listopad 16-20

Matematický klokan

V týdnu 16. - 20. 11. 2020 proběhla každoroční matematická soutěž Klokan 2020. Letos v důsledku zavření škol proběhla soutěž dálkově prostřednictvím Edupage.

V kategorii Benjamín určené pro 6. A 7. ročník se zúčastnilo 109 žáků a vítězem se stal Daniel Novootný z 6.C. V kategorii Kadet určené pro 8. A 9. ročník se zúčastnilo 85 žáků, nejlépe se dařilo Matěji Skácelovi z 8.A.. Blahopřejeme!

výsledky soutěže

listopad 9-20

Soutěž Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je každoroční soutěž, kde soutěžící žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. V rámci distanční výuky předmětů Digitální technologie a Informační a komunikační technologie se naši žáci 7. - 9. ročníku letos zúčastnili soutěže ze svých domovů prostřednictvím online testu. Výsledky v rámci školy  byly následující:

V kategorii Benjamin  se soutěže zúčastnilo 73 žáků 7. ročníku. Na 1. místě se umístila Riana Veselíková (skvělých 192 bodů), druhé místo patří Tereze Piotrovské (164 bodů) a třetí místo obsadila Eliška Krupičková (156 bodů). Alespoň 120 bodů získalo a Bobříka informatiky ulovilo 36 žáků.

V kategorii Kadet se do soutěže zapojilo 127 žáků. První místo vybojoval Martin Němec (157 bod), druhá byla Lucka Rotreklová (152 bodů) a třetí Aleš Gabrhelík (147 bodů). Bobříka informatiky získalo v této kategorii 11 žáků.

Děkujeme všem žákům za účast v soutěži a úspěšným blahopřejeme.

Staň se laskavcem

Milí spolužáci,

pamatujete si, jak jsme se minulý rok zapojili do světového dne laskavosti? Celý měsíc listopad jste mohli vykonávat dobré skutky a psát nám o nich. Žákovský parlament potom vytvořil velký plakát. Na něm je velký hastag  jsem laskavec a vaše dobré skutky. Určitě víte, že tento plakát se nachází ve vestibulu školy. Naše laskavosti jsme přihlásili na webových stránkách www.laskavost.cz do soutěže a stalo se něco neuvěřitelného! Naši školu vylosovali jako jednu z 267 dalších týmů. Věřil bys tomu? A co jsme vyhráli? Tak to je ještě více neuvěřitelné – osobní setkání s Tomášem Klusem a jeho ženou Tamarou. Opravdu! Byl to šok, ale moc příjemný. Strašně jsme se těšili. Jenže, co se nestalo… Po světě se rozšířil koronavirus, školy se zavřely a my jsme společné setkání museli doložit na neurčito. Těšili jsme se na podzim a už je to tu zase. Ale tentokrát přišlo velké překvapení. Jaké? Podívej se sám:

překvapení

Není to krásné?! My, Žirafáci, jsme byli úplně nadšení a dojatí. A také nás to utvrdilo v tom, že dělat dobré skutky se vyplatí. A proto se přidej i letos k nám laskavcům a dělej doma, ve svém okolí nějakou malou laskavost. Vyfoť se u toho a fotografii nám pošli. A kdo ví, třeba se opět stane něco neuvěřitelného.

Váš žákovský parlament

 

říjen 10-25

Evropský týden programování

Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Letos připadl na období 10. – 25. 10. 2020. Během dvou týdnů si velká skupina žáků 8. ročníku v předmětu Digitální technologie vyzkoušela základy programování pomocí výukového programu  CodeMonkey.  Prostřednictvím hravých kurzů se zde učili kódovat ve skutečných programovacích jazycích.

Nejdále v kurzu postoupili Tomáš Jelínek, Filip Klimek, Filip Kníže a Petr Šujan (30 b.), dále Martin Binder a Lukáš Machala (29 b.). Více než povinných 15 bodů ještě získali: Míša Blatecká (25 b.), Júlia Červená (24 b.), Petr Višvader (22 b.), Robert Špička, Anna Vítková, a Bára Benešová (20 b.).

Věříme, že (nejen) tato forma seznámení se s problematikou programování a digitálních technologií může být možná začátkem jejich dalšího zdokonalování se v oblasti IT.

 

Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Od začátku tohoto školního roku měli žáci 8. a 9. ročníku možnost setkávat se jednou týdně v hodinách anglického jazyka s naším novým školním jazykovým aistentem. Je jím Matthew Dallesandro, který pochází z USA a již řadu let působí v České republice jako učitel angličtiny.  Největším přínosem jeho působení na naší škole je rozvíjení konverzačních schopností našich žáků v cizím jazyce. Aktivity jsou zaměřeny na základní konverzační témata (Family, Town, School). navíc se žáci dozvěděli řadu zajímavostí o Matthewově rodném městě New Yorku. V současné době tyto hodiny pokračují distanční formou prostřednictvím aplikace zoom.

říjen 8

Den přírodních věd

Dne 8.10.2020 se konala soutěž Den přírodních věd. Tentokrát netradičně. Místo návštěvy brněnské ZOO soutěžící museli usednout k počítačům. Prošli si celkem 7 virtuálních stanovišť, na nichž se dovídali zábavnou formou rozličné informace z botaniky, zoologie, fyziky, chemie, ekologie a dalších vědních disciplín. Po shlédnutí příspěvku měli žáci vždy krátký čas na zodpovězení otázek a odeslání odpovědí.  

