Kritéria přijetí dětí do 1. tříd

 

Velice si vážíme zájmu rodičů, kteří se rozhodli v minulých letech umístit svoje děti na naši školu. Věříme, že je to odrazem naší dlouholeté práce a kladného vztahu k dětem.
 
1. K zápisu uvítáme všechny malé předškoláčky. 
 
Kdyby byl počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovolují stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání prvňáčků se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
1) trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy (viz Statutární město Brno – obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví spádové obvody základních škol)
2) sourozenecké vztahy se žáky naší školy 
3) děti zaměstnanců naší školy
4) všechny ostatní děti
 
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria.
 
3.  Plánujeme otevřít 4 první třídy. V přijímacím řízení 2024/2025 je vypsáno celkem 100 volných míst.
 
Věříme, že tato situace nenastane  a  začátkem školního roku uvítáme ve školních lavicích na ZŠ Novolíšeňská všechny děti, které se na naší škole chtějí vzdělávat.