Náš projekt Let the Cultures Flow

 

       Na konci minulého školního roku si naše škola podala žádost o zapojení do projektu Let the cultures flow v rámci programu Comenius - Partnerství škol. Na základě schvalovacího řízení na Národních agenturách v jednotlivých zemích jsou našimi partnerskými školami

  • Zafer Ilkogretim Okulu (Turecko)
  • Miejskie Gimnazjum nr. 1 im. Jana Pawla II w Knurowie (Polsko) a 
  • Istituo d´Istruzione Secondaria Superiore „E. Giannelli“ (Itálie).

Nyní ještě čekáme, zda byla schválena škola 74 Sredno Obščoobpazovatelno Učilišče „Goce Delčev“ (Bulharsko).

Dne 10.října jsme byli informováni naší Národní agenturou, že bulharské škole byla také schválena žádost, takže je naší partnerskou školou!!

     

Náš projekt je schválen na období od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014. Cílová skupina žáků je ve věku 12 - 15 let, ale v rámci jednotlivých aktivit projektu se mohou zapojit i mladší žáci.

 

          V rámci našeho projektu se žáci seznámí s historií, lidovými tradicemi a kulturou v zemích partnerských škol, získají širší povědomí o životě v různých zemích Evropy, rozšíří si komunikační schopnosti v cizím jazyce (v angličtině), zdokonalí se v práci s IC technologiemi a v neposlední řadě poznají lépe i svou zemi, své město a jeho kulturní tradice, aby je pak mohli představit žákům z partnerských škol nejen při virtuální komunikaci, ale i při jejich výjezdu do České republiky.

            Hlavním koordinátorem projektu je partnerská škola v Turecku. V každé partnerské škole je vytvořen projektový tým z řad žáků a učitelů, který bude po celou dobu trvání projektu dohlížet na průběh práce na projektu a plnění zadaných úkolů, setkávat se na schůzkách s projektovými týmy z ostatních škol a kontrolovat, zda práce na projektu probíhá tak, jak má.

Náš projektový tým:

RNDr. Josef Novák - ředitel školy
Mgr. Alena Mahrová - koordinátorka projektu
Mgr. Iva Všetičková - učitelka AJ
Marie Kolaříková - ekonomka školy
 
Tereza Minaříková, 7. A
Karolína Fadrná, 7. A
Nela Zycháčková, 7. A
Michaela Koubková, 7. A
Lenka Skopalová, 9. B
Kristýna Pánková, 9. B
Elena Zedková, 9. B
Renata Dreslerová, 9. B
Adéla Krejčí, 6. C
Ivana Poláková, 6. C
 

Aktivity našeho projektu jsou financovány Evropskou unií v rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.