Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

 

Popis projektu

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně a podpora co největšího počtu žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků zapojených škol, které úspěšně navazuje na mentorskou práci, která byla na brněnských školách zahájena již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky.

Kromě doučovatelů pracují  na škole v tomto projektu ještě vedoucí Kroužku Aktivního občanství a sociálního rozvoje, pedagog  pro spolupráci s MŠ a koordinátor inkluze.

 

Projekt navazuje na níže uvedené, již ukončené projekty 

 

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě  Brně

 

odkaz na projekt Prevence

 

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách

 

V projektu je realizována přímá práce se žáky ohroženými školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Z každého ročníku jsou zapojeni nejméně 2 žáci, které škola vybere (tj. 18 žáků).
Po dobu projektu  na škole působí mentor. Jedná se  především o doučování žáků, individuální konzultace, spolupráce s rodiči, kariérní poradenství, podporu při volbě povolání apod. 

Kromě mentorů pracují v tomto projektu ještě asistent škoního pedagogického pracoviště, vedoucí kroužku Žákovský parlament a koordinátor inkluze na škole.

Garant projektu: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB.