Historie a financování

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) bylo při Základní škole, Brno, Novolíšeňská 10, zřízeno ve školním roce 2005/2006. Vzniklo v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP – Kariéra. Na tento projekt navázal od července 2009 systémový projekt Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP - VIP II, po kterém od ledna 2012 následoval systémový projekt VIP Kariéra III – RAMPS. Všechny toto projekty byly financovány z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky.

Projekt VIP Kariéra III – RAMPS byl ukončen ke dni 31. 5. 2014. Od června 2014 působil nadále školní psycholog na škole v rámci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních, který vyhlásilo MŠMT. Financován byl ze státního rozpočtu České republiky až do prosince 2016.

 

Podrobnější informace o rozvojovém programu najdete zde.

 

Od 1. 1. 2017 až do 31. 12. 2022 navázaly další projekty, tentokrát s názvem Šablony I, Šablony II, Šablony III. Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií. Díky nim se rozšířilo ŠPP o pozici speciálního pedagoga.

 

Podrobnější informace najdete zde:

Šablony 1, 2, 3: informace o projektu

 

Od 1. 1. 2023 jsme zapojeni v Operačním programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Cílem tohoto operačního programu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

OP JAK je na naší škole zaměřen na tyto aktivity:

  • personální podpora - školní psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce
  • profesní rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků
  • inovativní vzdělávání žáků
  • spolupráce s rodiči žáků a veřejností-odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

 

Odkaz na operační program najdete zde:

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/#zakladni-informace