Realizace projektu

A)  Učitelé

1.    setkání účastníků projektu – učitelů:

Česko - Vlachovice - 16. – 19.10. 2013

-        zpracování projektu (cíle, tématické zaměření, obsah a formy realizace projektu)  první konkrétní náměty pro děti

 

2.    setkání účastníků projektu – učitelů:

Polsko- Opole – Chmielowice – 18. – 20.2. 2014

-        upřesnění realizace projektu (začíná se kompletaci optiky a mechaniky, propojení s matematikou, dělení na velké hračky, pokusy a hračky do Krabice pro učitele – demonstrační, pokusy a hračky do Krabičky pro děti)

-        výběr nejzajímavějších návodů k experimentům a hračkám z českých a polských návrhů

-        konkrétní výměna exponátů, materiálů, pomůcek a scénářů, např.

polská strana: optické hračky (nekonečný odraz se světly, krabice se zrcadly, trubková dráha pro závod „fazolí“, šablony na optické hračky ze zrcadlové fólie), matematické náměty (Souměrnost a optika – celé soubory na počítač)

česká strana: scénář fyzikálního show „Čaroděj ze země AKIZYF“  s hudbou, fotografiemi, pokusy a hračkami, pár matematických nápadů (netradiční tělesa, létající tělesa z obdélníků, pár nápadů k osové souměrnosti)

 

B)  děti

 

Náš 1.úkol  (motivační)

  • první úkol - řešení:      

                 

 

Náš 2.úkol:

Popis našeho 2. úkolu najdete zde.

 

Náš 3.úkol:

Popis našeho 3. úkolu najdete zde.

 

Náš 4.úkol:

Popis našeho 4. úkolu najdete zde.

 

       Fotogalerie plnění úkolů:

 Mechanika a optika

   

   

   

Čaroděj ze země AKIZIF

   

Polské

   

   

   

   

 

Pokusy od našich přátel z Polska jsme  předvedli i na akci Vědohraní, které proběhlo 23.6.2014