Svobody a den jsme si osladili zmrzlinou.
 
 

Vzácná návštěva z Kyjova na ZŠ Novolíšeňská

Na základě minulých velmi hezkých zážitků jsme na naši školu po nějaké době opět pozvali nevidomé a slabozraké z Kyjova.
Výukový program se tentokrát týkal žáků čtvrtých ročníků, kteří si na několika stanovištích mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí a orientaci nevidomého v prostoru, simulaci různých očních vad pomocí tzv. simulačních brýlí, pomůcky denní potřeby např. pro uvaření čaje či praní prádla, měření aj., stroj na braillovo písmo, ale také mobilní aplikace a moderní technologie určené zrakově postiženým lidem - viz několik fotografií v galerii.

Slet čarodějnic

Několik dnů před filipojakubskou nocí se do třídy 2.C slétli malí čarodějové a čarodějky. Jen co si zaparkovali svá košťata, už je vítala čarodějnice Elza. Pod jejím dohledem se všichni zúčastnění měli za úkol připravit na svůj sabat. Kromě různých rituálů si zodpovědně procvičovali a zdokonalovali své čarodějnické zručnosti a dovednosti. Učili se důležitá zaklínadla, čarovali. Nechyběla ani hodina létání a ovládání koštěte. Hodem ropuchy do kotle byla zahájená hodina výroby lektvarů. Ze správných přísad se za pomoci zaklínadel povedl vyrobit zaručeně účinný kouzelný lektvar. Po náročné práci následovala volba královny a společný tanec.
Den uběhl jako voda a nikomu se nechtělo letět zpátky domů. a památku máme alespoň několik fotografií. NUž se těšíme na příští slet a další kouzla a čáry.

květen 10

Obvodní atletická olympiáda ŠD

Dne 10. 05. 2018 jsme opět již tradičně soutěžili v obvodní atletické olympiádě ŠD na ZŠ Masárova. Svou sportovní zdatnost jsme si vyzkoušeli v běhu na 60m ,hodu kriketovým míčkem a skokem z místa. Výborného výsledku dosáhl

žák Ondra Lux- 1. místo

žák Martin Tahal - 3. místo

žákyně Vendula Smekalová -3. místo

žákyně Karla Macenauerová -3. místo

Celkově se naše ŠD Novolíšeňská umístila na krásném 2. místě z pěti soutěžících škol. Všem sportovcům děkujeme, vítězům gratulujeme a SPORTU ZDAR.

Muchová Renata

duben 27

Země pohádek

Poslední dubnový pátek jsme se sešli v hale v přízemí, proběhla zde totiž celodružinová zábavná soutěž „Země pohádek“. Předcházející dny a týdny nacvičovaly děti ze všech oddělení dialogy z pohádek, knih nebo dětských filmů. Děvčata a chlapci se úkolu zhostili svědomitě a s pomocí paní vychovatelek si připravili hezké rozhovory. V soutěži zazněly repliky z „Pejska a kočičky“, „Sněhurky“, „Rákosníčka“, „Kosích bratrů“, Princezny ze mlejna“, „Ať žijí duchové“ a mnoho dalších. 
 
    
duben 26

Vídeň – hlavní město Rakouska (vědomostní soutěž pro žáky 8. ročníků)

 Chrám svatého Štěpána, Vídeňská státní opera, Hradní divadlo, Hofburg, Schönbrunn , vídeňská gastronomie, vídeňský valčík, J. Strauss, W. A. Mozart, Evžen Savojský, Marie Terezie. Tyto i další pojmy či osobnosti spojené s Vídní žáci osmého ročníku znali, dokázali je zařadit a charakterizovat, ovládali vídeňskou historii, prokázali přehled o osobnostech propojených s hlavním městem Rakouska.
Ale protože zvítězit může jen jeden, dle dosažených bodů (z celkového počtu 34) bylo sestaveno následující pořadí.
 
1. místo    Jan Stehlík (8.A)  - 27b.
2. místo    David Smutný (8.C) - 24b.
3. místo    Martin Smutný (8.C) - 22b.
 
