Výuka angličtiny od 1. ročníku

 

Náplň projektu:

  • jazyková příprava v MŠ poslední rok před zápisem do školy - jedna hodina týdně
  • kontinuální přechod dětí z MŠ na ZŠ, jazykové schopnosti pro případně další zájemce ověřuje základní škola před nástupem do první třídy
  • anglický jazyk zařazen v 1. a 2. ročníku ZŠ jako povinný předmět dvě hodiny týdně.
  • třída se  dělí na jazyk na dvě skupiny – maximálně 12 dětí ve skupině.

Je pro nás velmi důležité,aby děti měly od začátku k angličtině pozitivní vztah, který jim pomůže snáze se vyrovnat s těžkostmi, které je na cestě k jejímu osvojení čekají. Učení se cizímu jazyku je běh na dlouhou trať a s kladným přístupem budou děti motivovány ve svém snažení vytrvat a dosáhnout v budoucnu vysoké úrovně.

Proto je v první třídě angličtina vyučována hravou formou. Je zaměřena hlavně na slovní zásobu a poslech, na který děti v hodinách angličtiny reagují například dramatizací příběhů, zpíváním pohybových písniček, spojováním obrázků a podobnými aktivitami, které jsou pro ně v tomto věku vhodné.