Projekt EU peníze školám - Modernizace školy

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách  byla do Operačního  programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová  oblast podpory,  která by měla přispět k masivní podpoře základních škol a k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory  je podpořit rozvoj  oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat:

I. čtenářská a informační gramotnost

II. cizí jazyky

III. využívání ICT

IV. matematika

V. přírodní vědy

VI. finanční gramotnost

VII. inkluzívní vzdělávání

Každé z témat I  – VII se zaměřuje především na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a na  další vzdělávání pedagogických pracovníků. Téma VII  – inkluzívní vzdělávání  – je navíc zaměřeno na  zapojení speciálního pedagoga, školního psychologa nebo asistenta pedagoga do procesu vzdělávání a vytváření primárně preventivního programu na základní škole.

Také ZŠ Novolíšeňská se zapojuje do projektu EU peníze školám od 20.10 2011.