Z naší školy se zapojili žáci 8. ročníku – konkrétně za 8.A soutěžili Anika Alexová, Tomáš Jelínek a Matěj Skácel, za 8.B Monika Sobotíková, Adam Dlouhý a Robert Špička a za 8. C Adéla Brhelová, Natálie Poláková a Dominik Vodička. A dařilo se jim náramně. Žáci 8.A v soutěži zvítězili! 8.C se umístila na pěkném 4. místě a 8.B skončila 23.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích. Do fotogalerie jsme umístili několik snímků ze soutěže.

Prvňáčci na stromě

Co se stane, když veverka zapomene na ukrytý oříšek? Jaká zvířátka žijí na stromě? Co všechno se musí stát, aby vyrostl dub? Jak vypadají veverčí závody? Kde se u naší školy ukrývají pidimužíci? Kdo musel zachránit veverku, která se bála výšek?  Na všechny tyto otázky by vám dokázali odpovědět naši prvňáčci. Ti se totiž se svými třídními učitelkami a školní psycholožkou vydali za dobrodružstvím do lanového centra Proud na adaptační kurz s příznačným názvem Na stromě. 

Během dvou společných dní jsme se seznamovali nejen s úkoly, které si pro nás veverka připravila, ale také mezi sebou navzájem. Vyzkoušeli jsme si, jak je důležité spolupracovat a navzájem si pomáhat. Díky sdílení našich zážitků jsme vytvořili obraz, který dětem zůstane jako vzpomínka na jejich první společné strávené chvíle. 

 

září 24

Evropský školský sportovní den

Evropského školského sportovního dne se ročně účastní zhruba devět tisíc škol po celé Evropě. Letos jeho součástí byla i naše škola. Konkrétně se zapojilo 7. oddělení školní družiny paní vychovatelky Ballové ve spolupráci se studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Děti se proměnily v šimpanze a orangutany a zaskotačily si na překážkové dráze. (viz fotografie)
 
Na facebookových stránkách probíhá v rámci tohoto dne soutěž o basketbalový koš se stojanem pro školu v hodnotě 2 399 Kč. Děti můžete podpořit svým „to se mi líbí“ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/photo?fbid=3931648046851775&set=p.3931648046851775 
 
Děkujeme!  p. vych. Ballová se 7. oddělením ŠD 
 
září 4-5

Naši žáci na Festivalu vědy

 

Ve dnech 4. – 5.září proběhla tradiční vědecko-populární akce Festival vědy. Kromě vysokých škol, Akademie věd, hvězdárny, VIDy, muzeií a dalších vzdělávacích institucí na festivalu vědy vystoupila i naše základní škola se 2 expozicemi:

První  skupina našich žáků prezentovala několik úkolů s Lego roboty, které naše škola získala v loňském roce díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. K vidění byli roboti fungující jako automatická závora, adaptivní tempomat, parkovací automat nebo inteligentní robot jezdící po čáře. Programy pro roboty navrhovali a následně na Festivalu vědy prezentovali sami žáci, jak zachycují naše fotografie.

V expozici I cement může být nádherný se účastníci festivalu seznámili s tím, co je to krasohled a jaká je jeho historie. Byly představeny ukázky velkých krasohledů s různými zrcadlovými sestavami a korálky i krasohledy netradiční se slinkem, (což je polotovar pro výrobu cementu).,  polarizační krasohledy s krystaly vinanu sodno-draselného. Nechyběl ani oktoskop, krasohled, který má místo drobných tělísek skleněnou kulovou čočku. Expozice byla doplněna tvořivou dílnou, kde si návštěvníci vyráběli netradiční lichoběžníkové krasohledy s obrázky.

Obě naše expozice se těšily velkému ohlasu u návštěvníků Festivalu.

Roboti na ZŠ Novolíšeňská

Již několik let rozšiřují nabídku volnočasových aktivit nabízených žákům na ZŠ Novolíšeňská kroužky zaměřené na sestavování a programování jednoduchých robotů. Každoročně mají naši žáci možnost  seznámit se s robotikou ve stejnojmenném kroužku pod vedením vyučujících z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve školním roce 2019/2020 navázali naši vyučující ICT (Informační a komunikační technologie) další spolupráci s Pedagogickou fakultou při ověřování připravované učebnice Lego robotiky.

Všechny funkce, které jsme s využitím učebnice naše roboty postupně naučili, jsme předvedli veřejnosti na akci Festival vědy, které se naše škola zúčastlaí a která se konala ve dnech 4. a 5. 9. 2020 na dopravním hřišti na Riviéře v Brně.

 

srpen 17-21

Příměstský tábor PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA

Ve dnech  17. –  21 .8. 2020 ZŠ Novolíšeňská  pořádá 2. ročník příměstského tábora  PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA pro své žáčky 2. - 4. ročníku.

červen 7

Biologická olympiáda

V neděli 7.6. 2020 proběhlo celostátní kolo biologické olympiády. Vzhledem k mimořádné situaci byla přeskočena kola okresní a krajská a žáci, kteří zvítězili ve školních kolech, změřili své znalosti prostřednictvím jednotného on-line testu. Přihlásilo se celkem přes tisíc žáků základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR.            

Naši školu reprezentovali tito žáci – v kategorii D Adam Dlouhý ze 7.B, v kategorii C – Mikuláš Marek z 8.D. Obzvláště Mikymu se vedlo velmi dobře – obsadil celkové 137. místo, ale mezi žáky z Brna se umístil na vynikajícím 6. místě. Oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy v biologické olympiádě a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.