Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

 

V projektu bude realizována přímá práce se žáky ohroženými školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a budou pilotně ověřeny plány na jejich podporu. Z každého ročníku budou zapojeni nejméně 2 žáci, které škola vybere (tj. 18 žáků).
Po dobu projektu bude na škole působit mentor. Bude se jednat především o doučování žáků, individuální konzultace, spolupráce s rodiči, kariérní poradenství, podporu při volbě povolání apod. Přímá práce s těmito žáky bude probíhat po dobu jednoho školního roku.
Garant projektu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB.