Zájmové kroužky

 

PLÁNOVANÉ   ZÁJMOVÉ    KROUŽKY NA ŠKOLNÍ  ROK   2021/22

NÁZEV   KROUŽKU

ROČNÍK

JMÉNO   UČITELE / UČITELKY 

Logopedie

1.-2.roč.

Jana Paukertová

Čj hravě (pro žáky s Svp)

4.roč.

Jana Divácká

Čj hravě (pro žáky s Svp)

5.roč.

Jana Divácká

Čtenářské dílničky

3.roč.

Dagmar Mikulášková

V hlavě (seberozvoj. kroužek)

3.- 4.roč.

Iveta Rebrová

Chill-out (seberozvoj. kroužek)

8.-9.roč.

Iveta Rebrová

Matematický  kroužek

4.-5.roč.

Daniela Nováková

Matematický  kroužek

7.-9.roč.

Daniela Nováková

Začínáme s němčinou

3.roč.

Valéria Žižáková

Francoužština

6.-9.roč.

Irena Drábková

Španělština

5.-9.roč.

Jana Homolová

Divadelní kroužek

1.-5.roč.

Hana Pavliňáková

Flétnička-začátečníci

1.roč.

Jana Divácká

Street Dance

5.-9.roč.

Dita Hrazdírová

Volejbal. přípravka

3.-6.roč.

Dita Hrazdírová

Sportuj ve škole

1.-3.roč.

Pavla Kočvarová