Projekt Comenius    

      Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

      Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

více na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&

 

      V rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol lze žádat o jeden ze dvou typů projektů - Multilaterální a Bilaterální. Tyto projekty jsou decentralizované, tzn. že procedury podávání žádostí, výběru, uzavření kontraktu i veškeré platby plně spadají do kompetence Národní agentury dané země.

Popis aktivity

      Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech, o která se zajímají. Některé projekty se více zaměřují na aktivní účast studentů/žáků, zatímco jiné se soustředí spíše na pedagogické záležitosti, na rozvoj školy a zapojují především učitele a administrativní pracovníky. Projekty lze také zaměřit na jazykové vzdělávání a podporovat tak jazykovou různorodost v Evropě.
      Comenius projekty partnerství škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci, společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a komunikačních technologií).
      Téma projektu, na jakém budou školy pracovat, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s partnery.
      Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich uplatnění na trhu práce - to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy pracovat.

více na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=20&