Žirafáci v roce 2019/2020

Ve školním roce 2019-2020 žákovský parlament pokračoval ve stejném fungování jako v předchozích letech. Žáci 4. – 9. tříd se scházeli každé úterý od 13:45 – 15:15. V ideálním případě by měla mít každé třída 1-2 zástupce za třídu. V průběhu roku se však počet ustálil cca na 30 žácích, kdy z některých tříd nechodil nikdo a naopak z jiných tříd chodili až 3 zástupci. Naším cílem bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí a navázat mezi sebou mezitřídní vztahy. Podařilo se nám vytvořit homogenní skupinu žákovského parlamentu. Z prvního stupně se jednalo o 20 žáků (s různým stupněm docházení), z druhé stupně o 14 žáků.

V průběhu roku jsme uskutečnili volby v žákovském parlamentu na pozici předsedy a místopředsedy (1. a 2 .stupně). Žáci měli možnost kandidovat, prezentovat se před ostatními a následně volit svého kandidáta. Hlasovací lístky si připravovali za plentou a poté vhodili do urny. Legitimovali se žákovským průkazem. Simulací voleb se tak členové parlamentu mohli seznámit s prvky demokratické společnosti a na základě svých hlasů také nést odpovědnost za výsledek.

Cílem žákovského parlamentu je zvýšit zájem žáků o dění ve škole a motivovat je k vytváření pozitivního klimatu ve škole. Zároveň se snaží o budování vztahů mezi ročníky a třídami. Za tímto účelem žáci pořádají na škole různé akce, které jsou v kompetenci jednotlivých tříd nebo přímo žákovského parlamentu. Ve školním roce 2019/20 proběhlo 6 akcí:

  1. Dušička malíře – výtvarná soutěž v období dušiček a Halloweena
  2. Měsíc laskavosti – motivace žáků školy ke konání dobrých skutků – výstup z akce, byl obrovský plakát, který stále visí ve vestibulu školy – vyhráli jsme soutěž!!!
  3. Pyžamový den – den, kdy se chodilo v pyžamu
  4. Vánoční výzdoba tříd – soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu
  5. Valentýnská pošta – valentýnská přáníčka doručovali pošťáci parlamenťáci
  6. Barevný týden – soutěž o největší počet žáků v jedné třídě oblečených do jedné barvy

 

Žákovský parlament se také snaží zvyšovat povědomí o ekologii. Ve spolupráci s paní učitelkou Mališovou ve škole třídíme bioodpad, který dvakrát týdně žáci vynášejí na školní kompost.

Činnost v žákovském parlamentu je pro žáky náročná nejen časově, ale i co se týče povinností. Je nutné pracovat nejen na schůzkách, ale i ve svém volném čase. Z toho důvodu se snažíme naše žáky různými způsoby motivovat. Tento rok jsme se například zúčastnili setkání žákovských parlamentů JMK. Zároveň jsme náš projekt: Měsíc laskavosti“ přihlásili do soutěže a vyhráli 3. místo. Díky tomu budeme mít možnost setkat se s Tomášem Klusem. Zároveň se snažíme více zapojovat hry, pokládat žákům filosofické otázky nebo dělat společné akce pouze pro zástupce – např. vánoční večírek.

Bohužel od 11.3.2020 se kvůli koronovirové situaci zavřely školy. Tímto byly další aktivity přerušené. I přesto jsme nakonec se zástupci žákovského parlamentu uskutečnili akci s názvem: „Novolíšeňská děkuje“. Tímto gestem jsme chtěly podpořit všechny, kteří aktivně pomáhali v této situaci. Žáci posílali fotografie s nápisem: „Děkuji“. Zmíněné fotografie byly poté zveřejněny na stránkách školy.

Koordinátorkami žákovského parlamentu byly: Iveta Rebrová, Barbora Krátká, Žaneta Spencer.