Partnerská škola VUT

 

Předmětem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání s cílem zvýšit zájem žáků základní školy  o  obory s technickým a přírodovědným zaměřením. Spolupráce s VUT je zaměřena zejména na konkrétní aktivity seznamující s odbornou tématikou i výsledky činnosti dané fakulty VUT (přednášky s pokusy, semináře, návštěvy odborných pracovišť, laboratoří), nabídku účasti na vědeckotechnických akcích pořádaných partnerskou organizací (např. Vědohraní na ZŠ, Noc vědců na fakultách VUT,…), metodickou pomoc fakulty při rozvoji dané konkrétní odborné oblasti na ZŠ.

Spolupráce je realizována v ročních blocích zaměřených na spolupráci s konkrétní fakultou VUT. Ve školním roce 2015/2016 jí byla fakulta chemická, pro školní rok 2016/2017 fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, v dalším školním roce následovala fakulta strojní a ve školním roce 2018/2019 fakulta informačních technologií (FIT).

Spolupráce s FEKT VUT Brno

ZŠ Novolíšeňská v rámci podepsané dohody s VUT Brno postupně spolupracuje s jednotlivými fakultami. V září 2016 naši žáci vystoupili na Noci vědců – na fakultě chemické s expozicí „Hluk zabiják“ a na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií s expozicí „Hračky s energií“.

Začátek nového školního roku 2016/2017 byl také startem půlroční spolupráce s novou fakultou.  FEKT VUT pro nás připravila řadu zajímavých aktivit. Žáky všech tří osmých tříd v říjnu a listopadu čekal půldenní program s návštěvou herny Elektrikárium a speciální laboratoře. V herně se žáci seznámili s funkcí některých zajímavých elektrozařízení a mohli si také zahrát na speciální světelnou harfu nebo ohřát vodu „šlapáním na kole“. Po prohlídce speciální laboratoře a stručném a srozumitelném teoretickém úvodu si všichni žáci sestavili multivibrátor s LED diodou. Který se všem líbil. Přínosné bylo i seznámení se zajímavým vybavením laboratoře a přístroji, které ZŠ nemá.

FEKT pořádá každoročně soutěž ve zhotovení samohybného vozidla pro středoškoláky.  Tuto zajímavou aktivitu si vyzkoušeli i žáci 7. A. Byli opravdu nadšeni. To ukazuje i skutečnost, že zaměstnání trvalo o více jak hodinu déle, než bylo naplánováno. Pracovali v 6 pracovních skupinách a všem se podařilo podle metodického návodu vozítko sestavit, pod citlivým vedením lektora naprogramovat a uvést do pohybu.

Koncem listopadu a v prosinci proběhly přímo na škole 3 zajímavé přednášky – První pomoc prakticky, Světlo a Bezpečnost. Byly velmi zajímavě připravené a přednesené, doplněné prezentací i praktickými ukázkami. Zúčastnili se jich žáci všech sedmých a devátých tříd. Zájem ze strany žáků, dokladovala jejich pozornost po celou dobu přednášky, dotazy a zejména aktivní zapojení do praktických ukázek a pokusů. Nejvíce se líbila přednáška První pomoc prakticky

Naše spolupráce s „elektrofakultou“ však ještě nekončí. Zástupci fakulty nám přislíbili, že nám připraví i zajímavé ukázky na naši červnovou celoškolní akci, do které chceme letos zapojit i rodiče.

Spolupráce s FIT VUT Brno

V rámci naší spolupráce s různými fakultami VUT Brno navštívili naši deváťáci v pondělí 17. 12. 2018 budovu Fakulty informačních technologií  na Božetěchově ulici. Čekala je zde úvodní přednáška o IT, následovaly  ukázky IT úloh na témata Lámání hesel, Interakce s roboty pomocí rozšířené reality, Detekce vozidel ve videu (umělá inteligence), Svět cloudů a Teoretická informatika. Všechny prezentace byly podány velmi zajímavým a pro naše žáky srozumitelným způsobem.