Fotbal v Líšni

Spolupráce školy s fotbalovým oddílem SK Líšeň se neustále rozvíjí a výsledkem je fakt, že i v tomto školním roce jsme měli třídy se zaměřením na tělesnou výchovu (specializace na kopanou) ve všech ročnících druhého stupně, jejichž cílem je podpora tělesných aktivit a sportu u žáků. V rozšířené nabídce hodin tělesné výchovy v 6.- 9. ročníku, kde jsou soustředěni nadaní fotbaloví žáci z Líšně a okolí, dochází ke sportovnímu růstu těchto žáků.

Výsledky činnosti těchto tříd jsou vidět na vzrůstajících sportovních dovednostech a výsledcích fotbalistů, kteří hrají v žákovské kategorii v nejvyšších národních soutěžích.

SK Líšeň má jednu z nejpočetnějších mládežnických základen nejen v Brně, ale i na jižní Moravě. Mají náborové družstvo, dvě družstva předpřípravek, minipřípravku, čtyři mladší přípravky, čtyři starší přípravky, dvě družstva mladších žáků, dvě družstva starších žáků a čtyři družstva dorostu.
Tréninkové možnosti v SK Líšeň se výrazně zlepšují. Ti nejmenší trénují  na umělém povrchu školního hřiště ZŠ Novolíšeňská. Družstva mladších a starších přípravek trénují na přírodní trávě v Tréninkovém Centru Mládeže v Mariánském údolí, kde hrají i svá mistrovská utkání. Žákovské týmy trénují a hrají na travnatém hřišti FK Podolí. Týmy dorostu a dospělých mají k dispozici pro tréninky a zápasy areál SK Líšeň na ulici Kučerova, kde se nachází hlavní travnaté hřiště, malé travnaté hřiště, hřiště s umělou trávou a menší travnatá plocha podél hřiště s umělou trávou. 
V zimním období, a v běžné sezóně za nepříznivého počasí, je k dispozici ještě menší hala s umělou trávou třetí generace v objektu bývalého kina „Svět“ na ulici Holzova.
Díky dotaci MČ Brno-Líšeň a díky spolupráci s SK Líšeň můžeme využívat na školním fotbalovém hřišti nafukovací halu, která v zimním období 1.11. – 31.3. slouží žákům naší školy k výuce tělesné výchovy a fotbalistům SK Líšeň k tréninkovému procesu.


Kontaktní osoba SK Líšeň:
David Linger, mobilní telefon 774 828 806, e-mail: lingerovi@volny.cz

Veškeré informace o trénincích a utkáních SK Líšeň najdete na stránkách: https://www.sklisen.com