Modernizace školy

Projekt: OP VK 1.4

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3426

Doba trvání projektu: 20.10.2011-19.4.2014

 

Základní škola Novolíšeňská zpracovala v rámci tohoto projektu tyto VM a DUM pro následující ročníky a předměty:

 

I/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 

 

Číslo šablony

- číslo sady vzdělávacího materiálu

 

 

Vzdělávací oblast

 

(dle RVP)

 

Vyučovací předmět, ročník

(dle ŠVP)

 

 

Název sady

vzdělávacího materiálu

 

 

Učitel

I/2-11

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

2.-3.

Procvičování v Čj

 

 

Divácká

I/2-12

Člověk a jeho svět

 

Prvouka

1.-2.

Cestování s krtečkem

 

 

Baďurová

 

 

 

II/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

 

 

 

Číslo šablony

- číslo sady vzdělávacího materiálu

 

 

Vzdělávací obor

 

(dle RVP)

 

Vyučovací předmět, ročník

(dle ŠVP)

 

 

Název sady

vzdělávacího materiálu

 

 

Učitel

II/2-11

Cizí jazyk

Anglický jazyk

4.-5.

Gramatika hrou

 

 

Všetíčková A.

II/2-12

Cizí jazyk

Anglický jazyk

6.

Kultura anglicky mluvících zemí II

 

 

Všetíčková I.

II/2-21

Cizí jazyk

Anglický jazyk

6.-9.

E-learning ve výuce Aj

 

 

 

Mahrová

II/2-22

Cizí jazyk

Anglický jazyk

6.-9.

Gramatická cvičení na interaktivní tabuli

 

 

 

Mahrová

II/2-31

Cizí jazyk

Anglický jazyk

6.-9.

Gramatická cvičení

 

 

Fabíková

II/2-32

Cizí jazyk

Anglický jazyk

6.-7.

Využití metody CLIL při výuce ICT

 

 

Fabíková

II/2-41

Cizí jazyk

Německý jazyk

7.

Začínáme s němčinou

 

 

Guštafíková

II/2-42

Cizí jazyk

Německý jazyk

8.

Zdokonalujeme se v němčině

 

 

Guštafíková

 

 

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

 

 

Číslo šablony

- číslo sady vzdělávacího materiálu

 

 

Vzdělávací  oblast

 

(dle RVP)

 

Vyučovací předmět, ročník

(dle ŠVP)

 

Tematická oblast

(tematický okruh)

 

 

 

Název sady

vzdělávacího materiálu

 

 

Učitel

III/2-11

Člověk a jeho svět

Prvouka

1.-2.

 

Rozmanitost přírody

Jak to chodí v přírodě

 

 

Johnová

III/2-12

 

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

1.-4.

Řečové dovednosti

Hříčky se slovíčky

 

 

Malá

III/2-13

 

ICT

 

ICT

8.

 

Zpracování a využití informací

Počítačová grafika

 

 

Horký

III/2-21

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

2.

Jazyková výchova

Hrátky s češtinou

 

 

Smolinská

III/2-22

 

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

6.

Řečové dovednosti

Kultura anglicky mluvících zemí I

 

 

Všetíčková I.

III/2-23

 

 

Člověk a jeho svět

Prvouka

3.

Rozmanitost přírody

Procházka krajinou

 

 

Nečasová

III/2-31

 

Matematika a její aplikace

Matematika

1.-2.

Číslo a početní operace

Matematika hrou

 

 

Žižáková

III/2-32

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

3.

Jazyková výchova

Vyjmenovaná slova hravě

 

 

Müllerová

III/2-33

 

 

Člověk a jeho svět

Přírodověda

5.

 

Rozmanitost přírody

Poznáváme živou a neživou přírodu

 

 

Rusinská

III/2-41

 

 

ICT

ICT

7.

Zpracování a využití informací

MS Excel

 

 

Horký

III/2-42

 

 

Disponibilní časová dotace

Fg

9.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

 

 

Horký

III/2-43

 

 

Člověk a svět práce

Sp

8.

Svět práce

Volba profesní orientace

 

 

Mališová

III/2-51

Člověk a jeho svět

 

Přírodověda

4.

Rozmanitost přírody

Živočichové v přírodě

 

 

Šťastná

III/2-52

 

 

 

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

6.

Zdravý způsob života a péče o zdraví

Zdravý způsob života

 

 

 

Mališová

III/2-53

 

 

 

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

7.

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

 

 

 

Mališová

III/2-61

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

6.

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury

 

 

Fruhwirtová

III/2-62

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

7.

Křesťanství a středověká Evropa

Křesťanství a středověká Evropa I

 

 

 

 

Fruhwirtová

III/2-63

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

9.

Moderní doba

Moderní doba

 

 

 

Fruhwirtová

III/2-71

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

7.

Křesťanství a středověká Evropa

Křesťanství a středověká Evropa II

 

 

Fruhwirtová

III/2-72

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

6.

