Základní informace o školní družině

 

Provoz školní družiny:

 
Ranní družina začíná v 6.00 hod. (před zahájením školního vyučování)
 
Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování a končí v 17:00 hod.
 
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách je pouze v přípravném týdnu od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se scházejí do 9:00 hodin. 
Poplatek činí 20 Kč na den za každé dítě bez ohledu na dobu strávenou ve školní družině.
 
Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) není.
 
 
 
 

Odchody dětí ze ŠD:

 
1. po obědě: děti odchází z družiny do šaten samy, 
rodiče mohou čekat na děti ve vestibulu školy a přebírají za děti zodpovědnost.
 
2. odpoledne: děti odchází v hodinových intervalech ve 1300 hod., ve 1400 hod.
prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi! 
 
3. vycházka: v době od 1400- 1500 hod. nejsou děti uvolňovány
 
4. 15:00 – 17:00: děti odchází z družiny na zazvonění rodičů na zvonek školní družiny      kdykoliv
 
Odchody dětí ze ŠD jsou možné pouze po písemné domluvě s paní vychovatelkou: 
a) písemná omluvenka – vzor
b) zápisní lístek – odchody na něm uvedené lze měnit
c) změna odchodů ze ŠD - vzor
 
Rodiče čekají na děti ve vestibulu školy, ne v prostorách šaten! 
Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi!
 
 
 

Úplata za ŠD: 

 
výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD činí 200 Kč měsíčně
úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 2000 Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy
splatnost úplaty je 31.5. před začátkem nového školního roku
v případě přerušení docházky do školní družiny nebo odhlášení účastníka ze školní družiny se úplata nevrací
v případě, že nezaplatíte úplatu za školní družinu do 31.5., může nastat situace, že Vaše dítě nebude přijato do školní družiny
 
 
 

Informace o přijímání dětí:

V květnu 2022 dostanou děti, které navštěvují školní družinu, závaznou přihlášku do školní družiny na nový školní rok 2022/2023.
 
Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31.5.2022 a do stejného data 31.5.2022 zaplatit úplatu za školní družinu ve výši 2 000 Kč na nový školní rok.
 
Úplata je hrazena bankovním převodem nebo složenkou na účet školy.
Složenku vydáváme na vyžádání rodičů.
 
Vzor přihlášky a platební údaje naleznete níže. 
 
Číslo účtu, na kterém lze platbu provést:       19-5115360287/0100
 
Variabilní symbol bude dítěti přidělen školou.
 
Úplatu za školní družinu lze zaplatit až po obdržení variabilního symbolu.
 
 
 
Příhlášky do školní družiny
 

 

Oddělení školní družiny

 

1. oddělení:     vychovatelka  Renata Muchová

třídy:   1.A + 3.C      

třída:   1.A      přízemí levá sekce

kontakt: renata.muchova@zsnovolisenska.cz

 

2. oddělení:     vedoucí vychovatelka  Alena Pleskačová

třídy:   1.B + 3.C       

třída:   1.B      přízemí levá sekce

kontakt: alena.pleskacova@zsnovolisenska.cz

 

3. oddělení:     vychovatelka  Eva Šimková

třídy:   1.C + 3.C      

herna:  šk.kuchyňka    přízemí pravá sekce

kontakt: eva.simkova@zsnovolisenska.cz

 

4. oddělení:     vychovatelka  Miroslava Ballová

třídy:   1.D + 3.C

třída:   1.D      1. patro levá sekce

kontakt: miroslava.ballova@zsnovolisenska.cz

 

5. oddělení:     vychovatelka  Zuzana Hrazdírová

třídy:   2.A + 4.C

třída:   2.A      1. patro levá sekce

kontakt: zuzana.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

6. oddělení:     vychovatelka  Bc.Dita Hrazdírová

třídy:   2.B + 4.C

třída:   2.B      přízemí levá sekce

kontakt: dita.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

7. oddělení:     vychovatelka Ing.Kateřina Kopuletá         

                          třídy:   2.C + 4.C

                          třída:   2.C     přízemí levá sekce

                          kontakt: katerina.kopuleta@zsnovolisenska.cz

 

8. oddělení:     vychovatelka  Monika Simandlová

třídy:   3.A + 4.B

třída:   3.A      1. patro levá sekce

kontakt: monika.simandlova@zsnovolisenska.cz

 

9. oddělení:     vychovatelka  Blanka Fabiánková

třídy:   3.B + 4.B

třída:   3.B      1. patro levá sekce

kontakt: blanka.fabiankova@zsnovolisenska.cz

 

10. oddělení:   vychovatelka Mgr.Gabriela Slováková

třídy:   4.A + 4.D + 5.A

třída:   4.A      2. patro levá sekce

kontakt: gabriela.slovakova@zsnovolisenska.cz

 

Zájmové kroužky školní družiny ve školním roce 2022/2023

Neplacené – vedou p vychovatelky.

(činnost kroužků zahájena od 12. 9. 2022)

 

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1. tř.)

M. Simandlová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. (1. - 2. tř.)

M. Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2. - 3. tř.)

G. Slováková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (3. - 4. tř.)

G. Slováková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (1. - 2. tř)

Z. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (3. - 4. tř.)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1. - 2. tř.)

D. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1. - 2. tř.)

B. Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Florbal. (3. - 5.tř)

R. Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance (1. – 5. tř.)

D. Hrazdírová

Středa

15:00 – 17:00

Vaření I. (2. - 4. tř.)

M. Ballová

Středa

15:00 – 17:30

Vaření II. (2. - 4. tř.)

M. Ballová

Čtvrtek

15:00 – 17:30

Kroužek kytary (2. - 4. tř.)

G. Slováková

Pondělí

15:00 – 16:00

Počítačové hrátky I. (2. -3. tř)

K. Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky II. (3. - 5. tř.)

K. Kopuletá

Úterý

15:00 – 17:00

Dramaťák (1. – 5. tř.)

B. Fabiánková

Pondělí 

15:00 – 17:00

Výtvarný kroužek (1. – 2. tř.)

K. Kopuletá

Středa

15:00 – 17:00

 

 

Zápis do zájmových kroužků školní družiny bude probíhat ve dnech 5. 9. a 6. 9. 2022

ve vestibulu školy ráno v 6:00 – 8:30 hodin a odpoledne v 15:00 – 17:00 hodin.

Je nutné, aby rodiče přišli osobně přihlásit dítě do kroužku, protože svým podpisem potvrdí jeho přihlášení do zvoleného kroužku.

V případě velkého zájmu rozhoduje pořadí přihlášených dětí.

Pozor! Nepřihlašujte děti ve stejný den do více kroužků!!!