Harmonogram úkolů prosinec 2012

7. Vánoční dárky - prosinec 2012
     Úkolem na tento měsíc byla výroba vánočního dárku pro partnerské školy. Dárky mají představovat něco typického nebo tradičního pro danou zemi. V naší škole se úkolu zhostily děti ze 4. ročníku, v předmětu Výtvarná výchova vyrobily papírové lvíčky s vlněnou hřívou.
 
Po Vánocích
     Obdrželi jsme čtyři dárky. Uhodnete, z které země přišel který dárek a co o dané zemi vypovídá?
     Řešení naleznete pod obrázky....
 
            obr. 1                                                       obr. 2                                                       obr. 3
 
 
                               obr. 4                                                             obr. 5
 
 
Řešení:
 
obr. 1 - lvíček - státní symbol (ČR)
obr. 2 - národní kroj (Bulharsko)
obr. 3 - sultáni - vládcové země (Turecko)
obr. 4 - vánoční koule - oslava tradic (Polsko)
obr. 5 - rybář - tradiční řemeslo (Itálie)