Další fotografie z projektu ZŠ Novolíšeňská - Školní zahrada:

 školní rok 2021/2022

školní rok 2022/2023