Zápis dětí do 1. ročníku

1.4. – 8.4. 2020

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Při osobním předání dokumentů, prosíme, využijte rezervační systém na zapisdozs.brno.cz!

Vyhneme se tak vzájemnému kontaktu a nedojde k ohrožení zdraví nás všech. 

 

Pro zapsání dítěte do 1.ročníku je potřeba vyplnit a doručit:

1. žádost o přijetí, kterou najdete na zapisdozs.brno.cz

2. zápisní list pro šk.rok 2020/2021, který najdete zde (doc) nebo zde (pdf(.

3. zápisní list do školní družiny, který najdete zde (docx) nebo zde (pdf).

 

Formuláře je potřeba doručit podepsané a správně vyplněné.

Pokud některý sourozenec budoucího prvňáčka již navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci.

Doručení všech formulářů (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) je možné podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, učinit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.
Prosíme vás, abyste využili především elektronickou formu!
Termín podání elektronickou formou: 1.4. – 8.4.2020.

 

Možné způsoby doručení všech tří dokumentů:

1. do datové schránky školy: 9y7mjzj

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!): iveta.dykova@zsnovolisenska.cz

3. poštou: Mgr. Iveta Dyková, ZŠ Novolíšeňská 10, 628 00 Brno

4. osobní dodání: od 1. do 8.dubna 2020

- pracovní dny: 13:00 – 18:00 hodin

- sobota:             9:00 – 12:00 hodin

Při osobním podání využijte rezervační systém - zapisdozs.brno.cz

5. rodiče, kteří nemají možnost si žádost a zápisní list vytisknout, dostaví se do školy osobně v pátek 3.4. nebo v sobotu 4.4. 2020. 

 

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1.ročníku neplatí kritérium pořadí, v jakém děti budou zapisovány.

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:

- žádost o odklad školní docházky, který najdete na zapisdozs.brno.cz.

- doporučení z PPP

- doporučení dětské lékařky