Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky

Program je rozdělen do 10 lekcí. Každá lekce má asi hodinové trvání. Činnosti jsou řazeny za sebou tak, aby lekce byla pro dítě zajímavá, různorodá a zároveň zvládnutelná.
 
Jsou zaměřeny na rozvoj:
 • grafomotoriky - jemná motorika (ruka, správný úchop tužky), hrubá motorika (koordinace pohybu celého těla
 • řeč - schopnost komunikace - spojeno s rozvojem myšlení, výslovnost, slovní zásoba, správné dýchání
 • sluch - vnímání rytmu šeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava na výuku čtení a psaní)
 • zrak - vnímání nejen celku, ale i detailu, rozlišování tvaru a barev, zraková paměť (příprava na čtení)
 • prostorová a pravolevá orientace - velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva doprava
 • matematické představy - základní geometrické tvary a jejich třídění podle určitých pravidel
 • pojmy - první / poslední, menší / větší, malý / velký...
 • rozumové schopnosti a logické myšlení - schopnost logicky sdělovat, co si myslí
 
Přítomnost rodiče je důležitá:
 •  náplň lekcí je motivací a radou
 •  získává náměty pro práci s dítětem
 •  vidí dítě při práci a má možnost srovnání s ostatními
 •  naučí se s dítětem lépe komunikovat a spolupracovat
 •  stává se pomocníkem svému dítěti
 •  společně strávený čas s dítětem
 
Po ukončení 10 lekcí je vhodné s dítětem stejným způsobem pracovat dále.
 
Vhodné náměty najdete:
 • časopis SLUNÍČKO
 • pracovní listy KRESLENÍ PŘED PSANÍM (po ukončení skupinek děti pracovní listy dostanou)

 

Cena:  600 Kč

 

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 628 00

tel. 725 171 835

e-mail: skola@zsnovolisenska.cz