Hodina pohybu navíc

 

Projekt probíhal ve školní družině ve třech odděleních – jedno oddělení pro 1. ročník, jedno oddělení pro 2. ročník a jedno oddělení pro 3. ročník.
Každý žák z ročníku, kterého se program týká a který se do něj přihlásí, absolvuje pohybové aktivity jednou za týden. Pro pohybové aktivity je vyčleněno 45 minut. Během školního roku se prostřídá 6 sportů ve shodných intervalech.
Škola zajistila vhodná sportoviště a vybavení pro celoroční realizaci projektu (tělocvična, venkovní hřiště).


HPN pokračovala i ve školním roce 2017/18 - zpočátku pod MŠMT, poté pod AŠSK