Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách

Ve školním roce 2017/2018 statutární město Brno zahájilo realizaci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005647 „Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách“ v hodnotě téměř 6 000 000 Kč. Nositelem projektu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o investiční projekt, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu města. Do projektu je zapojeno 14 základních škol zřizovaných městem Brnem a jeho městskými částmi, které musely splnit podmínky bezbariérovosti stanovené v IROP. V rámci projektu město pořizuje 53 interaktivních tabulí, které jsou instalovány do odborných učeben zapojených škol. V zapojených školách jsou tabule umístěny do učeben přírodovědných předmětů, cizích jazyků, informatiky a na několika školách také do učeben polytechnické výuky.
 
V rámci projektu byly na naší škole interaktivními tabulemi s počítačem vybaveny učebny matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie a jazyková učebna.