Základní informace o školní družině

Provoz školní družiny:

 
Ranní družina začíná v 6.00 hod. (před zahájením školního vyučování)
 
Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování a končí v 17:00 hod.
 
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách je pouze v přípravném týdnu od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se scházejí do 9:00 hodin. 
Poplatek činí 20 Kč na den za každé dítě bez ohledu na dobu strávenou ve školní družině.
 
Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) není.
 

Odchody dětí ze ŠD:

 
1. po obědě: děti odchází z družiny do šaten samy
rodiče mohou čekat na děti ve vestibulu školy a přebírají za děti zodpovědnost
 
2. odpoledne: děti odchází v hodinových intervalech ve 13:00 hod., ve 14:00 hod.
prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi! 
 
3. vycházka: v době od 14:00- 15:00 hod. nejsou děti uvolňovány
 
4. 15:00 – 17:00: děti odchází z družiny na zazvonění rodičů na zvonek školní družiny      kdykoliv
 
Odchody dětí ze ŠD jsou možné pouze po písemné domluvě s paní vychovatelkou: 
a) písemná omluvenka – vzor
b) zápisní lístek – odchody na něm uvedené lze měnit
 
Rodiče čekají na děti ve vestibulu školy, ne v prostorách šaten! 
Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi!
 

Úplata za ŠD: 

 
výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD činí 150 Kč měsíčně
úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 1500 Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy
splatnost úplaty je 31.5. před začátkem nového školního roku
v případě přerušení docházky do školní družiny nebo odhlášení účastníka ze školní družiny se úplata nevrací
v případě, že nezaplatíte úplatu za školní družinu do 31.5., může nastat situace, že Vaše dítě nebude přijato do školní družiny
 
 

Informace o přijímání dětí:

 
Závaznou přihlášku do školní družiny na nový školní rok 2020/2021 je nutné doručit nejpozději do 31.5.2020 a do stejného data 31.5.2020 zaplatit úplatu za školní družinu ve výši 1 500 Kč na nový školní rok.
 
Vzor přihlášky k vytisknutí a platební údaje naleznete níže. 
 
Rodiče, kteří nemají možnost si závaznou přihlášku vytisknout, si ji mohou vyzvednout ve vestibulu školy.
 
Vyplněnou přihlášku do školní družiny je možné doručit e-mailem na adresu: 
 
alena.pleskacova@zsnovolisenska.cz nebo do poštovní schránky školy.
 
 
Číslo účtu, na kterém lze platbu provést:       19-5115360287/0100
 
Úplatu za školní družinu lze zaplatit až po obdržení variabilního symbolu.

 

Příhlášky do školní družiny

 
 
 
 
Pokud kroužky naplníme potřebným množstvím dětí přihlášených do školní družiny, otevřeme v září 2020 tyto zájmové kroužky:

Zájmové kroužky školní družiny ve školním roce 2020/2021

Neplacené – vedou p vychovatelky.

(činnost kroužků zahájena od 14.9.2020)

 

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1.tř.)

A.Pleskačová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. ( 2. - 5.tř.)

M.Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2. - 5.tř.)

J.Stehlíková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (2. - 5.tř.)

J.Stehlíková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (1. - 2.tř)

J. Stehlíková

Úterý

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (2. - 5..tř.)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1. - 2.tř.)

D.Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1. - 2.tř.)

B.Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Florbal. (3. - 5.tř)

R.Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Disco dance (1. - 5.tř.)

M.Simandlová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance (1. - 5.tř.)

D.Hrazdírová

Středa

15:00 – 17:00

Dance (1. – 5..tř.)

M.Simandlová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Vaření I., II. (2. – 5.tř.)

M.Ballová

Středa + čtvrtek

15:00 – 17:00

Kroužek kytary (2. - 5.tř.)

G.Slováková

Pondělí

15:00 – 16:00

Počítačové hrátky I. (2. - 3.tř)

J.Stehlíková

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky II. (3. - 5.tř.)

K.Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

Dramaťák (1. – 5.tř.)

B. Fabiánková

Pondělí 

15:00 – 17:00

Výtvarný kroužek (1. – 5.ročník)

K. Kopuletá

Středa

15:00 – 16:30

 

Zápis do zájmových kroužků školní družiny bude probíhat ve dnech 7.9 a 8.9. 2020

ve vestibulu školy ráno v 6:00 – 8:30 hodin a odpoledne v 15:00 – 17:00 hodin.

Je nutné, aby rodiče přišli osobně přihlásit dítě do kroužku, protože svým podpisem potvrdí jeho přihlášení do zvoleného kroužku.

V případě velkého zájmu rozhoduje pořadí přihlášených dětí.

Pozor! Nepřihlašujte děti ve stejný den do více kroužků!!!