Informace o zařazení dítěte do projektu "Obědy do škol"

 
Sdělujeme rodičům, že od 1. 9. 2020 je možnost přihlásit dítě do projektu „Obědy do škol“. Tato pomoc se nabízí rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních.
Pro získání podpory je nutno navštívit ÚŘAD PRÁCE, který potvrdí nárok na zapojení dítěte do bezplatného stravování.
Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:
 
 
 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP

 

Cílem projektu je poskytnutí pomoci nejvíce potřebným jedincům či domácnostem.  Prioritními oblastmi intervence OP PMP vyplývajícími z identifikace národních potřeb jsou řešení problému nedostatku potravin a základního spotřebního zboží nejchudších osob, kterými jsou osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované děti a rodiny s dětmi v hmotné nouzi, osoby bez domova a ohrožené ztrátou bydlení. Pomoc dětem je poskytována prostřednictvím školní jídelny, která potravinovou pomoc ve formě obědů vydává.

 

Školní jídelna Novolíšeňská

 

Školní jídelna Novolíšeňská