Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP

 

Cílem projektu je poskytnutí pomoci nejvíce potřebným jedincům či domácnostem.  Prioritními oblastmi intervence OP PMP vyplývajícími z identifikace národních potřeb jsou řešení problému nedostatku potravin a základního spotřebního zboží nejchudších osob, kterými jsou osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, zejména materiálně deprivované děti a rodiny s dětmi v hmotné nouzi, osoby bez domova a ohrožené ztrátou bydlení. Pomoc dětem je poskytována prostřednictvím školní jídelny, která potravinovou pomoc ve formě obědů vydává.

 

Školní jídelna Novolíšeňská

 

Školní jídelna Novolíšeňská