Základní informace o školní družině

 

Provoz školní družiny

 

Ranní družina začíná v 6.00 hod. (před zahájením školního vyučování)

Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování a končí v 17:00 hod.
 
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách je pouze v přípravném týdnu od 6:30 do 16:00 hodin. Děti se scházejí do 9:00 hodin.
 
Poplatek činí 20 Kč na den za každé dítě bez ohledu na dobu strávenou ve školní družině.
 
Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách (podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních) není.
 

Odchody dětí ze ŠD

 

1. po obědě:   po obědě: děti odchází z družiny do šaten samy

Rodiče mohou čekat na děti ve vestibulu školy a přebírají za děti zodpovědnost.

 

2. odpoledne:     děti odchází v hodinových intervalech ve 13:00 hod., ve 14:00 hod.

Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi!
 

3. vycházka:       v době od 14:00 - 15 00 hod. nejsou děti uvolňovány

 

4. 15:00 – 17:00:     děti odchází z družiny na zazvonění rodičů na zvonek školní družiny kdykoliv

                       

Odchody dětí ze ŠD jsou možné pouze po písemné domluvě s paní vychovatelkou:

a)     písemná omluvenka – vzor ke stažení zde

b)     zápisní lístek – odchody na něm uvedené lze měnit

 

Rodiče čekají na děti ve vestibulu školy, ne v prostorách šaten!
 
Prosíme o dodržování času odchodu dítěte ze ŠD z důvodu zajištění dozoru nad ostatními dětmi! 

Úplata za ŠD

 

  • výše úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD činí 150 Kč měsíčně
  • úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 1500 Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy
  • splatnost úplaty je vždy 31. 5. před začátkem nového školního roku
  • v případě přerušení docházky do školní družiny nebo odhlášení účastníka ze školní družiny se úplata nevrací
  • v případě, že nezaplatíte úplatu za školní družinu do 31. 5., může nastat situace, že Vaše dítě nebude přijato do školní družiny

 

Informace o přijímání dětí

 

V květnu 2019 dostanou děti, které navštěvují školní družinu, přihlášku do školní družiny na nový školní rok 2019/2020 spolu se složenkou na zaplacení úplaty za školní družinu.

Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 31. 5. 2019 a do stejného data 31.5.2019 zaplatit úplatu za ŠD ve výši 1 500 Kč za nový školní rok 2019/2020!!

 

Příhlášky do školní družiny

 

Stáhnout vzory přihlášek do školní družiny

 

Akce školní družiny

 

Akce školní družiny najdete v aktualitách.

 

Oddělení školní družiny

 

 

1. oddělení: vychovatelka Renata Muchová

třídy: 1.A + 2.B

třída: 1.A přízemí levá sekce

kontakt: renata.muchova@zsnovolisenska.cz 

 

2. oddělení: vedoucí vychovatelka Alena Pleskačová

třídy: 1.B + 2.B

třída: 1.B přízemí levá sekce 

kontakt: alena.pleskacova@zsnovolisenska.cz 

 

3. oddělení: vychovatelka Jana Stehlíková

třídy: 1.C + 2.B

herna: ŠK přízemí pravá sekce

kontakt: jana.stehlikova@zsnovolisenska.cz

 

4. oddělení: vychovatelka Miroslava Ballová

třídy: 1.D + 2.B

třída: 1.D 1.patro levá sekce

kontakt: miroslava.ballova@zsnovolisenska.cz

 

5. oddělení: vychovatelka Z. Hrazdírová

třídy: 2.A + 3.C

třída: 2.A 1.patro levá sekce

kontakt: zuzana.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

6. oddělení: vychovatelka Bc.Dita Hrazdírová

třída: 2.C + 3.C

třída: 2.C přízemí levá sekce

kontakt: dita.hrazdirova@zsnovolisenka.cz

 

7. oddělení: vychovatelka Monika Simandlová

třídy: 3.A + 3.C

třída: 3.A 1.patro levá sekce

kontakt: monika.simandlova@zsnovolisenska.cz

 

8. oddělení: vychovatelka Blanka Fabiánková

třída: 3.B + 3.C

třída: 3.B 1.patro levá sekce

kontakt: blanka.fabiankova@zsnovolisenska.cz

 

9. oddělení: vychovatelka Ing.Kateřina Kopuletá

třídy: 4.B + 4.C

třída: 4.C přízemí levá sekce

kontakt: katerina.kopuleta@zsnovolisenska.cz

 

10. oddělení: vychovatelka Mgr.Gabriela Slováková

třídy: 4.A + 4.B + 5.A,C,D

třída: 8.B 2.patro levá sekce

kontakt: gabriela.slovakova@zsnovolisenska.cz

 

Zájmové kroužky školní družiny

 

Neplacené – vedou p vychovatelky.

(činnost kroužků zahájena od 9.9.2019)

 

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1.tř.)

A.Pleskačová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. ( 2.- 4.tř.)

M.Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2.- 5.tř.)

J.Stehlíková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (2.- 5.tř.)

J.Stehlíková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (1.- 2.tř)

J. Stehlíková

Úterý

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (2.- 5..tř.)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1.- 2.tř.)

D.Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1.- 2.tř.)

B.Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Florbal. (3.- 5.tř)

R.Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Disco dance (2.- 5.tř.)

M.Simandlová

Středa

15:00 – 17:00

Taneční kroužek I.,II. (2.- 5.tř.)

D.Hrazdírová, G. Slováková

Středa

15:00 – 17:00

Mini disco dance (1.tř.)

M.Simandlová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Vaření I., II. (2. – 5.tř.)

M.Ballová

Středa,čtvrtek

15:00 – 17:00

Kroužek kytary (2.- 5.tř.)

G.Slováková

Pondělí

15:00 – 16:00

Počítačové hrátky I. (2.- 3.tř)

J.Stehlíková

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky II. (3.- 5.tř.)

K.Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

 

Zápis do zájmových kroužků školní družiny bude probíhat ve dnech 4.9 a 5.9. 2019

ve vestibulu školy ráno v 7:00 – 8:30 hodin a odpoledne v 15:00 – 17:00 hodin.

Je nutné, aby rodiče přišli osobně přihlásit dítě do kroužku, protože svým podpisem potvrdí jeho přihlášení do zvoleného kroužku.

V případě velkého zájmu rozhoduje pořadí přihlášených dětí!!

Pozor! Nepřihlašujte děti ve stejný den do více kroužků!!!