Třídní schůzky a pedagogické rady

 

Třídní schůzky

 

1. září 2020 - třídní schůzky pro 1. třídy

 • od 8:00 do 10:00

 

 

15. září 2020  - třídní schůzky

 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • 2.- 5. třídy od 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 18:00 hodin
 

 

1. prosince 2020 - třídní schůzky online v aplikaci Zoom

 • 1. stupeň od 16:00 do 17:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:00 do 18:00 hodin
 

 

20. dubna  2021 - třídní schůzky

 • třídní důvěrníci od 16:00 hodin
 • 1. stupeň od 18:00 hodin
 • 2. stupeň od 17:00 hodin

 

 

 

18. května 2021 - hovorové hodiny

 •     od 17:00 do 19:00  (2. stupeň)
 

 

květen - červen 2021

 • hovorové hodiny spojené s besídkami (1. stupeň)

 

Pedagogické rady

 

1. září 2020  10:30 hodin - porada
15. září 2020  14:00 hodin - porada
20. října 2020  14:00 hodin - provozní porada
24. listopadu 2020  14:00 hodin - pedagogická rada
21. ledna 2021  14:00 hodin - pedagogická rada
9. března 2021  14:00 hodin - provozní porada
13. dubna 2021  14:00 hodin - pedagogická rada  
18. května 2021  14:00 hodin - porada
24. června 2021  14:00 hodin - závěrečná pedagogická rada
30. června 2021  10:15 hodin - porada