Zápis dětí do 1. tříd

Rodiče přijdou s dítětem. Uvítají vás dvě paní učitelky. Jedna se bude věnovat vám, rodičům, a druhá si bude "povídat" s předškoláčkem. 

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost, sebeobslužné činnosti.

Prosíme o využití rezervačního systému - zapisdozs.brno.cz

Rezervační systém je kapacitně nastaven tak, aby umožnil rezervaci pro všechny děti a rodiče. Pokud se někomu nepodaří zarezervovat termín přes rezervační systém, lze domluvit termín telefonicky (725 171 835) nebo lze přijít ve výjimečných případech přímo k zápisu v termínech konání. Potom ale takový příchozí musí počítat s tím, že může delší dobu čekat. 

Děkujeme

 

Rodiče s sebou přinesou:

- žádost o přijetí, kterou najdete na zapisdozs.brno.cz

(VYPLNĚNOU, VYTIŠTĚNOU A PODEPSANOU předáte paní učitelce.)

- rodný list dítěte

- pokud mělo dítě odklad – vyrozumění o odkladu

- doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce

- zápisní list pro šk.rok 2024/2025, který najdetzde (formát doc) nebo v pdf.

(zápisní list je možné vyplnit až ve škole)

- zápisní list do ŠD (pokud bude dítě navštěvovat školní družinu) zde.

(zápisní list do ŠD možné vyplnit až ve škole)

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Je nutné doložit:

- žádost o odklad školní docházky

- doporučení z PPP

- doporučení dětské lékařky

 

Kontakt:   e-mail: martin.vitek@zsnovolisenska.cz

                    tel. 515 919 711(15), mob. 725 171 835