Čtenářské okénko speciálního pedagoga

 
 
Každého z nás občas něco trápí. Každý z nás se může v životě dostat do situace, ze které nebude vidět východisko nebo ji nebude umět dobře řešit a zachovat si tzv.čistou hlavu.
Některé takové události dokáží obrátit život vzhůru nohama nejenom nám, ale také našim dětem. O to palčivější jejich řešení pak bývá.
Proto bych Vám v roce 2021 ráda postupně představovala nové knížky z řady „Má to háček“ zaměřené na problémy dnešní doby či dnešních školáků.

 

ČETBA JAKO ZÁKLAD

   
Učitelé na základních školách se musí stále častěji vyrovnávat s problémy, které vyplývají z rychle vzrůstajícího množství změn v naší společnosti. Velkou roli v narůstajících školních problémech některých žáků sehrává snižující se čtenářská gramotnost. Děti totiž již netráví svůj volný čas četbou jako to bylo v předchozích generacích. Atraktivnější jsou pro ně PC, DVD a mobilní zábava. Pochopitelně to neplatí pro všechny naše žáky. Stejně jako v jiných oblastech, i zde dochází k tzv. “rozevírání nůžek“, kdy vedle sebe v jedné třídě funguje několik skvělých čtenářů a zároveň větší skupina naprostých „nečtenářů“.
 
 Význam četby:
  • rozšiřování slovní zásoby
  • zlepšování pravopisu
  • vyšší úspěšnost v ostatních předmětech
  • zkvalitnění pozornosti
  • lepší úroveň vlastního textu
  • nástroj myšlení
  • snižování agresivního řešení konfliktů
  • kultivace prostředí
  • rozvoj osobnosti
 
Protože si na naší škole důležitost četby a dovedností s tím souvisejících silně uvědomujeme, budeme v tomto okénku nabízet či doporučovat každý měsíc zajímavou knížku pro mimočítankovou četbu. Budeme se snažit dodržet nabídku jak pro nejnižší ročníky, tak pro děti z vyšších ročníků 1. stupně.