Všem účastníkům děkujeme za pěkné výkony, vítězům blahopřejeme a s těmi, kteří se přihlásili na poznávací zájezd do Vídně, se těšíme na viděnou při prohlídce památek tohoto krásného města.
duben 25

Divadelní představení The Sweet Sixties

Dne 5. 4. navštívili žáci sedmých ročníků divadelní představení s názvem The Sweet Sixties. Tato hudební komedie pojednává o úskalí prvních lásek a dospívání v americkém maloměstě. Představení bylo celé v anglickém jazyce a naši sedmáci tak mohli otestovat své dosavadní znalosti angličtiny.

Pokusy v mraveništi

Letos připravili žáci pro předškoláky ze všech líšeňských mateřských škol nový interaktivní zábavně vědecký program, který nazvali Pokusy v mraveništi. Ferda Mravenec je zavedl do mraveniště, kde se svými kamarády připravil spoustu zajímavých úkolů a her. Příprava akce byla velmi náročná, protože přišlo přes 300 předškoláčků. Malí účastníci byli rozděleni do menších skupin, které mraveništěm provázeli průvodci z 8. A a 8. D. Osmáci také pomáhali proměnit obě tělocvičny v mraveniště pomocí zajímavé výzdoby. Celou akci jsme pro vás nafotili a výsledky si můžete prohlédnout zde.
březen 29

Magnetické hračky vlastníma rukama a hlavou

Předprázdninový čtvrtek proběhla interaktivní výstavka magnetických hraček, které v rámci projektu ve fyzice navrhli a zhotovili žáci 6. C a 6. D. Celkem 56 funkčních hraček předvedli žáci těchto tříd svým mladším spolužákům – čtvrťákům a páťákům. Hračky byly rozděleny do několika sekcí – levitující hračky, hry a bludiště, auta na magnetický pohon, rybolov, pohyblivé hračky, netradiční hračky a hlavolamy.
Kromě hraček si návštěvníci výstavy mohli vyzkoušet i základní pokusy z magnetismu a byli pro ně připraveny i 2 problémové úlohy. Zde je několik fotografií.

Velikonoční zvyky a obyčeje

Velikonoce jsou významným svátkem křesťanů, kteří oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Dny před těmito svátky mají vlastní názvy – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Vše je ukončeno vigilií na neděli, což je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. O velikonočních oslavách lze říci, že jsou jakýmsi přivítáním jara.
Z tohoto důvodu si žáci V. A. ze ZŠ Novolíšeňská uspořádali před jarními prázdninami projektový den „ Velikonoční zvyky a obyčeje “, kterým si zpestřili své vyučování a ze kterého nabízíme několik fotografií.
 
 

Na moderní notičku

Opět jsme se po nějaké době vydali na návštěvu za seniory do jejich domova Norbertinum v Židenicích. S tímto domovem jsme navázali spolupráci již před Vánoci a máme v plánu pokračovat v pravidelných návštěvách.
Tentokrát jsme s sebou vzali školní družinku, zapojili jsme do plánovaného programu volnočasové kroužky, které probíhají právě v rámci naší školní družiny pod vedením šikovných vychovatelek. Jelo nás opravdu hodně!
Několik dívek a chlapců vzalo své hudební nástroje, takže malá školní kapela mohla babičkám a dědečkům zahrát ze svého repertoáru na moderní notičku písničky jako třeba Zafúkané od skupiny Fleret. Potom následovalo taneční vystoupení našich „Divokých koček“. Ty ve víru disco a následně i street dance rozproudily krev v žilách a vnesly do celého domova pro seniory svěží jarní vánek. (viz foto)
 

Projektový den na ZŠ Novolíšeňská

V měsíci březnu  si žáci 5. ročníku připravili projektový den pro žáky 3. ročníku s tématem První pomoc. Nejprve se sami zúčastnili výukového programu na SZŠ Šimáčkova, kde jim studenti vše názorně ukázali a vysvětlili a následně si ve stejném duchu připravili podobný program. Zajistili si rekvizity, aby vše bylo názorné a jasné. Ani teorii nepodcenili a ve svém volném čase si vše zopakovali. Program se podařil, třeťáčci si odnášeli nové poznatky a páťáci radost z dobré práce. Můžete se podívat na několik fotografií.(p.uč. Jana Paukertová)
březen 20

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

V úterý 20.3. proběhla v odpoledních hodinách každoroční soutěž „Matematický klokan“. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích - Benjamín (žáci šestého a sedmého ročníku) a Kadet (žáci osmého a devátého
ročníku). Žáci řešili zajímavé matematické úlohy bodované dle obtížnosti třemi, čtyřmi či pěti body,
maximální bodový zisk byl 120.
 
