Informace o zápisu

Pro registraci dítěte k zápisu je nutné vyplnit elektronickou žádost o přijetí na adrese www.zapisdozs.brno.cz

Pro děti máme připravené: 

 • školní vzdělávací program ŽIRAFA (ŽIvot – RAdost – FAntazie)
 • vzdělávací metody, které vedou děti k samostatnosti, spolupráci a toleranci
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • školní poradenské pracoviště, šk. psycholog a pedagog (konzultace, rady rodičům i dětem)
 • logopedie (pro děti s vadami řeči)
 • individuální péče pro děti se specifickými poruchami učení
 • školy v přírodě zimní i letní, zimní lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
 • aktivní přestávky (koutek herní, výtvarný, čtenářský, sportovní, horolezecká stěna, stolní tenis)
 • školní družina pro žáky 1. - 4. ročníku denně od 6.00 do 17.00 hodin - sportování, rukodělné činnosti, soutěže, výlety, netradiční činnosti…
 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, sportovní, keramika, informatika, ruční práce, volejbalová přípravka od 3. tř., sborový zpěv, hra na flétnu, taneční, aerobic, míčové hry...

Rodiče přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí - na adrese: www.zapisdozs.brno.cz
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • pokud mělo dítě odklad - vyrozumění o odkladu
 • doklad o trvalém pobytu, pokud se liší od pobytu zákonného zástupce

 

Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží,

aby se děti naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

Kontakt:

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno • www.zsnovolisenska.cz • tel. 515919715

e-mail: skola@zsnovolisenska.cz