Plánované zájmové kroužky na školni rok 2022/2023

NÁZEV   KROUŽKU

ROČNÍK

JMÉNO   UČITELE / UČITELKY  

Logopedie

1.-2.roč.

Jana Paukertová

V hlavě (seberozvoj. kroužek)

3.- 4.roč.

Iveta Rebrová

Čj hravě (pro žáky s Svp)

4.roč.

Jana Divácká

Čj hravě (pro žáky s Svp)

5.roč.

Jana Divácká

Matematický  kroužek

4.-5.roč.

Daniela Válková

Matematický  kroužek

7.-9.roč.

Daniela Válková

Němčina

4.-5.roč.

Hana Pavliňáková

Francoužština

5.-9.roč.

Irena Drábková

Španělština

5.-9.roč.

Jana Homolová

Angličtina hravě - 3

3.roč.

Miluška Malá

Angličtina hravě - 4

4.roč.

Zuzana Nešpůrková

Anglický sbor / English choir

4.-9.roč.

Michaela Šikulová

Flétnička-začátečníci

1.roč.

Jana Divácká

Flétnička – mírně pokročilí

2.-5.roč.

Petra Policerová

Street Dance

5.-9.roč.

Dita Hrazdírová

Volejbal. přípravka

3.-6.roč.

Pavla Kočvarová