Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

 
Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemiologické situaci a omezení kontaktů mezi dětmi i rodiči skupinky organizovat nebudeme.
 
 

Předškolní výchova

Předškoláčci, chcete jít do 1. třídy beze strachu a mít jistotu, jaké to bude?
Přijďte s maminkami do našich skupinek!
Učitelky naší školy vedou ve spolupráci s mateřskými školami edukativně stimulační skupinky již v sedmi MŠ, a to velmi úspěšně.

 Program je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce má asi hodinové trvání. Činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby lekce byla pro dítě zajímavá, různorodá a zároveň zvládnutelná.

Jsou zaměřeny na rozvoj:
 • grafomotoriky - jemná motorika (ruka, správný úchop tužky), hrubá motorika (koordinace pohybu celého těla
 • řeč - schopnost komunikace - spojeno s rozvojem myšlení, výslovnost, slovní zásoba, správné dýchání
 • sluch - vnímání rytmu šeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava na výuku čtení a psaní)
 • zrak - vnímání nejen celku, ale i detailu, rozlišování tvaru a barev, zraková paměť (příprava na čtení)
 • prostorová a pravolevá orientace - velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva doprava
 • matematické představy - základní geometrické tvary a jejich třídění podle určitých pravidel
 • pojmy - první / poslední, menší / větší, malý / velký...
 • rozumové schopnosti a logické myšlení - schopnost logicky sdělovat, co si myslí
 
Přítomnost rodiče je důležitá:
 •  náplň lekcí je motivací a radou
 •  získává náměty pro práci s dítětem
 •  vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními
 •  naučí se s dítětem lépe komunikovat a spolupracovat
 •  stává se pomocníkem svému dítěti
 •  společně strávený čas s dítětem
 
Po ukončení 10 lekcí je vhodné s dítětem stejným způsobem pracovat dále.
 
Vhodné náměty najdete:
 • časopis SLUNÍČKO
 • pracovní listy KRESLENÍ PŘED PSANÍM (po ukončení skupinek děti pracovní listy dostanou)
 • Rodičům předškoláčků nabízíme k procvičování následující stimulační a intervenční materiály.

Spolupráce s mateřskými školami

1. třída je pro dítě velmi náročná. Postupně si musí zvykat na nové prostředí, kamarády, paní učitelku, jiné formy práce a na každodenní domácí přípravu.
Aby dítě přechod z MŠ do 1. třídy ZŠ zvládlo co možná nejlépe, spolupracujeme se všemi mateřskými školami v Líšni. Organizujeme pro všechny předškoláčky takové akce, při nichž se děti nenásilnou hravou formou seznamují se školním prostředím:

 • Škola plná kouzel
  Předškoláčci shlédnou kouzelnické představení. Potom si sami za pomoci našich starších žáků vyrobí několik kouzel pro maminky.
 • Den předškoláčků
  V tělocvičně děti plní různé úkoly, kterými si rozvíjí svoji obratnost, jemnou i hrubou motoriku.
  V jedné z našich tříd si zhotoví zimní dáreček pro rodiče.
  Prohlédnou si celou naši školu.
  I při této akci pomáhají naši starší žáci.
 • Společná schůzka učitelek z MŠ a 1. tříd
 • V přátelském ovzduší si předáváme zkušenosti při práci s dětmi,seznamujeme se s dokumenty, plány a projekty jednotlivých MŠ a společně plánujeme akce pro předškoláky.
 • Edukativně stimulační skupinky - Předškolní výchova
  Docházíme do jednotlivých MŠ, kde děti společně s maminkami připravujeme na práci v 1. třídě.
 • Návštěva učitelek naší ZŠ v MŠ
  Ve školce pozorujeme děti při práci. V 1. třídě potom můžeme na tyto činnosti lépe navázat.

 

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 628 00

tel. 515 919 715

e-mail: zsnovolisenska)zavináč)seznam.cz

Zástupce pro 1. stupeň Mgr. Iveta DYKOVÁ,  e-mail: iveta.dykova@zsnovolisenska.cz