Projekt English speaking countries

Ve školním roce 2006-2007 vypracovali žáci 9.ročníku v hodinách anglického jazyka projekt s názvem English Speaking Countries. Tato práce byla součástí rozsáhlejšího projektu SIPVZ, v jehož rámci byla na naší škole zřízena multimediální jazyková učebna. Můžete si prohlédnout všechny čtyři části presentace English Speaking Countries (jedná se presentace v programu MS PowerPoint2003) :