Zápis dětí do 1. ročníku

9.4. – 10.4. 2021

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace předpokládáme, že zápis proběhne bez dětí, pouze budeme přijímat žádosti o přijetí dětí do 1.ročníku. Podrobnější informace najdete zde.

Jakmile MŠMT rozhodne o způsobu provedení zápisu,  upřesníme průběh zápisu na našich webových stránkách.

 

Termín:

pátek 9.4.2021        8:00 – 10:00 hod., 13.00 – 18.00 hod.

sobota 10.4.2021    9.00 – 12:00 hod.                                                             

 

Co vám můžeme nabídnout                                                            

klid, pohodu a přátelskou atmosféru
edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu      (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
logopedii – pro děti s vadami řeči
výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,
     výuku 2. cizího jazyka od 8. roč. (Nj, Rj)
rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené na pohybový rozvoj dítěte, 2.st. - zaměření na volejbal a kopanou)
činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga (konzultace, rady rodičům i dětem)-individuální péči pro děti s SVP
v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton, Začít spolu, Zdravá škola, práce dětí ve skupinách, projektové vyučování)
dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
kvalitně vybavené učebny s 24 interaktivními tabulemi
o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů, šplhadel, herních a čtenářských koutků před třídami
výjezdy na školy v přírodě, lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin, sportování, výlety, keramika, netradiční zájmové činnosti
zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika, hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic ...  

 

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.

Rodiče dodají:

  • vyplněnou žádost o přijetí
  • zápisní list do 1.ročníku
  • zápisní list do školní družiny

Způsob dodání dokumentů:

  • e-mail
  • školní poštovní schránka
  • osobně v době zápisu
  • datová schránka školy

 

 

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 

  • tel. 515 919 715, 725 171 835
  • e-mail: iveta.dykova@zsnovolisenska.cz