Zájmové kroužky

 

ZÁJMOVÉ  KROUŽKY (placené - vedou učitelé) činnost kroužků zahájena od  14.9.2020.

Přihlášku na koužek, o který má vaše dítě zájem, odevzdejte do čtvrtka 10.9.2020.

Přibližná cena školních kroužků:

1 800 Kč (4-6 ž.), 1 400 Kč (7-9 ž.), 1 100 Kč (10-14 ž.), 800 Kč (15 a více ž.)

volejbal -  ceny jiné


 

 

kroužek

 

p. učitelka

 

den

 

čas

V hlavě – emoce v každodenním životě (3.-4..roč.)

I.Rebrová

pondělí    (od 5.10.)

13:00 – 14:00 hod.

Matematický kroužek (4.-5.roč.) - neplacený

D. Nováková

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Matematický kroužek (6.-7.roč.) - neplacený

D. Nováková

čtvrtek

15:00 – 15:45 hod.

ENGLISH  (2.-3.roč.)

B. Krátká

středa

13:15 – 14:00 hod.

ENGLISH  PLUS  (4. – 5.roč.)

M. Vítek

středa

14:00 – 14:45 hod.

ENGLISH  CHOIR  (5. – 6.roč.)

Z. Šikulová

středa

14:00 – 14:45 hod.

Španělština  (7. – 8.roč.)

J. Homolová

čtvrtek

14:15 – 15:00 hod.

Robotika    (3.-4.roč.)                   není šk.kroužek

p. Beneš

čtvrtek   (od 1.10.)

16:30 – 18:30 hod.

Technický kroužek (8 – 9.roč.)

J. Zouhar

čtvrtek

14:00 – 15:00 hod.

Český jazyk hravě I. (4.roč.)

J. Divácká

úterý

13:00 – 13:45 hod.

Český jazyk hravě I. (5.roč.)

J. Divácká

středa

13:00 – 13:45 hod.

Logo (1.-2.roč.) -  NEPLACENÝ

J. Paukertová

středa

13:00 – 14:00 hod.

Flétna I. – začátečníci (1.roč.)

J. Divácká

pondělí

13:00 – 13:45 hod.

Volejbalová přípravka (4. – 5.roč. dívky)

P. Kočvarová

pondělí a čtvrtek(od 7.9.)

15:00 – 16:30 hod.

Sportuj ve škole (pouze pro žáky ze ŠD) 1.roč.

I.Benešová

úterý

14:00 – 14:45 hod.

Sportuj ve škole (pouze pro žáky ze ŠD) 2.roč.

P. Kočvarová

pondělí

14:00 – 14:45 hod.

Sportuj ve škole (pouze pro žáky ze ŠD) 3.-4.roč.

P. Kočvarová

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Taneční – ZUMBA  (6. - 7.roč.)

D. Hrazdírová

pondělí

15:00 – 16:30 hod.

Atletická přípravka (2.-3.roč.)      není šk.kroužek

M. Malíková

pátek  (od 11.9.)

15:15 – 16:45 hod.

Atletická přípravka (4.-5.roč.)      není šk.kroužek

M. Malíková

pátek  (od 11.9.)

15:15 – 16:45 hod.

Florbal (1.-3.roč.)                         není šk.kroužek

Š. Stará

čtvrtek

15:30 – 16:30 hod.

Parkour inBalance  (1.-4.roč.)      není šk.kroužek

p. Procházka

úterý

17:00 – 18:00 hod.

Parkour inBalance  (2. -6..roč.)    není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:00 – 14:45 hod.

Parkour inBalance  (4. – 8.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:45 – 15:30 hod

Parkour inBalance  (1. – 5.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

15:00 – 16:00 hod.

Parkour inBalance  (4. – 8.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

16:00 – 17:00 hod.

Náboženství (1.-5.roč.)

p. Slavíčková

úterý  (4skupinky po hodině)

13:00 – 16:00 hod.