Kritéria přijetí dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Velice si vážíme zájmu rodičů, kteří se rozhodli v minulých letech umístit svoje děti na naši školu. Věříme, že je to odrazem naší dlouholeté práce a kladného vztahu k dětem.
 
1. K zápisu uvítáme všechny malé předškoláčky. 
 
Kdyby byl počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovolují stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání prvňáčků se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
1) trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol)
2) sourozenecké vztahy se žáky naší školy 
3) děti zaměstnanců naší školy
4) všechny ostatní děti
 
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.
 
3. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít tři první třídy. Třídy v 1.ročníku se naplňují z pedagogicko – psychologických důvodů do maximálního počtu 26 žáků.
 
 
Věříme, že tato situace nenastane  a  začátkem školního roku 2021/2022 uvítáme ve školních lavicích na ZŠ Novolíšeňská všechny děti, které se na naší škole chtějí vzdělávat.