Školní rok 2022/2023

Volby v žákovském parlamentu

Žákovský parlament se na naší škole potkává každé úterý. Od září jsme zvládli již několik akcí. Zúčastnili jsme se např. konference: „Zelenější Brno“, zorganizovali literární a výtvarnou soutěž na téma Dušičky, natočili video k akci s názvem Bubnovačka a pro vytvoření vánoční atmosféry jsme vymysleli zábavné úterý. 

Předsedkyní pro tento školní rok se stala Klára Osičková ze třídy 9.A. Místopředsedou pro 1. stupeň se stal Maxmilián Shaker ze třídy 5.B a místopředsedou pro 2. stupeň se stal Ondřej Lošák ze třídy 6.C.

celý článek

 

Bubnovačka

Naše škola se zapojila do projektu: Škola – místo bezpečí. V rámci tohoto projektu se školili někteří pedagogičtí pracovníci o tématu násilí a agrese ve školním prostředí. Cílem bylo rozpoznat prvky domácího násilí a naučit se, jak s těmito informacemi dále pracovat.

V žákovském parlamentu (a dokonce i v některých třídách) jsme se připojili k akci s názvem: Bubnovačka. Jak se píše na stránkách Lociky: „Cílem Bubnovačky je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc. Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být okolím/společností slyšet a kterým by měla být nabídnutá pomocná ruka.“

Video, které jsme k této akci natočili, si můžete pustit zde.

Literární a dušičková soutěž

Žákovský parlament vyhlásil literární a výtvarnou soutěž s tématikou dušiček. Žáci si mohli vybrat způsob provedení a my se jen mohli těšit na jejich kreativitu.
 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili – víme, že jste tomu museli věnovat svůj čas.
 
Nakonec se nám sešlo 65 děl. Z toho 53 bylo ve výtvarné soutěži a 12 v literární soutěži. Bylo nesmírně náročné určit ty nejlepší, protože v každém výtvoru byla snaha a úsilí! Nakonec jsme se rozhodli ocenit úplně všechny zúčastněné malou sladkou pozorností. A 5 míst odměnit velkou sladkou odměnou.
 

Halloween na naší škole

Školní parlament děkuje všem, co přišli v pondělí 31.10. na HALOWEEN v převleku. Slušelo vám to! Dál tímto uctíváme "Památku zesnulých", vzpomínáme na naše blízké.

Zde jsou naše fotografie.

První environmentální konference pro žákovské parlamenty 

Ve čtvrtek 15.9.2022 se vybraní zástupci školního parlamentu zúčastnili akce na podporu ekologie. Zde si pro nás připravili přednášky a následné workshopy SAKO Brno - komunální odpad, Lipka - podnikavost a ekoškola, představili jsme si aplikace Brňáci pro Brno a Munipolis, zakončili projektem Art recyklo. Přítomný byl I. Náměstek primátorky města Brna pan Mgr. Petr Hladík.  

celý článek