Informace o projektu

  • V rámci školní družiny se přihlášení žáci věnují 1x týdně pohybovým aktivitám. Pokud není kapacita naplněna družinovými dětmi, lze přihlásit i děti, které nenavštěvují školní družinu.
  • Projekt je určen žákům 1. - 5. ročníku ZŠ (cvičit mohou max. 3 skupiny za školu).
  • Pro pohybové aktivity vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení probíhá v době provozu školní družiny.
  • Škola zajistí vedení hodin prostřednictvím aprobovaných učitelů TV, případně trenérů s minimální licencí "B" nebo vychovatelek školní družiny, které byly proškoleny či školení absolvují během školního roku.
  • Škola zajistí vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci programu.
  • Škola vyhodnotí průběh a  výsledky programu.
  • Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků odpovídá škola.