Harmonogram úkolů březen 2013

10. Návštěva místních muzeí, galerií a kulturních památek
      Naši žáci navštěvují brněnská muzea a galerie po celý rok v rámci výuky. Památky, do kterých se ještě nikdy nepodívali, plánujeme navštívit během setkání partnerských škol v Brně (např. Hrobku Kapucínů apod.)
      Podle harmonogramu úkolů by každá partnerská škola měla zaznamenat, co nového se její žáci dozvěděli o lidových tradicích a kultuře a představit místní lidové kroje žákům z partnerských škol zasláním zprávy a fotografií na společné webové stránky. Na setkání v Turecku jsme se dohodli, že záživnější bude, když na setkání v každé zemi připraví příslušná škola mimo jiné vystoupení místního lidového souboru, během kterého si žáci z partnerských škol lidové kroje prohlédnou živě. O lidových tradicích, zvycích, kultuře a historii se dozvědí z vystoupení zvláštního hosta - pamětníka.
 
Příprava na výjezd do České republiky
     Vzhledem k tomu, že  počasí je stále velmi studené a jaro ne a ne přijít, po dohodě s koordinátory partnerských škol přesouváme výjezd do České republiky na květen.
       Na programu pracujeme už teď. Setkání v Brně se uskuteční druhý týden v květnu, kdy ve středu bude státní svátek a proto bychom rádi uskutečnili celodenní výlet, na němž bychom ukázali našim hostům zajímavá místa naší země. Pojedeme buď do Prahy nebo do Lednice. Do Prahy se jezdí nejčastěji a každý naše hlavní město zná... asi pojedeme do Lednice. :-)