Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě  Brně

 

Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče a veřejnost ve městě Brně.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhá na všech zapojených školách i organizacích. 

odkaz na projekt Prevence

 

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

 

V projektu je realizována přímá práce se žáky ohroženými školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Z každého ročníku jsou zapojeni nejméně 2 žáci, které škola vybere (tj. 18 žáků).
Po dobu projektu  na škole působí mentor. Jedná se  především o doučování žáků, individuální konzultace, spolupráce s rodiči, kariérní poradenství, podporu při volbě povolání apod. 

Kromě mentorů pracují v tomto projektu ještě asistent škoního pedagogického pracoviště, vedoucí kroužku Žákovský parlament a koordinátor inkluze na škole.

Garant projektu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB.