Projekt eTwinning

Učíme se matematiku

      V pořadí druhá videokonference našich žáků z 5.AB a francouzských žáků z CM1 třídy se uskutečnila 18. května 2010. Protože vzájemné seznámení už proběhlo v březnu, tentokrát jsme se věnovali matematice. Na úvod jsme se ale ještě navzájem informovali o nových tématech pro články, které píšeme do našeho společného e-časopisu (http://magazinefactory.edu.fi/magazines/teenagers)

      Po předchozí přípravě a spolupráci s p. učitelkou z francouzské školy měly obě skupiny dětí stejné pracovní listy s matematickými příklady. Hlavním cílem nebylo probírání učiva, zaměřili jsme se na snadné početní příklady, které ale děti počítaly nahlas a pouze v angličtině. On i takový příklad "25 + 73 = ... ", když jej žák musí přečíst anglicky a říct anglicky také výsledek, umí potrápit.

      Dále následovaly jednoduché slovní úlohy, které nebyly náročné na výpočet, ale na pochopení smyslu anglického zadání. I s těmito úkoly si žáci poměrně dobře poradili.

       Na konci hodiny jsme si společně zahráli "Miming game", hru, při níž si děti vylosují lísteček s aktivitou, kterou mají předvést, a ostatní musí hádat, cože to předvádí. Hra je zaměřená na procvičování přítomného průběhového času, čímž jsme od matematiky trochu odbočili. Vždy předvádí žák z jedné skupiny a hádá druhá skupina. Do hry se zapojily i obě paní učitelky, takže videokonference byla zakončena opravdu vesele.

      Všichni se těšíme na další setkání.

Videokonference dětí z 5.AB a CM1 z Francie

      Velké přípravy a trochu nervozity předcházely prvnímu setkání našich žáků z 5.AB a francouzské třídy CM1, které se uskutečnilo 16. března 2010. Obě skupiny dětí se na setkání velmi těšily.

      Hlavním tématem, jak to při první videokonferenci obvykle bývá, bylo vzájemné představování. Ještě před začátkem vyučovací hodiny, v níž se videokonference uskutečnila, bylo slyšet z chodby před učebnou drilování a opakování slovíček a vět. Zvláště naše děti se při videokonferenci musí spolehnout jen sami na sebe, nemohou očekávat pomoc od učitelky.

      Našim prvním "dobrovolníkem" byl Jakub, který mj. sdělil, že má tento den také narozeniny. Mezi francouzskými dětmi to zašumělo, o něčem se francouzsky domlouvaly, a náhle začaly zpívat anglicky písničku "Happy birthday". Takové překvapení jsme ani Jakub, ani my ostatní nečekali.

      Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a bylo škoda, když zazvonil školní zvonek a my se museli rozloučit.

Hrajeme loto po Skypu

Mezinárodní soutěž v lottu se uskutečnila ve čtvrtek 11. března během dalšího setkání děvčat z kroužku Anglické konverzace a dětí ze základní školy Michelle Maurette z Francie na videokonferenci na Skype.

Pro toto setkání navrhly francouzské děti, že bychom si mohli zahrát loto a poslali nám poštou hrací karty s čísly. Rozdali jsme si karty a protože Francouzi byli také vybaveni mašinkou na losování, bylo losování čísel na nich. Pravidlem bylo, že kdo první bude mít plný řádek v tabulce, vykřikne „Bingo!“ (my) nebo „Quine!“ (Francouzi)

Nejdřív se usmálo štěstí na chlapce z Francie, v druhém kole skórovala naše dvě děvčata. Celkový stav hry byl tedy 1:1 (ČR:Francie).

Hra byla velmi napínavá, takže jsme od 14 hodin hráli až do 15,30 hodin. Všichni jsme se velmi dobře bavili a těšíme se zase na příští setkání.

Fotografie ze hry si můžete prohlédnout zde.

Druhé setkání na videokonferenci

Ve čtvrtek 4. února 2010 se uskutečnilo druhé setkání mezi děvčaty z kroužku Anglické konverzace a dětmi z Francie. Hlavním tématem byly vánoční tradice v naší zemi.

Naše děvčata popisovala české vánoční tradice a zvyky a francouzské děti se nám ještě představovaly, protože ne všechny se stačily představit na minulém setkání. Naše děvčata byla v pohodě, protože očekávala, že když se představila minule, tak třeba nebudou muset tentokrát mluvit vůbec. Možná se to nezdá, ale mluvit "živě" a reagovat na případné otázky může být někdy docela problém. Francouzi se na nás ale připravili a překvapili nás v okamžiku, kdy začali před kameru volat jednotlivá děvčata: "Chtěl(a) bych mluvit s...."  - bylo velmi zajímavé sledovat takovou živou konverzaci. Ony to ale zvládaly velmi dobře a naopak si vyvolávaly své protějšky, kterým na Vánoce posílaly přáníčka, a kladly jim otázky.

Celou tuto naši konverzaci sledovaly učitelky a děti z pařížské základní školy, které přijely do Caux et Sauzens na prázdniny - podle emailu, který jsme z Francie dostali, byly velmi překvapené a velmi to na ně zapůsobilo. Měly s sebou fotografie zajímavých míst a památek Paříze - ukazovaly nám je na kameru a my jsme hádali, co že to je. Děti z "naší základky" měly připravenou mapu Francie a ukázaly nám, kde leží Paříž, kde leží jejich město (na jihu u hranic se Španělskem), kam jezdí na dovolenou v zimě (do Pyrenejí lyžovat) a kam v létě (koupat se ke Středozemnímu moři).

