Zapojení žáků do projektu

Žáci naší školy se díky dotaci Evropské unie v rámci projektu Učíme se e-learningem dočkali další modernizace učeben na 2. stupni školy. Z projektu byly např. pořízeny tři interaktivní tabule s příslušenstvím, kvalitní softwarové vybavení do učebny ICT (program pro střih videa, Adobe E-learning Suite atd.) a notebooky pro učitele zapojené do projektu.

V rámci hodin přírodopisu, matematiky, fyziky a chemie začali učitelé od letošního února využívat prezentační a interaktivní materiály, které vytvářejí ve spolupráci s vyučujícími ICT v rámci výše zmíněného projektu. Kliknutím na náhled obrázku či interaktivní tlačítko si tak žáci mohou přímo na tabuli prohlížet obrázky probíraných živočichů, zahrát si poznávací pexeso nebo některou z dalších výukových her, přesunout se do modelu jaderné elektrárny nebo si ze základních  částic sestavit model atomu. Věříme, že tento způsob práce se projeví větší motivací ke zvládnutí probírané látky a mnohonásobně tak budou splaceny náklady na pořízení tohoto nového vybavení.