Základní informace o školní družině

 

Provoz školní družiny

 

Ranní družina začíná v 6.00 hod. (před zahájením školního vyučování)

Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování a končí v 17:00 hod.
 
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách je pouze v přípravném týdnu od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se scházejí do 9:00 hodin.
 
Poplatek činí 20 Kč na den za každé dítě bez ohledu na dobu strávenou ve školní družině.
 
Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) není.
 

Odchody dětí ze ŠD

 

1. po obědě:   po obědě: děti odchází z družiny do šaten samy

Rodiče mohou čekat na děti ve vestibulu školy a přebírají za děti zodpovědnost.

 

2. odpoledne:     děti odchází v hodinových intervalech ve 13:00 hod., ve 14:00 hod.

Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi!
 

3. vycházka:       v době od 14:00 - 15 00 hod. nejsou děti uvolňovány

 

4. 15:00 – 17:00:     děti odchází z družiny na zazvonění rodičů na zvonek školní družiny kdykoliv

                       

Odchody dětí ze ŠD jsou možné pouze po písemné domluvě s paní vychovatelkou:

a)     písemná omluvenka – vzor ke stažení zde

b)     zápisní lístek – odchody na něm uvedené lze měnit

 

Rodiče čekají na děti ve vestibulu školy, ne v prostorách šaten!
 
Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi! 

Úplata za ŠD

 

  • výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD činí 150 Kč měsíčně
  • úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 1500 Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy
  • splatnost úplaty je vždy 31. 5. před začátkem nového školního roku
  • v případě přerušení docházky do školní družiny nebo odhlášení účastníka ze školní družiny se úplata nevrací
  • v případě, že nezaplatíte úplatu za školní družinu do 31. 5., může nastat situace, že Vaše dítě nebude přijato do školní družiny

 

Informace o přijímání dětí

 

V květnu 2018 dostanou děti, které navštěvují školní družinu, přihlášku do školní družiny na nový školní rok 2018/2019 spolu se složenkou na zaplacení úplaty za školní družinu.

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 31. 5. 2018 a do stejného data 31.5.2018 zaplatit úplatu za ŠD ve výši 1 500 Kč za nový školní rok 2018/2019!!

 

Příhlášky do školní družiny

 

Stáhnout vzory přihlášek do školní družiny

 

Akce školní družiny

 

Akce školní družiny najdete v aktualitách.

 

Zájmové kroužky školní družiny

Neplacené – vedou p vychovatelky.

činnost kroužků zahájena od  11. 9. 2017

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1.tř.)

A.Pleskačová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. ( 2.- 3.tř.)

M.Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2.- 4.tř.)

J.Stehlíková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (2.- 4.tř.)

J.Stehlíková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (2.- 4.tř)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (1.- 2..tř.)

J.Stehlíková

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1.- 2.tř.)

D.Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1.- 2.tř.)

B.Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry III. (3.- 4.tř)

R.Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Disco dance (2.- 4.tř.)

M.Simandlová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance (2.- 4.tř.)

D.Hrazdírová

Středa

15:00 – 17:00

Mini disco dance (1.tř.)

M.Simandlová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Vaření (2. – 4.tř.)

M.Ballová

Středa,čtvrtek

15:00 – 17:00

Kroužek kytary (3.- 4.tř.)

G.Slováková

Pondělí

15:00 – 16:00

Divadelní kroužek (1.- 4.tř.)

B.Fabiánková

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky (2.- 4.tř)

J.Stehlíková

Pondělí

15:00 – 17:00

Všeználek (2. – 4.tř.)

K.Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

Deskové hry (2. – 4.tř.)

G.Slováková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

       

  

Oddělení školní družiny


1. oddělení:     vychovatelka Monika Simandlová

třídy:            1.A + 3.D

třída:   1.A    1.patro  levá sekce

kontakt: monika.simandlova@zsnovolisenska.cz2. oddělení:    vychovatelka Blanka Fabiánková              

třídy:   1.B + 4.C (část)

třída:   1.B    1.patro   levá sekce

kontakt: blanka.fabiankova@zsnovolisenska.cz3. oddělení:     vychovatelka Zuzana Hrazdírová  

třídy:   1.C  

třída:            5.D    1.patro  levá sekce

kontakt: zuzana.hrazdirova@zsnovolisenka.cz4. oddělení:     vychovatelka Renata Muchová      

třídy:   2.A + 3.D                                                                 

třída:   2.A    přízemí  levá sekce

kontakt: renata.muchova@zsnovolisenska.cz5. oddělení:     vedoucí vychovatelka Alena Pleskačová

třídy:   2.B +  3.D                                                                

třída:   2.B    přízemí  levá sekce      

kontakt: alena.pleskacova@zsnovolisenska.cz6. oddělení:     vychovatelka Jana Stehlíková 

třída:            2.C + 3.D                  

herna:  ŠK     přízemí  pravá sekce

kontakt: jana.stehlikova@zsnovolisenska.cz7. oddělení:     vychovatelka Bc. Dita Hrazdírová   

třídy:            3.C + 3.D      

třída:   3.D    přízemí  levá sekce

kontakt: dita.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

           

8. oddělení:     vychovatelka Ing.Kateřina Kopuletá 

třída:            3.A + 4.C

třída:   4.C    přízemí  levá sekce

kontakt: katerina.kopuleta@zsnovolisenska.cz9. oddělení:     vychovatelka Miroslava Ballová

třídy:   3.B + 4.B 

třída:            3.B    1.patro   levá sekce

kontakt: miroslava.ballova@zsnovolisenska.cz10. oddělení:   vychovatelka Mgr.Gabriela Slováková 

třídy:            4.A + 4.B + 5.A

herna:  9.B    2.patro   levá sekce

kontakt: gabriela.slovakova@zsnovolisenska.cz