Člověk v dějinách

Člověk v dějinách

 

Fruhwirtová

III/2-73

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

9.

Rozdělený a integrující se svět

Rozdělený a integrující se svět

 

 

Fruhwirtová

III/2-81

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

7.-9.

Člověk v dějinách

Člověk v dějinách

 

Štolfová

III/2-82

 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7.-9.

Jazyková výchova

Gramatika

 

 

Štolfová

III/2-83

 

 

 

Člověk a společnost

Výchova k občanství

8.

Stát a právo

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

Svobodová

III/2-91

 

 

 

Člověk a společnost

Výchova k občanství

7.-9.

Člověk ve společnosti

Občan, občanská společnost a stát

 

 

Svobodová

III/2-92

 

 

Člověk a společnost

Výchova k občanství

6.-9.

Stát a právo

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

Svobodová

III/2-93

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

7.-9.

Literární výchova

Základy literární teorie a historie

 

 

Štolfová

 

 

IV/2  Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

 

 

 

Číslo šablony

- číslo sady vzdělávacího materiálu

 

 

Vzdělávací  obor

 

(dle RVP)

 

Vyučovací předmět, ročník

(dle ŠVP)

 

Tematický okruh

 

(dle RVP)

 

 

Název sady

vzdělávacího materiálu

 

 

učitel

IV/2-11

Matematika

Matematika

6.

Číslo a proměnná

Procvičovací testy

z aritmetiky

 

Kočvarová

IV/2-12

Matematika

Matematika

1.

Číslo a početní operace

Hrajeme si s čísly

 

Vlachová

IV/2-21

Matematika

Matematika

7.

Číslo a proměnná

Procvičovací testy

z aritmetiky

 

Staněk

IV/2-22

Matematika

Matematika

2.

Číslo a početní operace

Hravá matematika

 

Řiháková

IV/2-31

Matematika

Matematika

8.

Číslo a proměnná

Procvičovací testy

z algebry

 

Staněk

IV/2-32

Matematika

Matematika

3.

Číslo a početní operace

Hrátky s počítáním

 

Müllerová

IV/2-41

Matematika

Matematika

8.-9.

Číslo a proměnná

Procvičovací testy

z aritmetiky a algebry

 

Bdinková

IV/2-42

Matematika

Matematika

4.-5.

Číslo a početní operace

Počítej a sám si ověř

 

Oravová

IV/2-51

Matematika

Matematika

6.-7.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Rozcvičky pro chytré hlavičky

 

 

Kočvarová

IV/2-52

Matematika

Matematika

8.-9.

Geometrie v rovině a prostoru

Procvičovací testy z geometrie

 

 

 

Staněk

IV/2-61

Matematika

Matematika

6.-9.

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Hry a skládačky z matematiky

 

 

Bdinková

IV/2-62

Matematika

Matematika

9.

Číslo a proměnná

Procvičovací testy

z algebry

 

Staněk

 

V/2  Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

 

Číslo šablony

- číslo sady vzdělávacího materiálu

 

 

Vzdělávací oblast

 

(dle RVP)

 

Vzdělávací obor

 

(dle RVP)

 

Vyučovací předmět, ročník

(dle ŠVP)

 

 

Název sady

vzdělávacího materiálu

 

 

Učitel

V/2-11

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

6.

Vlastnosti látek a měření

 

Bdinková

V/2-12

Člověk a

jeho svět

-----

Přírodověda

4.-5.

Toulky přírodou

 

Burianová

V/2-21

Člověk a příroda

Chemie

Chemie

8.-9.

Anorganická chemie

 

Bučková

V/2-22

Člověk a

jeho svět

-----

Vlastivěda

4.-5.

Putování po České republice

a EU

 

Drábková

V/2-31

Člověk a příroda

Fyzika

Fyzika

7.

Mechanika

 

Bdinková

V/2-32

Člověk a příroda

Přírodopis

 

Přírodopis

8.

Orgánové soustavy

 

Staníčková

V/2-41

Člověk a příroda

Přírodopis

Přírodopis

8.

Biologie člověka

 

Mališová

V/2-42

Člověk a příroda

Zeměpis

Zeměpis

8.

Česká republika

 

Staníčková

V/2-51

Člověk a příroda

Přírodopis

 

Přírodopis

7.

Botanika

 

Staníčková

V/2-52

Člověk a příroda

Zeměpis

Zeměpis

6.

Přírodní obraz Země

 

Homolková

V/2-61

Člověk a příroda

Přírodopis

 

Přírodopis

9.

Geosféry

 

Staníčková

V/2-62

Člověk a příroda

Zeměpis

Zeměpis

6.-7.

Regiony světa

 

Homolková

V/2-71

Člověk a příroda

Přírodopis

 

Přírodopis

6.

Přehled organismů

 

Mališová

V/2-72

Člověk a příroda

Chemie

Chemie

9.

Organická chemie a chemické výpočty    

 

Bučková