Naše asistentka - první měsíc pobytu

Od poloviny září se slečna Kübra Kirac pohybovala v hodinách anglického jazyka své mentorky a p. uč. Mgr. Aleny Mahrové, aby získala povědomí a představu o vzdělávacím systému v české škole, školním režimu a organizaci výuky a učivu, které se vyučuje v hodinách angličtiny. Také se seznamovala s digitální technikou a dalšími IC technologiemi, používanými v naší škole. Kromě náslechů v hodinách se zapojovala do výuky drobnými úkoly, které se žáky plnila, a podle svých vypracovaných plánů  odučila i delší části dané vyučovací hodiny. Po každé takové výuce probrala s vyučující klady i nedostatky ve své výuce, protože na naší škole nepracuje jako rodilá mluvčí, ale jako zahraniční studentka na praxi, jejímž cílem je zdokonalit své učitelské schopnosti a dovednosti potřebné pro svou vlastní budoucí učitelskou praxi. Bonusem pro naši školu a naše žáky je, že jsme získali učitelku-cizinku, se kterou děti jinak než anglicky mluvit nemohou, a tím jsou více motivovány ke studiu cizího, anglického, jazyka.

Mezi dětmi je slečna Kirac velmi oblíbená, stala se běžnou součástí jejich každodenní výuky angličtiny, je dětmi často oslovována na chodbách a děti se po ní ptají, pokud nepřijde do jejich hodiny, protože je zrovna v hodině jiné skupiny. Také se nám podařilo překonat počáteční potíže s porozuměním, kdy díky tomu, že pochází z Turecka a má tudíž odlišnou výslovnost než naše české učitelky, měly děti zpočátku trochu problémy jí porozumět, nicméně velmi brzy pochopily, že stačí dávat pozor a pozorně poslouchat a tyto potíže okamžitě zmizí.

Od 24. září slečna Kirac také vede hodiny turečtiny, které se konají každé úterý od 13,45 do 14,15 hod. pro zájemce z řad žáků. Její hodiny navštěvuje dvanáct děvčat a chlapců a po třech lekcích si už určitě uvědomují, že naučit se anglicky je naprostá legrace proti tomu, jak se naučit turecky a správně napodobit výslovnost tureckých slov. Je ale nutné dodat, že někteří mluví vcelku plynule, ikdyž toho ještě moc říct neumí :-)

Od 3. října 2013 dochází slečna Kirac do výuky p. uč. Mgr. Ivy Všetičkové-Klusákové, kde se také zapojuje do výuky. Ve skupinách p. uč. Klusákové bude do konce října a od začátku listopadu se přidá k p. uč. Mgr. Veronice Staňové.