Zpravodaj z Brna

 

   Ve dnech 6.-11. května tohoto roku probíhá v Brně - Líšni setkání pěti evropských škol z Polska, Bulharska, Turecka, Itálie a České republiky, které spolupracují na společném projektu „Let the cultures flow“.
 
Pondělí 6. 5. 2013
     Naši hosté, 10 učitelů a 18 studentů, přijeli v pondělí v odpoledních hodinách, studenti se ubytovali v hostitelských rodinách a učitelé v místním hotelu.
 
Úterý 7. 5. 2013
      V úterý jsme je oficiálně přivítali v naší škole. Po zahajovacím proslovu pana ředitele RNDr. Josefa Nováka následovalo taneční a pěvecké vystoupení dětského souboru Líšňáček. Poté jednotlivé týmy představily své školy a země powerpointovými prezentacemi ve sborovně školy. Na slavnostní oběd jsme šli do restaurace Potrefená husa, kam nás pozval a naše hosty a nás osobně přivítal pan starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan. Podávala se pečená kachna se zelím a bramborovým a houskovým knedlíkem. Tradiční české jídlo chutnalo všem bez ohledu na to, z jaké země přijeli. Po obědě jsme se vydali na procházku Líšní, navštívili jsme kapličku a poněvadž se trochu rozpršelo, byli jsme rádi, když jsme se dostali na zámek Belcredi. Zde na nás opět čekal pan starosta Štefan, přivítal nás na zámku a zahájil kulturní program, v jehož úvodu vystoupily děti ze 4.A z naší školy s p. uč. Mgr. Marií Šťastnou a zazpívaly několik lidových písniček za hudebního doprovodu p. uč. PaedDr. Hany Katolické. Paní Karla Krejčí nás seznámila s historií Líšně a své vyprávění doprovodila fotografiemi. Pak následovalo hudební a taneční vystoupení folklórního souboru Líšňáci. Na závěr programu jsme si mohli také prohlédnout soukromou zámeckou kapli rodiny Belcredi a občerstvit se na rautu. Rádi bychom tímto poděkovali panu starostovi Štefanovi za spolupráci, za dárky pro naše hosty a hlavně že si celý odpolední program vzal na starost a připravil tak pro ně nezapomenutelný zážitek.
 
Středa 8. 5. 2013
Ve středu jsme se, našich 28 hostů a 17 dětí a učitelek z Novolíšeňské, vydali na výlet do Lednice, nazývanou také Perlou Jižní Moravy. Po příjezdu jsme byli přivítáni panem starostou RNDr. Liborem Kabátem, který nás přivítal v Lednici a předal našim hostům drobné dárky. Pak jsme se vydali na prohlídku lednického zámku, zavítali jsme do zimní zahrady a svezli se loďkami k Minaretu, na nějž se těšili zvláště naši hosté z turecké školy. Výhled z Minaretu byl fantastický, měli jsme krásné počasí a dohlédli jsme až do Rakouska a na Slovensko. Také procházka zpátky od Minaretu zpět k zámku nám uběhla rychle, všichni byli zaměstnání fotografováním, tak ani nevnímali únavu. Na oběd jsme zašli do místní restaurace, podávalo se další typické české jídlo a opět všem velmi chutnalo. Po obědě jsme si dali krátké volno a pak už jsme jeli zpět do Brna. Jsme velmi rádi, že se všem výlet do Lednice líbil a že jsme mohli zvláště našim hostům ukázat, že kromě Prahy máme v naší zemi i další zajímavá a nádherná místa. Jsme velmi vděční za spolupráci s panem starostou Kabátem z Obecním úřadem Lednice, paní Ivanou Holáskovou, kastelánkou Státního zámku Lednice a panem Jaroslavem Martínkem, majitelem společnosti 1. plavební s.r.o. Lednice, kteří nám poskytli volné vstupenky do navštívených památek a na jízdu loďkami.
 
