Základní informace o školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina začíná před zahájením školního vyučování v 6.00 hod. Děti se schází do 7.20 hod.

Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování a končí v 17.00 hod.

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách je pouze v přípravném týdnu od 6.30 do 16.00 hodin. Děti se scházejí do 9.00 hodin. 

Poplatek činí 20 Kč na den za každé dítě bez ohledu na dobu strávenou ve školní družině.

Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) není.

 

Odchody dětí ze ŠD:

1. po obědě: děti odchází z družiny do šaten samy, 

rodiče mohou čekat na děti ve vestibulu školy a přebírají za děti zodpovědnost.

2. odpoledne: děti odchází v hodinových intervalech ve 13.00 hod., ve 14.00 hod.

prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi! 

3. vycházka: v době od 14.00 - 15.00 hod. nejsou děti uvolňovány

4. 15.00 – 17.00: děti odchází z družiny na zazvonění rodičů na zvonek školní družiny kdykoliv

 

Odchody dětí ze ŠD jsou možné pouze po písemné domluvě s paní vychovatelkou: 

a) písemná omluvenka – vzor

b) zápisní lístek – odchody na něm uvedené lze měnit

c) změna odchodů ze ŠD - vzor

Z důvodu bezpečnosti dítěte neuvolňujeme děti z družiny po telefonu nebo sms zprávě!

Rodiče čekají na děti ve vestibulu školy, ne v prostorách šaten! 

Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi!

 

Úplata za ŠD:

• výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD činí 250 Kč měsíčně

• úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 2 500 Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy

• splatnost úplaty je 31.5. před začátkem nového školního roku

• v případě přerušení docházky do školní družiny nebo odhlášení účastníka ze školní družiny se úplata nevrací

• v případě, že nezaplatíte úplatu za školní družinu do 31.5., může nastat situace, že Vaše dítě nebude přijato do školní družiny

 

Informace o přijímání dětí:

V květnu 2023 dostanou děti, které navštěvují školní družinu, závaznou přihlášku do školní družiny na nový školní rok 2023/2024.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31.5. 2023 a do stejného data 31.5. 2023 zaplatit úplatu za školní družinu ve výši 2 500 Kč na nový školní rok.

Úplata je hrazena bankovním převodem nebo složenkou na účet školy.

Složenku vydáváme na vyžádání rodičů.

Vzor přihlášky a platební údaje naleznete níže. 

Číslo účtu, na kterém lze platbu provést:       19-5115360287/0100

Variabilní symbol, který má každé dítě přidělený školou a pod kterým je nutno platbu provést, najdete při přihlášení do edupage na úvodní stránce po rozkliknutí kolonky – Platby.

Splatnost úplaty pro prvňáčky je 15.6. před začátkem nového školního roku. Variabilní symbol pro úhradu úplaty dostanou rodiče prvňáčků na 1. schůzce v květnu.

 

Příhlášky do školní družiny

 

Oddělení školní družiny

1. oddělení:     vychovatelka  Monika Simandlová

třídy:   1.A + 2.C

třída:   1.A      1. patro levá sekce

kontakt: monika.simandlova@zsnovolisenska.cz

                       

2. oddělení:     vychovatelka  Bc.Dita Hrazdírová

třídy:   1.B + 2.C

třída:   3.B      přízemí levá sekce

kontakt: dita.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

3. oddělení:     vychovatelka  Blanka Fabiánková

třídy:   1.C + 2.C

třída:   1.C      1. patro levá sekce

kontakt: blanka.fabiankova@zsnovolisenska.cz

                       

4. oddělení:     vychovatelka  Eva Šimková

třídy:   1.D + 2.C

herna:  1.D    1. patro střední sekce

kontakt: eva.simkova@zsnovolisenska.cz

 

5. oddělení:     vychovatelka  Renata Muchová

třídy:   2.A + 3.B

třída:   2.A      přízemí levá sekce

kontakt: renata.muchova@zsnovolisenska.cz

 

6. oddělení:     zástupce ředitele pro ŠD  Alena Pleskačová

třídy:   2.B + 3.B

třída:   2.B      přízemí levá sekce

kontakt: alena.pleskacova@zsnovolisenska.cz

                       

7. oddělení:     vychovatelka  Miroslava Ballová

třídy:   2.D + 3.B

třída:   2.D      1. patro levá sekce

kontakt: miroslava.ballova@zsnovolisenska.cz

 

8. oddělení:     vychovatelka  Zuzana Hrazdírová

třídy:   3.A + 4.C

třída:   3.A      1. patro levá sekce

kontakt: zuzana.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

9. oddělení:     vychovatelka Ing.Kateřina Kopuletá

                           třídy:   3.C + 4.A

                           třída:   3.C     přízemí levá sekce

kontakt: katerina.kopuleta@zsnovolisenska.cz

 

10. oddělení:   vychovatelka Mgr.Gabriela Slováková

třídy:   4.A + 4.B + 5.A

třída:   5.A      2. patro levá sekce

kontakt: gabriela.slovakova@zsnovolisenska.cz

 

Zájmové kroužky školní družiny ve školním roce 2023/2024

Neplacené – vedou p. vychovatelky.

(činnost kroužků zahájena od 11. 9. 2023)

 

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1. - 2.tř.)

M. Simandlová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. (1. - 2. tř.)

M. Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2. - 4. tř.)

G. Slováková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (2. - 4. tř.)

G. Slováková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (1. - 4. tř)

Z. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (1. - 4. tř.)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1. - 2. tř.)

D. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1. - 2. tř.)

B. Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Florbal. (2. - 5.tř)

R. Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance I. (1. – 5. tř.)

D. Hrazdírová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance II. (1. – 5. tř.)

E. Šimková

Středa

15:00 – 17:00

Vaření I. (2. - 4. tř.)

M. Ballová

Středa

15:00 – 17:30

Vaření II. (2. - 4. tř.)

M. Ballová

Čtvrtek

15:00 – 17:30

Počítačové hrátky I. (2. -3. tř)

K. Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky II. (3. - 5. tř.)

K. Kopuletá

Úterý

15:00 – 17:00

Dramaťáček (1. – 5. tř.)

B. Fabiánková

Pondělí 

15:00 – 17:00

Výtvarný kroužek (1. – 2. tř.)

K. Kopuletá

Středa

15:00 – 17:00