Projekt ESF Brno ještě nebylo, ale Líšeň už tu byla

V rámci projektu ESF jsme získali finanční prostředky na další vybavení naší školy a na školení vyučujících. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu České republiky. Všechny části projektu jsme shrnuli pod názvem  "Brno ještě nebylo, ale Líšeň už tu byla". Všechny výstupy projektu (prezentace, články, soubory fotografií, filmy) byly publikovány na DVD a veřejnost s nimi byla seznámena na závěrečné konferenci, která proběhla na naší škole ve dnech 24. a 25.6.2008. Můžete se podívat na fotogalerii.

Průběh práce na projektu ilustrují následující dokumenty:
 

Přírodopis

Občanská výchova

Informační a komunikační technologie

Fyzika

Matematika

Anglický jazyk

Physics