Zápis dětí do 1. tříd

1.4. – 10.4. 2021 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Zaregistrované děti mají možnost se od 12. 4. do 14. 4. 2021 (od 14:00 do 17:00) zúčastnit online zápisu, který je dobrovolný. POZOR! Účast na online zápisu nesouvisí s povinností odevzdání písemných formulářů.

Pro zapsání dítěte do 1.ročníku je potřeba vyplnit a doručit:

- žádost o přijetí, kterou najdete na zapisdozs.brno.cz
- zápisní list pro šk.rok 2021/2022, který najdete zde (formát doc) nebo v pdf.
- zápisní list do ŠD (pokud bude dítě navštěvovat školní družinu) zde. 
 
Formuláře jsou potřeba doručit podepsané a správně vyplněné. Pokud již některý sourozenec budoucího prvňáčka navštěvuje naši školu, prosíme, nezapomeňte v zápisním listu vyplnit tuto informaci. 
 
Doručení všech formulářů je možné, podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání), učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě.
 

Možné způsoby doručení (první tři možnosti – od 1.4. do  10.4.2021):

1. do datové schránky školy    (9y7mjzj)
 
 
3. do poštovní schránky umístěné na budově školy 
 
4. osobní dodání: 9.4. a 10.4.2021
- pátek:    8:00 – 10:00 hodin      13:00 – 18:00 hodin
- sobota: 9:00 – 12:00 hodin
 
Osobní dodání využijí především rodiče, kteří nemají možnost si žádost a zápisní list vytisknout.
Při osobním dodání využijte rezervace: zapisdozs.brno.cz
 

V letošním roce pro přijetí dítěte do 1.ročníku neplatí kritérium pořadí, v jakém děti budou zapisovány.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:
- žádost o odklad školní docházky
- doporučení z PPP
- doporučení dětské lékařky