Zápis dětí do 1. ročníku

9.4. – 10.4. 2021

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis krok za krokem najdete zde.

 

Co vám můžeme nabídnout 

 • klid, pohodu a přátelskou atmosféru
 • edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu  (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,
 • rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
 • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené
 • činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga
 • v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton,
 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 24 interaktivními tabulemi
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů,
 • výjezdy na školy v přírodě, lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
 • provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin
 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika, hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic, technický kroužek ... 
   

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.           

 

Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží, aby se děti naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

 

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 

 • tel. 515 919 715, 725 171 835
 • e-mail: iveta.dykova@zsnovolisenska.cz