Povinně zveřejňované informace

Vyhláška č. 442/2006, stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

 • Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

3.1 Organizační složky

3. 2 Organizační struktura

 • 1. stupeň
 • 2. stupeň
 • školní družina

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola

Novolíšeňská 2411/10

Brno 628 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola

Novolíšeňská 2411/10

Brno 628 00

4.3 Úřední hodiny

 4.3.1 Úřední hodiny

Pondělí, středa 8:00 - 15:00

 4.3.2 Pokladní hodiny

Pondělí, středa 7:30 - 15:00

4.4 Telefonní čísla

 • 515 919 711
 • 725 171 840

4.5 Adresa internetové stránky

 • www.zsnovolisenska.cz

4.6 Adresa e-podatelny

 • ID datové schránky 9y7mjzj

4.7 Další elektronické adresy

 • skola@zsnovolisenska.cz

5. Bankovní spojení

 • 27-5822880257/0100

6. IČO

 • 48512401

7. DIČ

 • Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Příjem žádostí a dalších podání  lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách

11. Opravné prostředky

 • Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky

12. Předpisy

12.1 Nejdůležitější používané předpisy

13. Úhrady za poskytování informací

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.