Zájmové kroužky

Přibližná cena školních kroužků:

1 800 Kč (4-6 ž.),

1 400 Kč (7-9 ž.),

1 100 Kč (10-14 ž.),

800 Kč (15 a více ž.)

Volejbal + kroužky, které nejsou organizované školou -  ceny jiné.

 

 

kroužek

 

p. učitelka

 

den

 

čas

V hlavě – emoce v každodenním životě (4.-5.roč.)

I.Rebrová

pondělí    (od 4.10.)

13:00 – 14:00 hod.

Seberozvojový kroužek (2.stupeň)

I.Rebrová

Středa      (od 6.10.)

14:00 – 15:00 hod.

Matematický kroužek (4.-5.roč.) - neplacený

D. Válková

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Matematický kroužek (6.-9.roč.) - neplacený

D. Válková

čtvrtek

15:00 – 15:45 hod.

ENGLISH  CHOIR  anglický sbor (4. – 9.roč.)

Z. Šikulová

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Španělština  (5. – 9.roč.)

J. Homolová

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Francouzský jazyk  (6.-9.roč.)

I. Drábková

čtvrtek

14:00 – 14:45 hod.

Robotika    (3.-5.roč.)                   není šk.kroužek

p. Beneš

pondělí      (od 4.10.)

16:00 – 18:00 hod.

Technický kroužek (8 – 9.roč.)

J. Zouhar

čtvrtek

14:00 – 15:00 hod.

Český jazyk hravě I. (4.roč.) – děti s SVP

J. Divácká

pondělí

13:15 – 14:00 hod.

Český jazyk hravě I. (5.roč.) – děti s SVP

J. Divácká

úterý

13:15 – 14:00 hod.

Logo (1.roč.) -  NEPLACENÝ

J. Paukertová

čtvrtek

13:00 – 14:00 hod.

Volejbalová přípravka (4. – 6.roč. dívky)

P. Kočvarová

pondělí a čtvrtek

15:00 – 16:30 hod.

Florbal (6. – 7.roč.)

M. Staněk

čtvrtek

14:00 – 15:30 hod.

Street Dance (5. – 9.roč.)

D. Hrazdírová

pondělí

15:00 – 17:00 hod.

Atletická přípravka (2.-6.roč.)      není šk.kroužek

M. Malíková

pátek 

15:15 – 16:45 hod.

Florbal (1.-3.roč.)                         není šk.kroužek

Š. Stará

čtvrtek

15:30 – 16:30 hod.

Parkour inBalance  (1.-4.roč.)      není šk.kroužek

p. Procházka

úterý

17:00 – 18:00 hod.

Parkour inBalance  (2. -6..roč.)    není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:00 – 14:45 hod.

Parkour inBalance  (4. – 9.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

středa

14:45 – 15:30 hod

Parkour inBalance  (1. – 5.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

15:00 – 16:00 hod.

Parkour inBalance  (1. – 5.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

16:00 – 17:00 hod.

Parkour inBalance  (4. – 9.roč.)   není šk.kroužek

p. Procházka

pátek

17:00 – 18:00 hod.

Náboženství (1.-5.roč.)

p. Slavíčková

úterý  (4skupinky po hodině)

13:00 – 16:00 hod.