Zájmové kroužky 2022/2023

 

kroužek

 

p. učitelka

 

den

 

čas

V hlavě – seberozvojový kroužek (3.-4.roč.)

I. Rebrová (od října)

pondělí

13:00 – 14:00 hod.

Vydechni

I. Rebrová (od října)

čtvrtek

14:00 – 15:30 hod.

Logopedie (1.roč.) - NEPLACENÝ

J. Paukertová

úterý

13:00 – 14:00 hod.

Matematický kroužek (4.-5.roč.) - neplacený

D. Válková

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Matematický kroužek (6.-9.roč.) - neplacený

D. Válková

čtvrtek

15:00 – 15:45 hod.

LegoRobotika (6. - 9.ročník)

J. Zouhar čtvrtek 14:00  - 15:00 hod.

Španělština (5.-9.roč.)

J. Homolová

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Francouzský jazyk (5.-9.roč.)

I. Drábková

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Angličtina hravě 3 (3. roč)

M. Malá

čtvrtek

13:00 – 13:45 hod.

Angličtina hravě 4 (4. roč)

Z. Nešpůrková

pondělí

14:00 – 14:45 hod.

Český jazyk hravě I. (4.roč.) – děti s SVP

J. Divácká

úterý

13:00 – 13:45 hod.

Český jazyk hravě I. (5.roč.) – děti s SVP

J. Divácká

středa

13:00 – 13:45 hod.

Němčina (4.-5. ročník)

H. Pavliňáková

středa

13:00 – 13:45 hod.

Volejbalová přípravka (4. – 6.roč. dívky)

P. Kočvarová

pondělí + čtvrtek

15:00 – 16:30 hod.

Street Dance (5.-9.roč.)

D. Hrazdírová

středa

15:00 – 17:00 hod.

Atletická přípravka (2.-6.roč.)      není šk.kroužek

M. Malíková

pátek 

15:15 – 16:45 hod.

Florbal (1.-3.roč.)                          není šk.kroužek

Š. Stará

čtvrtek

15:00 – 16:30 hod.

Judo, sebeobrana                           není šk.kroužek

p. Hořt

středa

14:00 – 15:00 hod.

Parkour inBalance (1.-4.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

úterý

17:00 – 18:00 hod.

Parkour inBalance (2.-6.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:00 – 14:45 hod.

Parkour inBalance (4.-9.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:45 – 15:30 hod

Parkour inBalance (1.-5.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

15:00 – 16:00 hod.

Parkour inBalance (1.-5.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

16:00 – 17:00 hod.

TARO KAN                                  není šk.kroužek

p. Boček

úterý

18:00 – 20:00 hod

Parkour inBalance (4.-9.roč.)        není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

17:00 – 18:00 hod.

Náboženství (1.-5.roč.)

p. Slavíčková

úterý (4skupinky po hodině)

13:00 – 16:00 hod.

 

 

 

Zájmové kroužky  

ŠD 2022/2023

   

Název kroužku

Jméno vychovatelky

Den

Hodina

Keramický I. (1.tř.)

M. Simandlová

Pondělí

15:00 – 17:00

Keramický II. ( 1. - 2.tř.)

M. Simandlová

Úterý

15:00 – 17:00

Keramický III. (2. - 3.tř.)

G. Slováková

Středa

15:00 – 17:00

Keramický IV. (3. - 4.tř.)

G. Slováková

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička I. (1. - 2.tř)

Z. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Tvořivá dílnička II. (3. - 4.tř.)

Z. Hrazdírová

Čtvrtek

15:00 – 17:00

Sportovní hry I. (1. - 2.tř.)

D. Hrazdírová

Úterý

15:00 – 17:00

Sportovní hry II. (1. - 2.tř.)

B. Fabiánková

Úterý

15:00 – 17:00

Florbal. (3. - 5.tř)

R. Muchová

Středa

15:00 – 17:00

Street dance (1. - 5.tř.)

D. Hrazdírová

Středa

15:00 – 17:00

Vaření I. (2. – 4.tř.)

M. Ballová

Středa

15:00 – 17:30

Vaření II. (2. – 4.tř.)

M. Ballová

Čtvrtek

15:00 – 17:30

Kroužek kytary (2. - 4.tř.)

G. Slováková

Pondělí

15:00 – 16:00

Počítačové hrátky I. (2. - 3.tř)

K. Kopuletá

Pondělí

15:00 – 17:00

Počítačové hrátky II. (3. - 5.tř.)

K. Kopuletá

Úterý

15:00 – 17:00

Dramaťák (1. – 5.tř.)

B. Fabiánková

Pondělí 

15:00 – 17:00

Výtvarný kroužek (1. – 2.tř.)

K. Kopuletá

Středa

15:00 – 17:00