Čtvrtek 9. 5. 2013
     Ve čtvrtek se naši hosté sešli ve škole již brzy ráno, protože od 8,00 hodin byl pro ně připraven Fyzikální cirkus pod vedením p. učitelek RNDr. Věry Bdinkové a Ing. Věry Fabíkové a vybraných žáků z 9.A a 7.A tříd. Někteří ze zahraničních studentů říkali, že si části vystoupení natáčeli a budou je chtít vyzkoušet v hodinách fyziky ve svých školách. Snad budou úspěšní! Po krátké pauze následovala Kosmická hra, v níž soutěžily čtyřčlenné týmy složené ze dvou zahraničních studentů a dvou žáků a žákyň naší školy. Mezitím se ředitelé, koordinátorky a učitelky sešli ve sborovně na poradě. Probíralo se dosavadní plnění jednotlivých úkolů projektu, diskutovalo se o dalších úkolem a určil se termín dalšího výjezdu, který se uskuteční v říjnu tohoto roku v polském Knurówě. Pak naši hosté s našimi učitelkami a dětmi odešli na oběd do školní jídelny. Po obědě bylo pro všechny připraveno překvapení v prostorách před ředitelnou - vystoupení Michaela Jacksona alias Pavla Janáka, nejlepšího imitátora Jacksona nejen v České republice, ale i v Evropě. Po jeho tanečním vystoupení, které sklidilo bouřlivé ovace, měli všichni možnost se s Michaelem Jacksonem vyfotografovat nebo požádat o fotografii s podpisem. Pak jsme se vydali na vycházku do centra Brna. Ukázali jsme našim hostům nejznámější památky, protože mnozí naši ubytovávající brali své kamarády a kamarádky do města každý den, takže už toho spoustu viděli. Vydali jsme se přes Denisovy sady k Petrovu, podívali jsme se na Špilberk, a přes Starou Radnici a Zelný trh jsme šli do Kapucínské hrobky. Naši hosté totiž nevěřili, že mumie nejsou jen v Egyptě, ale i u nás. Pak následoval rozchod a studenti si užili svůj vlastní program ve městě.
 
Pátek 10. 5. 2013
     V pátek ráno si naši i zahraniční studenti poměřili síly v míčových hrách a ve volejbalovém zápase, který zorganizovala p. uč. Mgr. Pavla Kočvarová. Učitelé si mezitím prohlédli naši školu a navštívili několik vyučovacích hodin. Po obědě, který byl opět jako včera ve školní jídelně, jsme se všichni odebrali do sálu Kotlanka líšeňského Kulturního centra, kde probíhalo plnění jednoho z úkolů našeho projektu - natáčení lidových písniček pro společné CD. Natáčení nebylo snadné, natáčelo se deset písniček, z toho pět písniček zpívali vždy studenti z dané školy a dalších pět písniček zpívali všichni dohromady. Nebylo bohužel moc času na přípravu předtím, takže se všichni museli naučit texty písniček nebo zaranžovat své písničky tak, aby je mohli zazpívat i ostatní. Zpívat v turečtině nebo italštině není jen tak, ale zvládli jsme to, užili jsme si spoustu legrace a těšíme se na CD! Na závěr odpoledne za námi do „studia“ přijel i pan ředitel Novák, aby se s našimi hosty rozloučil a předal vyučujícím a studentům dárky na památku a certifikáty o účasti na setkání.
 
Sobota 11. 5. 2013
     Naši hosté odjeli v sobotu ráno, děkujeme všem našim žákům a žačkám a jejich rodičům, kteří se s nimi přišli rozloučit a při odjezdu první skupiny (italská a turecká škola) je i odvezli na autobusové nádraží Zvonařka. Zvláštní dík patří manželům Pánkovým - pan Pánek s námi odvezl do centra i studenty a učitelky z Polska a Bulharska.
 
      Po celou sobotu se na Facebooku objevovaly příspěvky, jak moc našim chlapcům a děvčatům jejich kamarádi chybí, ale věřme, že to není jejich poslední setkání, protože jsou před námi ještě tři výjezdy a pokud jsou jejich přátelství opravdová, tak vydrží!! Každopádně díky našemu projektu Comenius prožili všichni nezapomenutelný týden a získali cenné zkušenosti a doufejme i dlouhotrvající mezinárodní přátelství.
 
Tento projekt se uskutečňuje v rámci projektu mezinárodní spolupráce škol Comenius a je finančně podporován Evropskou unií v Programu celoživotního vzdělávání.
 
Autorka článku: Mgr. Alena Mahrová, uč. AJ a koordinátorka projektu