Složení ŠPP a kontakty

  • Školní poradenské pracoviště je vám k dispozici, kdykoliv potřebujete s něčím pomoct nebo poradit. 
  • Nemusíte mít obavu se na nás s čímkoliv obrátit.
  • ŠPP tvoří tým pedagogů a dalších odborníků, kteří se specializují na určitou oblast. 
  • Členové ŠPP zajišťují pomoc a poradenství žákům, učitelům i zákonným zástupcům. 

Konzultační hodiny a kontakty členů ŠPP

Mgr. Eva Fruhwirtová – zástupkyně ředitele pro ŠPP, výchovná poradkyně pro II. stupeň
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 15:00
Telefon: 515 919 729, 734 768 592
 
Mgr. Dana Veselá – výchovná poradkyně pro I. stupeň, metodik prevence
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00
Telefon: 515 919 725 
 
Mgr. Bc. Iveta Rebrová – školní psycholožka 
Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě 
Telefon: 515 919 719, 739 553 778
 
Mgr. Dagmar Mikulášková – speciální pedagožka 
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00
čtvrtek 13:00 – 14:00
Telefon: 515 919 723 
 
Mgr. David Ambrůz – speciální pedagog 
Konzultační hodiny: středa 12:45 – 13:45
čtvrtek 8:00 – 8:45
Telefon: 515 919 731
 
Mgr. Radka Šlapanská – metodička prevence 
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00
středa: 7:45 – 8:45
Telefon: 515 919 736
 
Všechny termíny je nutné dojednat telefonicky, e-mailem nebo přes EduPage. Po předchozí domluvě je možné využít i jiné termíny.