Jak na zápis dětí do 1. ročníku

Od školního roku2018/2019 probíhá v Brně elektronický zápis do 1. tříd. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese:

http://zapisdozs.brno.cz

Jak úspěšně zvládnout zápis

1.    Zákonný zástupce musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost pak vytisknete a přinesete s sebou na zápis. Je nutné, aby žádost byla podepsána oběma zákonnými zástupci.


2.    Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole v době zápisu.


3.    K ZÁPISU SI MUSÍTE S SEBOU PŘINÉST:
•    rodný list dítěte
•    platný doklad totožnosti zákonného zástupce, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
•    vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. bod 1 výše)
•    má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
•    byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu
 
Nemůžete-li se v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín na tel. čísle 515919711, 515919715, mob.: 725 171 835
Pokud zvažujete odklad školní docházky, dovolujeme si Vás upozornit, že žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána nejpozději v den zápisu, tedy 5. nebo 6. dubna 2019. Po tomto termínu již není možné žádost o odklad přijmout. Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1. třídy je vhodné s žádostí o odklad přinést i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo psychologa.

Zvažujete-li odklad školní docházky u svého dítěte, objednejte se do poradny co nejdříve, protože objednací doby jsou v době zápisu velmi dlouhé.