Kategorie Benjamin:
1.místo Zuzana Sobotíková (7.B) 103
2.místo Jan Říha (6.D) 101
3.místo Ema Dvořáková (7.B) 83
 
Kategorie Kadet:
1. místo Vojtěch Válek (9.B) 81
2. místo Ondřej Koudelka (9.B) 67 
3. místo Marek Moucha (8.D) 59
 
Další výsledky: kategorie Benjamin, kategorie Kadet
březen 14

Turnaj v přehazované a minivolejbale

Dne 14.3.2018 se v nafukovací hale u ZŠ Novolíšeňská konal turnaj v přehazované a minivolejbale. Na 15 hřištích se utkalo 52 týmů žáků 2.-6.tříd,. A jak to dopadlo? Cenu a hlavně radost z pohybu si odnesl každý. Spokojenost vyzařovala ze všech zúčastněných. Turnaj si užily nejen děti z 1.stupně, ale i druhostupňoví rozhodčí a dospělí. Můžete prohlédnout několik fotografií.
 
Ráda bych vám všem poděkovala za skvělou atmosféru, kterou na turnaji vytvořili. Bylo pro mne potěšením sledovat víc než 150 spokojených dětí a děkuji všem za to, jak děti připravili na tento turnaj i za vzorné chování všech zúčastněných. Děkuji také žákům 8.C, děvčatům ze sportovních her a volejbalistkám ze ZŠ Novolíšeňská za skvělý přístup k organizaci této akce. Děkuji také vedení ZŠ Novolíšeňská, p.Wiesnerovi, p.Novákovi, p.Rosolovi  i pánům školníkům za technické, finanční  i materiální zajištění této akce, školní jídelně za čaj na zahřátí hráčů a p. učitelkám Malé a Kubišové a rozhodčí Lucce za organizování jednotlivých kategorií. Pokud jste i vy byli spokojeni, těším se na setkání v červnu na Lužánkách nebo příští rok zase u nás. Máte-li zájem při takových akcích pomáhat, určitě mi napište. (Pavla Kočvarová)
únor 24

Čertovský pochod

V sobotu 24. 2. 2018 se konal v Mariánském údolí " čertovský pochod“. Nebyl tradiční, jak v předchozích letech. Našim cílem bylo vrátit se do pohádek a využít i pekelných postav.
 
Bylo nebylo..... jedno velké peklo rozprostírající se v Mariánském údolí. Dostat se tam a projít cestou necestou, kde na vás číhalo plno úkolů a nástrah, nebylo vůbec snadné. Byli jsme příjemně překvapeni, neboť účast dětí byla velká. Přicházely celé rodiny a hledaly kouzelná světýlka/ svíčky, aby je zavedla k jednotlivým úkolům. Toho večera se teploty pohybovaly velmi nízko, proto ohřát se u čertovského ohně, bylo moc příjemné. Ovšem než na vás vyběhli čerti a dali si s vámi čertovský taneček. Rodiče i děti putovali dál plnit další úkoly. Tu se házelo do kotla uhlíky, tam zase luštila čertovská slova. Tu jste vymýšleli rýmovačku a jinde zase malovali svoji podobiznu.
 
únor 21-28

Soutěž Superstar

Dne 21. 2. 2018 jsme opět soutěžili v pěvecké soutěži „superstar“. Ve školním kole děti zpívaly písně lidové i moderní. 28. 2. 2018 děti z 1. míst školního kola soutěžily v obvodním kole na ZŠ Mutěnická.

 

únor 22

Městské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 22.února 2018 proběhlo ve středisku volného času v Lužánkách městské kolo konverzační soutěže v angličtině. Soutěžilo se dvou kategoriích- I.A (žáci 6. a 7. tříd) a II.A (žáci 8. a 9. tříd). Naši školu reprezentovali výherci školního kola- Ondřej Philipp (7.B) a Lukáš Nešpor (9.A). Oba prokázali velmi vysokou úroveň jak v oblasti poslechové, tak komunikační.

A jak to celé dopadlo?

