Harmonogram úkolů září - říjen 2012

1. sestavení projektového týmu z řad učitelů a žáků - září 2012
splněno. Složení našeho projektového týmu - viz. "Náš projekt Let the cultures flow"
 
2. výměna emailů a powerpointových prezentací mezi žáky partnerských škol, setkávání na skype - září 2012
          Píšeme seznamovací dopisy, které budou poštou zaslány tento týden (tj. ve čtvrtek 18.10.) na školy v Turecku a v Itálii. Do dopisování se zapojili žáci z 6.C, 7.A, 8.B a 9.B a žáci z kroužku Anglické konverzace. Dopisování je dobrovolné. Dopisy pošleme převážně do Turecka, několik do Itálie a do Bulharska, podle přání.
 
           V úterý 2. října jsme se setkali (projektový tým + žáci z kroužku Anglické konverzace) na Skype s projektovým týmem z Turecka. Po překonání počátečních potížích s internetovým připojením jsme se navzájem seznámili, děti se také zeptali na několik informací o turecké škole. Dohodli jsme se na "sladění rozvrhů" a nalezení vyučovací hodiny, kdy by se mohly některé naše třídy setkávat s tureckými třídami a procvičovat konverzaci na téma, o které by se žáci zajímali.
 
      Pracujeme na powerpointových prezentacích. Na setkání na Skype jsme se s tureckým projektovým týmem (Turecko je hlavní koordinátor projektu) dohodli, že prezentace nebudeme posílat na partnerské školy emailem, ale naše žákyně, které se zúčastní výjezdu do Turecka, s nimi žáky z partnerských škol seznámí (žáci z každé partnerské školy budou prezentovat o své škole a své zemi).
            Témata prezentací jsou tři:
1. Naše škola - žáci z kroužku Anglická konverzace
2. Naše město - připravují žáci z kroužku Anglická konverzace + třída 7. A
3. Vzdělávací systém v České republice - připravují žáci z 9. B
 
Na tvorbě prezentací se budou podílet také třídy 2. stupně v předmětu zeměpis.
 
3. Webové stránky projektu, blog - říjen 2012
       Tento úkol jsme zatím odsunuli, webové stránky projektu se budou řešit na workshopu koordinátorů. Je nutné vybrat vhodný IC nástroj, který by splňoval požadavky, které na webové stránky máme. Za naši školu jsme partnerským týmům navrhli nástroj Twinspace, což je virtuální prostor na stránkách etwinning.cz, je určen výhradně pro školní projekty a je maximálně zabezpečen.
 
4. Tvorba oficiálního loga projektu - říjen 2012
              Návrh loga pro náš projekt je realizován v hodinách ICT na 2. stupni pod vedením p. uč. Věry Fabíkové. Projektový tým vybere nejpodařenější návrh loga, který pak naše výprava poveze do Turecka, tak učiní každá partnerská škola. V Turecku budeme vybírat z pěti návrhů a vítězné logo bude uváděno na všech materiálech a webových stránkách našeho projektu.