Třídní schůzky a pedagogické rady

 

Třídní schůzky

 

1. září 2020 - třídní schůzky pro 1. třídy

 • od 8:00 do 10:00

 

 

15. září 2020  - třídní schůzky

 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • 2.- 5. třídy od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 18:00 hodin
 

 

1. prosince 2020 - třídní schůzky

 • prezentace SŠ ve školní jídelně pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku od 16:30 do 18:00
 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • třídní schůzky 1. stupeň od 17:00 hodin
 • třídní schůzky 2. stupeň od 18:00 hodin
 

 

21. ledna 2021 - schůzka rodičů žáků 9. tříd

 • 17:30 – 9.A, 9.B
 • 18.30 – 9.C, 9.D
 

 

27. ledna 2021 - schůzka rodičů žáků hlásících se na víceletá gymnázia

 • 16:00 – 5. třídy
 • 16.30 – 7. třídy

 

 

 

20. dubna  2021 - třídní schůzky

 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • 1. stupeň od 18:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:00 hodin

 

 

 

18. května 2021 - hovorové hodiny

 •     od 17:00 do 19:00  (2. stupeň)
 

 

květen - červen 2021

 • hovorové hodiny spojené s besídkami (1. stupeň)

 

Pedagogické rady

 

1. září 2020  10:30 hodin - porada
15. září 2020  14:00 hodin - porada
20. října 2020  14:00 hodin - provozní porada
24. listopadu 2020  14:00 hodin - pedagogická rada
21. ledna 2021  14:00 hodin - pedagogická rada
9. března 2021  14:00 hodin - provozní porada
13. dubna 2021  14:00 hodin - pedagogická rada  
18. května 2021  14:00 hodin - porada
22. června 2021  14:00 hodin - závěrečná pedagogická rada
30. června 2021  10:15 hodin - porada