Ondřej Philipp ve své kategorii skončil na skvělém 4.místě (z celkového počtu 27 soutěžících) a Lukáš Nešpor se umístil na krásném 11.místě (z celkového počtu 30 soutěžících). Nutno dodat, že výsledné pořadí bylo velice těsné a pouhé tři body dělily oba soutěžící od druhého místa.

Oběma žákům moc gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

únor 16

Karneval školní družiny

V pátek  16. února 2018 ve 13.50 hod. odstartoval  v tělocvičně školy celodružinový karneval. Mohli jsme tu potkat krásné princezny, klauny, jednorožce, motýly, upíry, piráty, jednotku rychlého nasazení a mnoho jiných krásných masek.

Děti se snažily upoutat porotu nejprve na přehlídce masek, kterou vedl známý Charlie Chaplin. Potom si zasoutěžily  v "Tanci s nafukovacím balónkem ve dvojici" či v taneční soutěži "O nejlepší tanečníky karnevalu". Soutěže se střídaly s volným tanecem i společnými tanci spojenými s písničkami např. Ram zam zam, Hoky koky, nechyběl ani veselý Ptačí tanec. Porota měla nelehký úkol, aby na konci akce spravedlivě vybrala a odměnila 20 nejlepších masek. Předem avizovaným úkolem dětí bylo totiž alespoň částečně masku vyrobit, podílet se na výrobě i kouskem své práce...  Tři nejlepší masky porota odměnila ještě zvláštní cenou, nikdo však neodešel bez sladké odměny.

více fotografií

I v němčině umíme bodovat

V polovině února se Lucie Rozprýmová ze třídy 8.A a Tomáš Vrána ze třídy 9.C zúčastnili okresního kola olympiády v německém jazyce, které se konalo na ZŠ Antonínská. V silné konkurenci žákyň a žáků ostatních ZŠ a víceletých gymnázií obsadili Tomáš Vrána desáté a Lucie Rozprýmová dokonce vynikající
3. místo. K těmto bezesporu skvělým výsledkům jim srdečně blahopřejeme. 
 
další fotografie zde

Klíče ke zdraví

Žáci 7. ročníku si v rámci předmětu Výchova ke zdraví zopakovali zásady zdravého životního stylu netradičním způsobem: pokusili se stát na 2 hodiny učiteli a předávali své znalosti a zkušenosti žákům 1. ročníku. Věnovali se tématům sport, zdravá výživa, hygiena, prevence nemocí a úrazů, první pomoc a správný denní režim. Fotky z akce si můžete prohlédnout zde:
 
   
únor 13

Recitační soutěž

V úterý 13.2. proběhla na naší škole již tradičně recitační soutěž. Ze všech tříd 2. stupně byli vybráni ti nejlepší recitátoři, kteří pak předvedli své umění přednesu básní. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:     6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Všichni účastníci soutěže byli výborně připraveni, někteří si zvolili k přednesu velmi originální básně, ale zvítězit mohli jen ti nejlepší - viz fotografie.
V kategorii 6.-7. ročník se umístili na stupních vítězů tito žáci:
1. místo – Anna Bilíčková – 6.A
2. místo – Aneta Kačírková – 7.A
3. místo – Anna Stodolová – 6.A
 
V kategorii 8.-9. ročník bylo pořadí následující:
1. místo – Vít Urban – 8.A
2. místo – Tomáš Skurák – 9.C
Všem soutěžícím děkujeme za účast a předvedené výkony.

Výchova ke zdraví v 5. B

V rámci výchovy ke zdraví se žáci 5. B zúčastnili výukového programu "Stal se mi úraz, co dál? " pořádaný FDN Brno. Tento program byl sestaven tak, aby si děti věděly rady v situacích, kdy se jim stane nějaký úraz. Nejprve si prohlédly prezentaci, která je seznamovala s možnými úrazy v jejich životě. Následně si vyzkoušely na modelech kostí napravit zlomeninu či sešroubovat poraněnou kost. Součástí programu byla i návštěva hospitalizovaných dětí, s kterými jsme mohli prodiskutovat okolnosti úrazu a průběh léčby. Průvodcem byl lékař dětské chirurgie. Navštívili jsme i sádrovnu, jsme si i vyzkoušeli, jaké to je mít sádru na ruce. Tento program se nám moc líbil a byl pro nás velmi poučný. Více ve fotogalerii.