Psycholog – Klinický psycholog – Psychoterapeut - Psychiatr

 

Rozdíl mezi jednotlivými profesemi může být matoucí. Nabízíme rychlý přehled.

 

Psycholog

Psycholog je člověk, který studoval minimálně pět let (nejčastěji na filozofické fakultě) obor Psychologie.

Pomáhá například s problémy v mezilidských vztazích, se sebevědomím, bude řešit emočně nabité životní situace, bude chtít pomoci s fobiemi, úzkostmi apod. Psycholog léčí hlavně slovem.

Může se jednat o školního, manželského, poradenského, firemního psychologa.

Titul minimálně: Mgr.

 

Klinický psycholog

Podobně jako psycholog je absolventem oboru Psychologie, ovšem má blíže k lékaři – pracuje ve zdravotnictví, získává zde praxi a musí složit atestaci v klinické psychologii. 

Titul minimálně: Mgr.

 

Psychoterapeut/terapeut 

Psychoterapeut je absolvent obvykle pětiletého výcviku, ve kterém se naučil řadu technik a postupů jak řešit nejrůznější problémy, ale současně pracoval na sobě v roli klienta. 

V psychoterapii probíhá léčba pomocí psychologických prostředků, která je založená na přímé interakci a spolupráci mezi terapeutem a klientem. 

Nemusí to být psycholog ani lékař. Do psychoterapeutického výcviku vstupují také pracovníci v sociálních službách apod. Doporučujeme ověřit, že je terapeut členem České asociace pro psychoterapii: https://czap.cz/adresar

Titul minimálně Mgr.

 

Psychiatr 

Psychiatrii lze vystudovat na lékařské fakultě, absolvent je tedy lékař. Psychiatr předepisuje medikaci, zabývá se psychiatrickými a duševními onemocněními. 

Titul minimálně: MUDr.