Školní psycholog

Kdo je to?       

Školní psycholog ve škole rozšiřuje tým Školního poradenského pracoviště, díky čemuž se také zkvalitňují služby, které jako škola můžeme poskytovat. Zaměřuje se na individuální poradenství, práci s kolektivu i metodickou podporu pedagogickým pracovníkům.

 

Co dělá školní psycholog?

 • poradenství pro žáky v osobních, rodinných a školních problémech
 • poradenství pro rodiče – výchovné i školní problémy
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných žáků
 • poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti profesní orientace
 • krizová intervence
 • skupinová práce se třídou (preventivní, intervenční i krizová)
 • realizace diagnostiky podle potřeb 
 • metodická podpora pro vyučující i třídní učitele 
 • vedení žákovského parlamentu

Neváhejte oslovit psychologa, pokud vás něco trápí a nevíte si rady. Je v pořádku přijít se poradit nebo si prostě jen popovídat. Nijak vás to nezavazuje k pravidelným konzultacím. Duševní zdraví Vás a Vašich dětí je prioritou!

Veškeré konzultace jsou ZDARMA.

Zachování mlčenlivosti Vašich informací je samozřejmostí. 

 

Kdo u nás tuto pozici zastává?

Mgr. Bc. Iveta Rebrová – školní psycholožka

 • Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
 • Telefon: 515 919 719, 739 553 778
 • Email: iveta.rebrova@zsnovolisenska.cz
 • Edupage – Iveta Rebrová

 

Kde ji u nás na škole najdete?

Ve vestibulu jděte vchodem úplně vpravo (vchod pro návštěvy). Školní psycholog má kabinet hned první dveře za vchodovými dveřmi (v prostorách šaten vedle lyžárny). Dveře poznáte podle barevných obrázků na dveřích.