Naše spolupráce (e-časopis, videokonference) má velmi kladný ohlas i mezi francouzskými rodiči, kteří pravidelně sledují články v e-časopise a probírají naše aktivity s p. uč. Genevieve Raboul. Její kolegyně, která má na starosti sekci pro výuku cizích jazyků, ji také požádala, zda by si mohla natočit z naší příští videokonference video, které by představila 24. března na setkání učitelů jejich regionu.

Příští videokonferenci plánujeme na druhý týden v březnu, tentýž týden by se měly poprvé setkat také děti ze skupiny CM1 a naši páťáci.

Fotografie z našeho setkání můžete nalézt ve složce "fotogalerie".
 

Registrujeme elektronický časopis

Na začátku ledna 2010 nám přišlo potvrzení o registraci našeho společného elektronického časopisu.

Časopis jsme registrovali na portále MagazineFactory, který vytvořila Národní rada pro vzdělávání ve Finsku a jenž byl několikrát oceněn jako nejlepší mediální vzdělávací nástroj. Licenci zakoupil také e-Twinning, program Evropské unie pro rozvoj spolupráce a projektů evropských škol. Bohužel tento výborný nástroj pro tvorbu školních elektronických časopisů není příliš rozšířen, o čem svědčí i fakt, že náš časopis je jediný registrovaný v České republice.

Náš e-časopis se jmenuje "Teenagers". Šéfredaktorky jsou za francouzskou školu p. uč. Genevieve Raboul a za naši školu p. uč. Alena Mahrová. Děti jsou zaregistrovány jako žurnalisté, každý má své přístupové jméno a heslo, takže články mohou psát kdekoliv, kde mají přístup na internet. Přestože je časopis kompletně celý v angličtině, děti více méně nemají problém se v něm orientovat a psát své články. Když napíší článek, odešlou jej ke korektuře šéfredaktorce - ta jej buď opraví a zveřejní v časopise, nebo jej pošle žurnalistovi zpět k opravě a doplnění. Do článku je možné vkládat obrázky i krátká videa.

Nyní jsou zaregistrováni všichni chlapci a děvčata z francouzské třídy a naše děvčata z kroužku a skupina dětí z 5. třídy. V dosud publikovaných článcích se děti představují, dále jsme popisovali a srovnávali Vánoce u nás a ve Francii, a dalším tématem je "Naše škola". Články směřujeme k poznání a srovnávání života v obou zemích.

Časopis je veřejně přístupný, jak se nám naše novinářská práce daří, si můžete podívat na adrese:http://magazinefactory.edu.fi/magazines/teenagers/

Vánoční přání z Francie

Těsně před našimi vánočními prázdninami dorazila na naši školu obálka s vánočními přáníčky od našich kamarádů z Francie. Protože jsme si už před tím vyměnili seznamy dětí, byla přáníčka zaslána jmenovitě každé z děvčat z kroužku. V obálce jsme také dostali fotografii dětí ze skupiny CM2, s nimiž si naše děvčata dopisují.

Na oplátku jsme také zaslali vánoční přání do Francie, která, jak jsme dostali potvrzeno e-mailem, se také velmi líbila.

Naše první videokonference

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 se uskutečnilo naše první setkání děvčat z kroužku Anglické konverzace s dětmi z francouzské základní školy v Caux et Sauzens na videokonferenci.

Zpočátku jsme byli trochu nervozní, doufali jsme, že se hlavně podaří spojení, abychom se dobře viděli i slyšeli. Naše děvčata byla velmi dobře připravená a všichni jsme se na setkání velmi těšili.

Hlavním tématem bylo vzájemné představení, kdy jsme se střídali před kamerami a krátce o sobě pohovořili. Také jsme dětem z Francie ukázali na mapě, kde se nachází Česká republika a kde leží naše město Brno. Dohodli jsme se také na registraci našeho elektronického časopisu a na jeho názvu - Teenagers.

Rozloučili jsme se písničkami - francouzské děti si pro nás připravily písničku o přátelství ve francouzštině, my jsme jim ji na oplátku zazpívali německy a přidali jsme českou vánoční koledu.

Setkání bylo velmi příjemné a velmi motivující pro děti z obou zemí, které si tímto vyzkoušely své komunikační schopnosti v anglickém jazyce a také se přesvědčily o tom, jak je důležité se cizí jazyky učit.

Partnerská škola ve Francii

Na začátku prosince 2009 jsme navázali spolupráci se základní školou z městečka Caux et Sauzens na jihu Francie.

S dětmi z této školy si začala dopisovat děvčata z kroužku Anglické konverzace, který je na naší škole, ale protože dětí ve francouzské třídě je více než našich děvčat, začali jsme také jednat o spolupráci se skupinou dětí z naší 5. třídy. Děti ve francouzské škole jsou v malotřídce, učí se ve dvou skupinách, mladší jsou CM1 a starší CM2. Naše děvčata spolupracují s dětmi z CM2 skupiny, uvažujeme o spolupráci našich páťáků a dětí z CM1.

V rámci naší spolupráce bychom se chtěli setkávat na videokonferencích, na nichž by si děti procvičovaly své schopnosti komunikovat v cizím jazyce, a uvažujeme o založení společného elektronického časopisu, do něhož by děti psaly články v angličtině, jako další možnosti, jak prakticky cizí jazyk používat.