Comenius - Hostitelské školy/Asistentské pobyty

Ve školním roce 2012/2013 si naše škola podala žádost do dalšího projektu Comenius - Hostitelské školy/Asistentské pobyty. V rámci tohoto projektu může škola požádat na 3 až 10 měsíců o umístění zahraničního asistenta Comenius, který je budoucím učitelem libovolného předmětu.

         

Asistent není náhradou učitele. Jeho náplní je:

  • pomáhá při výuce a projektových aktivitách, motivuje žáky, podporuje týmovou práci žáků;
  • pomáhá žákům se specifickými potřebami nebo potížemi s učením;
  • podílí se na tvorbě učebních materiálů a akcích školy;
  • vyučuje svůj rodný jazyk, informuje o své zemi, kultuře, tradicích, zajímavostech apod.

 

 Náklady spojené s pobytem asistenta hradí zahraniční – vysílající národní agentura. Škola stanoví tzv. kontaktní osobu – mentora. Kontaktní osoba napomáhá asistentovi při zajištění ubytování, jednání s úřady a vyřízení administrativních záležitostí, rozhoduje o rozvrhu vyučovaných hodin, zodpovídá za pracovní náplň asistenta, průběžně konzultuje s asistentem jeho činnost.

 

Přihláška byla podána 30. ledna 2013. Národní agentura v ČR nám v dubnu 2013 oznámila, že naše žádost je schválena a naše škola bude nabízena jako hostitelská instituce zahraničním asistentům. Asistenti jsou přednostně umisťováni na školy s vyšším počtem bodů. Naše žádost získala 83 bodů ze 100 možných.