Zápis dětí do 1. ročníku

Termín:      3. 4. 2020      13.00 – 18.00 hod.

                    4. 4. 2020        9.00 – 12.00 hod

Co vám můžeme nabídnout 

 • klid, pohodu a přátelskou atmosféru
 • edukativně stimulační skupinky – příprava dětí na školu  (spolupracujeme s mateřskými školami v Líšni)
 • logopedii – pro děti s vadami řeči
 • výuku anglického jazyka již od 1.ročníku,
 • rozšířenou výuku informatiky od 5. ročníku
 • zapojení dětí do programu Sportem ke zdraví (1.st. - sportovní kroužky zaměřené
 • činnost Školního poradenského pracoviště, školního psychologa a speciálního pedagoga
 • v hodinách netradiční formy výuky (prvky z projektů Dalton,
 • dvě moderně zařízené počítačové učebny s výukovými programy
 • kvalitně vybavené učebny s 24 interaktivními tabulemi
 • o přestávkách možnost hraní stolního tenisu, využití horolezecké stěny, ribstolů,
 • výjezdy na školy v přírodě, lyžařské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
 • provoz školní družiny denně od 6.00 do 17.00 hodin
 • zájmové kroužky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tělovýchovný, sborový zpěv, keramika, hra na flétnu, ruční práce, informatika, od 3. třídy volejbalová přípravka, taneční, aerobic, technický kroužek ... 
   

K zápisu uvítáme děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014.           

Rodiče k zápisu přinesou:

 • vyplněnou žádost o přijetí
 • rodný list dítěte
 • pokud mělo dítě odklad - vyrozumění o odkladu
 • doklad o trvalém pobytu pokud se liší od pobytu zákonného zástupce.

Při zápisu u dětí zjišťujeme hravou formou jejich sociální vývoj, úroveň zrakového a sluchového vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci, matematické představy, výslovnost, práceschopnost, sebeobslužné činnosti.

Dny otevřených dveří

Zveme všechny zájemce k návštěvě naší školy ve dnech 30.3. – 2.4.2020 (dopolední hodiny).

Rodiče mají možnost si v doprovodu paní učitelky prohlédnout školu - každou celou hodinu.

Na všechny se těší kolektiv učitelů, který se snaží, aby se děti naučily co nejvíce, byly spokojené a veselé.

Kontakt

ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 

 • tel. 515 919 715, 725 171 835
 • e-mail: skola@zsnovolisenska.cz