O projektu:

 O projekcie:

 

    a)   Cíle:

 • Přesvědčit děti, mládež a jejich rodiče, že dobrá zábava není jen počítač…

 • Vytvořit soubor interdispicplinárních nápadů a projektů v souladu se stanoveným programem

 • Probouzet i zvyšovat zájem dětí a mládeže  o vědu a techniku

 • Rozvíjet tvořivé myšlení, kreativitu, pracovní a experimentální dovednosti účastníků

 • Využívat běžně dostupný materiál, pomůcky a odpadový materiál

 • Rozvíjet mezipředmětové vztahy přírodních věd a matematiky

 • Vytvořit soubor návodů pro účastníky projektu pro úspěšné provádění navržených pokusů

 • Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi učiteli a dětmi z Polska a Čech

 • Rozšířit jazykové znalosti prostřednictvím vytvářeného slovníku potřebného pro realizaci projektu

 • Zapojit dětí s různými SPU

 

      a)   Cele:

 • Przekonanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów, że dobra zabawa to nie tylko komputer

 • Stworzenie bazy pomysłów projektów interdyscyplinarnych zgodnych z obowiązującą podstawą programową;

 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi i techniką;

 • Rozwijanie inwencji,  twórczego myślenia, kreatywności oraz sprawności manualnych uczestników;

 • Wykorzystanie przedmiotów i materiałów codziennego użytku oraz odpadów do wykonywania prostych doświadczeń, rozbudzanie wśród uczniów pomysłowości w zakresie niecodziennego i niekonwencjonalnego zastosowania różnych przedmiotów;

 • Integracja międzyprzedmiotowa przedmiotów przyrodniczych i matematyki;

 • Stworzenie niezbędnika z pomocami dla każdego ucznia do umożliwiających wykonanie proponowanych doświadczeń;

 • Rozwijanie współpracy uczniów i nauczycieli z Czech i Polski

 • Rozwijanie umiejętności językowych poprzez stworzenie słownika podstawowego słownictwa  niezbędnego do realizacji projektu;

 • Zaangażowanie dzieci o różnych możliwościach , zainteresowaniach i predyspozycjach;

 

      b)   Tématické zaměření:

               1.   Hračky vlastníma rukama a hlavou

 • Příprava projektů, zhotovení funkční hraček a modelů demonstrujících zkoumané problémy

 • Výměna zkušeností, nápadů a námětů účastníků z Polska a Čech na dané téma

 • Výběr nejlepších návodů hraček a pomůcek a zpracování návodů na jejich zhotovení

 • Vytvoření fotogalerie prací účastníků projektu a její uveřejnění na www stránkách

 

     b)   Planowane działania

 1. Zabawki wykonane własnoręcznie, dzięki własnym pomysłom

 • Przygotowanie projektów i wykonywanie zabawek i modeli iliustrujących omawiane zagadnienia;

 • wymiana uwag, pomysłów i sugestii przez uczestników projektu z Czech i polski;

 • wybór najciekawszych propozycji zabawek i pomocy i opracowanie instrukcji  do ich wykonania;

 • stowrzenie galerii fotogtafii prac wykonanych przez uczestników projektu i umieszczenie jej na stronach www.

 

     2  Vytvoření „krabičky plné pokusů“

 • Vytvoření souboru malých funkčních hraček, materiálů, potřeb a pomůcek, pomocí kterých lze demonstrovat základní fyzikální jevy

 • náměty zpracovávají obě strany a vzájemně si je vyměňují

 • zpracování souboru návodů na provedení pokusů a doporučeními, který bude nezbytnou součástí krabičky

 

     2.  Przygotowanie „pudełka pełnego doświadczeń“

 •  zgromadzenie zestawu materiałów, i prostych narzędzi niezbędnych do wykonania zabawek i przeprowadzenia doświadczeń ilustrująch wybrane zagadnienia;

 •  wymiana pomysłów i rozwiązań opracowanych przez obie strony

 •  opracowanie instruckcji i opisów doświadczeń jako elementu wyposażenia pudełka.

 

    3.  Příprava souboru zajímavých a netradičních matematických úloh, hádanek, her a skládanek

 • Výběr matematických úloh v propojení s přírodovědnými předměty

 • Zpracování souboru netradičních úloh, hlavolamů i zajímavostí polskou stranou

 

    3.  Przygotowanie zestawu ciekawych i nietypowych zadań, zagadek, gier i układanek matematycznych.

 • wybranie zagadnień matematycznych pokazujących integrację z naukami przyrodniczymi;
 • opracowanie zbioru nietypowych zadań, łamigłówek i ciekawostek  przez stronę Polską

  

     4.   Zpracování slovníčku  pojmů z oblasti přírodovědných předmětů a matematiky

                ve verzi – česko-polsko- anglický

 • Vybrání fyzikálních a matematických pojmů, názvů materiálu, potřeb a pomůcek

   

     4.  Przygotowanie słownika terminów z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki

                w wersji polskiej, czeskiej i angielskiej

 • Zebranie  słownictwa dotyczącego pojęć fizycznych i matematycznych, materiałów, pomocy i narzędzi.

 

    c) Forma

 • Projekt je projektem otevřeným, bude postupně doplňován a rozvíjen  v souladu  s návrhy a nápady dětí a mládeže, které se projektu účastní

 • Nové návrhy se předávají elektronickou cestou minimálně 1x za 2 měsíce

 • Projekt začíná v listopadu 2013 a trvá až do konce školního roku 2014/2015

 • Průběžné výsledky jsou zveřejňovány na webových stránkách www.zsnovolisenska.cz a www.cnp.opole.pl

    

     c) Forma

 • Projekt jest projektem otwartym Będzie uzupełniany i modyfikowany w zależności od propozycji i pomysłów dzieci i młodzieży biorących w nim udział

 • Wymiana pomysłów i propozycji będzie natępowała drogą elektroniczną nie rzadziej niż 1 x 2 miesiące             

 • projekt zaczyna się  w listopadzie 2013 i trwa do końca roku szkolego 2014/2015

 • sprawozdania z realizacji projektu będą publikowane na stronach internetowych: www.cnp.opole.pl i www.zsnovolisenska.cz